intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM

Chia sẻ: Trâu Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
405
lượt xem
118
download

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế phát triển, đời sống con người không ngừng được cải thiện. các dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội, vui chơi của con người cũng từ đó tăng lên. Song song với nó là vấn đề bảo vệ môi trường và một vấn đề nhức nhối đó là chất thải y tế Chất thải y tế là một lọai chất thải rất nguy hại,nó không giống như những lọai chất thải khác đó là ở khả năng lây nhiễm mạnh,độc tính cao,có những ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên,sức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA CN & QL MÔI TRƯỜNG Thuyết Minh Môn Học ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Chủ Đề VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM GVHD: ThS Vương Quang Việt SVTH: Hoàng Ngọc Hữu Đỗ Nguyễn Huyền Trân Lê Xuân Huỳnh Đức Châu Phước Vinh Phạm Văn Chất Lớp K113M01
 2. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH. 1 GIỚI THIỆU CHUNG. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 3 SƠ BỘ TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH.
 3. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 1 GIỚI THIỆU CHUNG. • Trong những năm gần đây tình hình kinh tế phát triển, đời sống con người không ngừng được cải thiện. các dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội, vui chơi của con người cũng từ đó tăng lên. Song song với nó là vấn đề bảo vệ môi trường và một vấn đề nhức nhối đó là chất thải y tế. • Chất thải y tế là một lọai chất thải rất nguy hại,nó không giống như những lọai chất thải khác đó là ở khả năng lây nhiễm mạnh,độc tính cao,có những ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên,sức khỏe cộng đồng.Từ đó cho thấy chất thải y tế nếu không được quản lý và xử lý thì hậu quả của sự tác động của nó đến môi trường là có thể lướng trước được.
 4. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 1 GIỚI THIỆU CHUNG. •  Các bất cập đang tồn tại tại các bệnh viện trong vấn đề quản lý  chất thải đó là: • ­  Việc phân loại chất thải rắn y tế còn chưa đúng quy định • ­  Phương tiện thu gom như túi, thùng đựng chất thải còn thiếu và  chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn • ­  Xử lý và tiêu huỷ chất thải gặp nhiều khó khăn • ­  Thiếu các cơ sở tái chế chất thải • ­  Thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử  lý chất thải rắn và nước thải bệnh viện • ­  Vấn đề quản lý chất thải y tế thông thường có thể tái chế còn  bất cập 
 5. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 1 Tên Đề Tài Nghiên Cứu. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. 2 Cơ Quan Quản Lý. 6 Mục Tiêu Của Đề Tài. Phần 2 3 Người Thực Hiện. 7 Các Nội Dung Nghiên Cứu. 4 Cơ Quan Phối Hợp. 8 Dự Đoán Kinh Phí.
 6. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 1 Tên Đề Tài Nghiên Cứu. Đứng trước thực trạng trên nên nhóm đã chọn chủ đề: VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM
 7. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 2 Cơ Quan Quản Lý. Khoa Công Nghệ Và Quản Lý Môi Trường – Đại học Dân Lập Văn Lang. Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. 3 Người Thực Hiện. Hoàng Ngọc Hữu Phạm Văn Chất Đỗ Nguyễn Huyền Trân Châu Phước Vinh Lê Xuân Huỳnh Đức Lớp K13M01 khoa CN-QL Môi Trường, ĐHDL Văn Lang
 8. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 4 Cơ Quan Phối Hợp. Không có cơ quan cùng phối hợp thực hiện. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. Trong nước. Ngoài nước.
