Về chế độ hưu trí

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
365
lượt xem
104
download

Về chế độ hưu trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ hưu trí được áp dụng đối với người lao động tham gia quan hệ lao động khi đạt đến một độ tuổi nhất định và có thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật . Độ tuổi hưu trí và độ dài thời gian tham gia bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được pháp luật quy định khác nhau dựa trên cơ sở của điều kiện và mức độ lao động của người lao động. Chế độ hưu trí cần được lưu ý một số nội dung sau đây:.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về chế độ hưu trí

  1. Về chế độ hưu trí Nguồn: tintuc.xalo.vn Chế độ hưu trí được áp dụng đối với người lao động tham gia quan hệ lao động khi đạt đến một độ tuổi nhất định và có thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật . Độ tuổi hưu trí và độ dài thời gian tham gia bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được pháp luật quy định khác nhau dựa trên cơ sở của điều kiện và mức độ lao động của người lao động. Chế độ hưu trí cần được lưu ý một số nội dung sau đây: Hỏi: Chế độ hưu trí được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định của pháp luật thì: 1- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi nghỉ việc mà có một trong các điều kiện: - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên - Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong 20 năm đó có thời gian làm việc thuộc một trong các trường hợp sau: Thường xuyên làm việc đủ 15 năm trong các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại và đóng BHXH theo các mức tiền lương của nghề hoặc công việc đó, nếu dứt quãng thì được cộng dồn. Thường xuyên làm việc đủ 15 năm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và đóng BHXH theo các tiền lương có tính cả phụ cấp khu vực, nếu đứt quãng thì được cộng dồn. Thời gian công tác đủ 10 năm ở miền Nam, ở Lào trước ngày 30/4/1975, ở Căm-pu- chia trước 31/8/1989 áp dụng đối với công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân trong lực lượng vũ trang chuyển ngành ( có thời gian đủ 10 năm công tác ở một chiến trường hoặc có thời gian công tác ở 2 chiến trường mà cộng lại đủ 10 năm hoặc có thời gian công tác ở 3 chiến trường mà cộng lại đủ 10 năm)... Người có đủ 2 hoặc 3 trường hợp nêu trên thì chỉ tính 1 trường hợp có lợi nhất để thực hiện giảm tuổi đời nghỉ hưu. 2- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn chế độ hưu trí nêu trên khi có 1 trong các điều kiện:
  2. - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm đến dưới 20 năm. - Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên. - Người lao động có ít nhất 15 năm làm việc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (không phụ thuộc vào độ tuổi). 3- Quyền lợi của người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng xác định như sau: - Lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân của tiền lương làm căn cứ BHXH. Người lao động có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tính thêm 2%. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. Đối với người lao động hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn theo quy định thì cách tính tiền lương hưu như trên nhưng cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi sao với quy định thì giảm đi 2% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức lương hưu thấp nhất cũng bằng mức tiền lương tối thiểu. - Ngoài lương hưu hàng tháng, người lao động có thời gian đóng BHXH trên 30 năm khi được nghỉ hưu được trợ cấp một lần theo cách tính . Từ năm thứ 31 trở lên mỗi năm ( 12 tháng) đóng BHXH được nhận bằng một nửa tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, nhưng tối đa không quá 5 tháng. 4- Người lao động hưởng lương hưu hàng tháng khi chết, gia đình được hưởng chế độ tử tuất. 5- Người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì được hưởng trợ cấp 1 lần cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 1 tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH hoặc có thể chờ đến khi đủ tuổi đời thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. 6- Cách tính mức bình quân của tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH để làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp 1 lần nghỉ hưu như sau:
  3. Người lao động đóng BHXH theo các mức lương hàng tháng làm căn cứ trong hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân gia quyền các mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Người vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương trong các hệ thống thang lương bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian BHXH không theo các mức lương trong các hệ thống thang lương, bảng lương của Nhà nước quy định thì tính bình quân gia quyền các mức lương tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH chung của các thời gian. 7- Người lao động đang hưởng lương hưu mà ở nước ngoài lại hợp pháp thì được uỷ nhiệm cho thân nhân ở trong nước nhận lương hưu hàng tháng
Đồng bộ tài khoản