U lympho Non Hodgkin (Kỳ 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
13
download

U lympho Non Hodgkin (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm B Bệnh nhân được điều trị theo nhóm B khi : được xác định chẩn đoán là giai đoạn I và II với vị trí u ở vùng đầu và cổ ; Giai đoạn III và IV nhưng chưa có thâm nhiễm hệ thống thần kinh trung ương. * Đợt 1 : COP 1 Ngày 2 3 4 5 6 7 Prdenisol one ngày 1 - 7 Vincristi ¯ ne (ngày 1) 1,0mg/m2 Endoxan ¯ 300mg/m2 (ngày 1) Tiêm tuỷ sống ¯ MTX + HC (ngày 1) * Đợt 2 : COPADM1 1 Ngày 2 3 4 5 6 7 Ngày thứ 1 là ngày thứ 8 của phác ðồ Predniso lone ngày 1 – 5 Vincristi ne 2mg/m2, ngày 1 ¯ Methotrexate ¯ ngày 1 Acid Folinic ¯ ¯ ¯ ngày 2 – 4 Endoxan ¯ ¯ ¯ ngày 2 – 4 ¯ ¯ ¯ Mesna ® … … Adriamycine ¯ ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: U lympho Non Hodgkin (Kỳ 2)

  1. U lympho Non Hodgkin (Kỳ 2) 2.2. Nhóm B Bệnh nhân được điều trị theo nhóm B khi : được xác định chẩn đoán là giai đoạn I và II với vị trí u ở vùng đầu và cổ ; Giai đoạn III và IV nhưng chưa có thâm nhiễm hệ thống thần kinh trung ương. * Đợt 1 : COP 1 2 3 4 5 6 7 Ngày Prdenisol one ngày 1 - 7
  2. Vincristi ¯ ne 1,0mg/m2 (ngày 1) Endoxan ¯ 300mg/m2 (ngày 1) Tiêm tuỷ sống ¯ MTX + HC (ngày 1) * Đợt 2 : COPADM1 1 2 4 5 6 7 Ngày 3 Ngày thứ 1 là ngày thứ 8 của phác
  3. ðồ Predniso lone ngày 1 – 5 ¯ Vincristi ne 2mg/m2, ngày 1 Methotrexate ¯ ngày 1 Acid Folinic ¯ ¯ ¯ ngày 2 – 4 Endoxan ¯ ¯ ¯ ngày 2 – 4 ¯ ¯ ¯ Mesna ® …
  4. … Adriamycine ¯ ngày 2 Tiêm tuỷ ¯ ¯ sống MTX + HC (ngày 2, ngày 6) Sau đó nghỉ 21 ngày, bắt đầu dùng đợt tiếp theo khi bạch cầu hạt > 1000/mm3 và tiểu cầu > 100.000/mm3. * Đợt 3 : COPADM2 Ngày thứ nhất của đợt 3 là ngày thứ 35 của phác đồ. Thuốc và cách dùng như COPADM1 trừ Endoxan liều tăng gấp đôi. Sau đợt 3 nghỉ 21 ngày. * Đợt 4 : CYM1 Ngày 2 3 4 5 6 7
  5. Ngày thứ 63 của phác ðồ Prednisolo ne ngày 1 – 5 Vincristi ne 1,5mg/m2, ¯ ngày 1 Methotrexate ¯ ngày 1 ¯ ¯ Acid Folinic
  6. Cytarabine ¯ ¯ ¯ ¯ ngày 2 – 6 Tiêm tuỷ sống ngày 2 : MTX+HC ngày 7 : HC ¯ + Ar-C
Đồng bộ tài khoản