 9. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM Trong nước. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. Hiện nay trên tòan quốc có hơn 800 bệnh viện với tổng khối lượng chất  thải  rắn  thải  ra  khỏang  240  tấn  mỗi  ngày,trong  đó  có  đến  12  đến  25% là chất thải y tế nguy hại cần phải được xử lý đặt biệt.Trong đó  70%  là  từ  các  thành  phố,Hà  Nội  và  thành  phố  Hồ  Chí  minh  chiếm  hơn 30%.Đa số rác thải bệnh viện đều do công ty môi trường đô thị  thu gom đưa vào các bãi thải chung hoặc được sử lý bằng biện pháp  đốt  trong  các  lò  đốt  thô  sơ,không  đạt  tiêu  chuẩn  vệ  sinh  môi  trường;hay  ngâm  trong  phóc  môn  rồi  tập  trung  chôn  lấp  tại  các  nghĩa trang hay trong khuôn viên bệnh viện,rất nhiều chất thải độc  hại,lây nhiễm được xả trực tiếp vào bãi rác sinh họat mà không qua  một quá trình xử lý.
 10. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM Trong nước. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. Một thực trạng tại nhiều bệnh viện, một số chất thải rắn bị bán trộm ra ngoài, trong đó có chất thải không nguy hại, nhiều chất thải sạch được đóng chung với chất thải bẩn vừa gây thất thoát nguồn thu vừa gây ô nhiễm môi trường. Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cho phép tái chế và tái sử dụng một số chất thải y tế thông thường theo quy trình kiểm soát các vật liệu nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải phải xử lý, tiết kiệm nguyên liệu
 11. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM Trong nước. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. • Trong tháng 10/2007, Bộ Y tế hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý chất thải y tế cho phù hợp với quy định mới về bảo vệ môi trường; Triển khai chương trình tổng thể xử lý chất thải bệnh viện sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, gồm 6 dự án. Trong đó đến năm 2010, 100% bệnh viện trung ương có hệ thống xử lý chất thải y tế. • Trước mắt đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho 6 bệnh viện "nóng" về chất thải và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về quản lý chất thải y tế cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức ngành y tế.
 12. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM Ngoài nước. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. • Đối với các quốc gia đang phát triển, việc quản lý môi trường  chung vẫn còn lỏng lẻo, nhất là đối với phế thải bệnh viện. Tuy  nhiên trong khoảng 5 năm trở lại đây, các quốc gia như ấn Độ  và Trung Quốc đã bắt đầu chú ý đến việc bảo vệ môi trường và  có nhiều tiến bộ trong việc xây dựng các lò đốt ở bệnh viện.  Đặc biệt ở ấn Độ từ năm 1998, Chính phủ nước này đã ban hành  luật về Phế thải y tế. Trong bộ luật này ghi rõ ràng phương  pháp tiếp nhận phế thải, phân loại phế thải, xử lý và di dời đến  các bãi rác. Do đó, vấn đề phế phải độc hại của quốc gia này đã  được cải thiện rất nhiều.
 13. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM Ngoài nước. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 5 Tình Hình Nghiên Cứu. • Chủ tịch Hiệp hội Quản lý rác thải y tế Ôxtrâylia cho biết, ở  Ôxtrâylia chưa có trường hợp nào rác thải y tế được mang chế  biến thành đồ gia dụng, vì luật pháp Ôxtrâylia không những  nghiêm cấm mà còn có những quy định chặt chẽ về việc xử lý  rác thải bệnh viện. Phương hướng chung mà các bệnh viện ở  phương Tây đang hướng tới là làm sao sử dụng lại tất cả những  dụng cụ, hóa chất tái sinh với điều kiện đáp ứng quy định an  toàn về y tế. Mỗi bệnh viện chuyên ngành lại có những phương  cách riêng để giảm thiểu số vật dụng bỏ đi 
 14. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM Ngoài nước. 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 5 Tình Hình Nghiên Cứu.         Nhiều  nước  trên  thế  giới  đang  áp  dụng  những  phương  cách để giảm thiểu rác thải, như không sử dụng bao tay,  áo choàng, khăn trải trong bệnh viện bằng chất dẻo nhân  tạo, mà được thay thế bằng cao su thiên nhiên; tái chế sử  dụng  thủy  ngân  trong  các  hỗn  hợp  kim  loại  dùng  trong  bệnh viện; tiệt trùng và sử dụng lại một số trang phục; sử  dụng lại qua chưng cất các dung môi thông thường trong  bệnh viện như benzen, toluene, xylen...
