Vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel P4

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
82
lượt xem
22
download

Vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp theo bạn sẽ vẽ chi tiết 5 có dạng như hình dưới: Đầu tiên, chọn vùng nhìn là 700 % bằng cách chọn Zoom Tool trên thanh công cụ rồi nhập giá trị vào mục Zoom Levels. Chọn công cụ Rectangle Tool để vẽ hình chữ nhật có kích thước là 4 x 1.2 cm. Chọn Edit Copy, Edit Paste để tạo bản sao của hình chữ nhật. Trên thanh Property bar, nhập vào giá trị là 4.5 x 1.0 cm để định kích thước cho hình này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel P4

 1. VẼ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL CÓ VAN AN TOÀN Ở BƠM CAO ÁP VỚI CORELDRAW 10 (PHẦN 4) VẼ CHI TIẾT 5 Tiếp theo bạn sẽ vẽ chi tiết 5 có dạng như hình dưới: Đầu tiên, chọn vùng nhìn là 700 % bằng cách chọn Zoom Tool trên thanh công cụ rồi nhập giá trị vào mục Zoom Levels. Chọn công cụ Rectangle Tool để vẽ hình chữ nhật có kích thước là 4 x 1.2 cm. Chọn Edit > Copy, Edit > Paste để tạo bản sao của hình chữ nhật. Trên thanh Property bar, nhập vào giá trị là 4.5 x 1.0 cm để định kích thước cho hình này.
 2. Nhấn và giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hình chữ nhật ban đầu, sau đó chọn Arrange > Align and Distribute. Trong bảng Align and Distribute kích chọn Center, Bottom sau đó chọn OK để được kết quả như hình bên dưới: Nhấp vào trang giấy rồi nhấp chọn vào hình chữ nhật có hình mũi tên chỉ bên trên. Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào Shape Tool, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q. Nhấp đúp chuột vào những vị trí như hình mũi tên chỉ bên trên để tạo thêm nút. Tiếp theo nhấp chọn vào nút giữa như hình bên dưới:
 3. Trên thanh công cụ,ï nhấp chọn vào Convert Line To Curve. Nhấn giữ chuột vào đó rồi kéo xuống dưới theo chiều của mũi tên và nhấp chuột. Nhấn giữ chuột vào tay nắm bên trái và kéo sang trái như hình bên dưới: Tương tự như vậy, nhấn và giữ chuột vào tay nắm bên phải để kéo sang phải như hình bên dưới: Hình khi thực hiện xong Tiếp theo nhấn giữ chuột vào nút bên phải rồi kéo sang phải một ít như hình bên dưới:
 4. Hình khi kéo chuột Nhấp đúp chuột vào nút như hình mũi tên chỉ bên dưới để bỏ nút này đi. Hình khi thực hiện xong Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán hình chữ nhật. Trên thanh Property bar, nhập vào giá trị là 4.5 x 0.15 cm để định kích thước cho hình này. Nhấn giữ chuột vào hình chữ nhật có mũi tên chỉ bên dưới rồi di chuyển đến vị trí như hình sau:
 5. Hình khi di chuyển Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán thêm hình chữ nhật. Trên thanh Property bar, nhập vào giá trị là 4.3 x 1.2 cm để định kích thước cho hình này. Sau đó di chuyển chuột đến vị trí như hình: Trên thanh công cụ, chọn Shape Tool, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q. Nhấp đúp chuột vào những vị trí của mũi tên chỉ để tạo thêm một số nút như hình bên dưới. Nhấp đúp chuột vào 2 nút như hình mũi tên chỉ bên cạnh để bỏ nút này đi. Nhấn giữ chuột vào nút bên dưới rồi kéo lên trên một ít như hình sau:
 6. Nhấp chọn vào nút bên phải như hình sau: Rồi chọn Convert Line To Curve. Vị trí nhấp chuột Nhấp chọn vào Make Node Smooth để được kết quả như hình bên dưới: Nhấp đúp chuột vào nút có mũi tên chỉ để bỏ nút này đi. Vị trí nhấp đúp chuột vào hình Hình khi thực hiện xong
 7. Tiếp theo nhấp chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ, nhấn và giữ chuột rồi kéo sang trái để được kết quả như hình sau: Tương tự như vậy, hãy chỉnh sửa các nút còn lại như sau: Tiếp theo, nhấp vào vị trí như hình dưới. Trên thanh Property bar, nhấp chọn vào Make Node Smooth để chỉnh sửa các đối tượng. Hình khi thực hiện xong Trên thanh công cụ, chọn Bezier Tool, sau đó di chuyển chuột vào hình để vẽ những đường thẳng còn lại như hình dưới. Khi vẽ, nhớ nhấn kèm phím Ctrl để tất cả đường thẳng đều được thẳng hàng.
 8. Tiếp theo, chọn tất cả hình vừa tạo rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + G. Trên thanh Property Bar, mục Angle of Rotate bạn nhập vào giá trị là –900 để hình được xoay như sau. Sau đó, chọn chi tiết 3 và chi tiết 4 rồi di chuyển đến vị trí như hình bên dưới:
 9. Nhấp vào hình mũi tên chỉ bên trên rồi di chuyển đến vị trí như hình sau. Nhấp vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên dưới rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V để tạo bản sao hình này. Tiếp theo, nhấp chọn vào hình bên cạnh. Trên thanh Property Bar, tại mục Angle of Rotate nhập vào giá trị là -200 để hình được xoay như sau: Nhấn giữ chuột vào hình vừa xoay rồi di chuyển đến vị trí như hình dưới.
 10. Nhấp chọn đối tượng góc, rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để phân ly các đối tượng. Nhấn Delete trên bàn phím để bỏ các phần dư, chỉ để lại một đối tượng duy nhất. Nhấp chuột vào vị trí như hình mũi tên chỉ bên trên, rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V, trên thanh Property bar nhập vào giá trị là 4.3 x 1.2 cm để định kích thước cho hình. Nhấp chọn vào Mirror Buttons nằm bên trên để lật hình này. Nhấn và giữ chuột vào hình vừa xoay để kéo đến vị trí như hình bên dưới. Nhấp vào hình còn lại, sau đó trên thanh Property bar nhập vào giá trị sau để định kích thước cho hình: 0.1 x 0.3 cm Nhấp chọn Mirror Buttons nằm bên trên để xoay hình này. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình dưới. Chọn tất cả hình vừa tạo và nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm đối tượng thành một đối tượng duy nhất.
 11.  
Đồng bộ tài khoản