 15. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 6 Mục Tiêu Của Đề Tài. Giảm ô nhiễm của rác thải y tế đến môi trừơng xung quanh và sức khỏe con người  Thu gom và quản lý chất thải rắn y tế   Xử lý các chất thải rắn y tế bằng các công nghê.   Tái chế những rác thải y tế 
 16. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 7 Các Nội Dung Nghiên Cứu.  Quản lý chất thải rắn nguy hại   Thu gom chất thải rắn nguy hại         Nguyên tắc thu gom:         Hộ lý hằng ngày chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế nguy hại và rác  thải sinh họat từ nơi phát sinh về nơi tập trung chất thải của khoa.         Chất thải lâm sàng:đưa ra khỏi khoa hay phòng được đóng gói trong các  túi nylon màu vàng,chất thải phóng xạ,chất thải hóa học phải được đưng  trong túi nylon màu đen và phải có nhãn ghi chú nơi phát sinh chất thải         Chất thải phát sinh từ các khoa phải được vận chuyển về nơi lưu trữ chung  của các sở y tế ít nhất 1 lần 1 tuần         Buộc các túi nylon chứa các chất thải khi các túi chứa đã đạt tới thể tích  theo quy định (khỏang 2/3 túi)
 17. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 7 Các Nội Dung Nghiên Cứu.      Vận chuyển chất thải rắn nguy hại        Tránh để những người lao động tiếp xúc trực tiếp với những chất thải nguy  hại,trong khi vận chuyển rác thải phải có những d5ng cụ chuyên dụng trong công  việc        Thông thường các thùng rác tại bệnh viện phải có nắp đậy.Công việc chuyên chở  cũng phải đảm bảo bằng cách sử dụng những xe chuyên chở chuyên dụng.Các xe  chở rác y tế nguy hại phải có hệ thống làm lạnh và phải đóng kín tuyệt đối tránh  phát tán vi khuẩn vào môi trường xung quanh         Các thùng chứa được thay đổi luân phiên và sau khi đổ rác phải được rửa sạch  và khử khuẩn
 18. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 7 Các Nội Dung Nghiên Cứu.      Quản lý chất thải phóng xạ trong ngành y tế        Các nguồn kín trong xạ trị sau khi đã hết liều dùng trở thành chất  thải phóng xạ phải được bảo quản tại kho riêng biệt được che chắn  chống bức xạ         Các cơ sở có chất thải phóng xạ chu kỳ bán rã ngắn (dưới 30  ngày) họat độ hay họat độ riêng lớn hơn mức miễn trừ phải được lưu  trữ trong khỏang thời gian cần thiết để chúng phân rã tới mức cho  phép mới được thải ra môi trường 
 19. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 7 Các Nội Dung Nghiên Cứu.   Ngoài ra còn có các biện pháp khác trong việc quản lý chất thải rắn y  tế nguy hại:     Thu phí cho rác thải     Ký hợp đồng thu gom xử lý rác     Quy định các mức phạt đối với các trường hợp vi phạm     Ban hành các quy định về trách nhiệm của các đối tượng có liên  quan
 20. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT. 7 Các Nội Dung Nghiên Cứu.      Các phương pháp xử rác thải y tế:      Phương pháp thiêu hủy với nhiệt độ cao      Đây là phương pháp được áp dụng phổ biến hiện nay      Phương pháp này đảm bảo tiêu hủy triệt để các nguồn lây nhiễm bệnh  tật,phần tro còn lại chỉ còn 5­12% khối lượng chất thải rắn ban đầu.     Do các chất thải có thành phần phức tạp nên quá trình tiêu hủy chất  thải rắn của lò đốt phải đạt hiệu quả cao,do đó phải duy trì được nhiệt  độ cao với thời gianlưu cháy nhất định để đảm bảo oxi hóa hòan tòan  chất thải rắn ở dạng khí,đảm bảo không phát sinh ô nhiễm thứ cấp đến  môi trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản