Vẽ mô hình chuyển động của Piston với CORELDRAW P4

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
153
lượt xem
34
download

Vẽ mô hình chuyển động của Piston với CORELDRAW P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VẼ CHI TIẾT 10 Thực hiện tương tự để vẽ chi tiết 10 như hình dưới. Cách thực hiện theo trình tự sau: Vẽ hình chữ nhật có kích thước là 0.144 x 0.214 cm. Vẽ hình chữ nhật thứ hai có kích thước là 0.199 x 0.383 cm. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q rồi kích chọn công cụ Shape Tool hay nhấn phím F10. Di chuyển chuột vào hình vừa tạo rồi nhấp đúp chuột để tạo thêm nút này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ mô hình chuyển động của Piston với CORELDRAW P4

 1. VẼ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA PISTON VỚI CORELDRAW 10 (PHẦN 4) VẼ CHI TIẾT 10 Thực hiện tương tự để vẽ chi tiết 10 như hình dưới. Cách thực hiện theo trình tự sau: Vẽ hình chữ nhật có kích thước là 0.144 x 0.214 cm. Vẽ hình chữ nhật thứ hai có kích thước là 0.199 x 0.383 cm. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q rồi kích chọn công cụ Shape Tool hay nhấn phím F10. Di chuyển chuột vào hình vừa tạo rồi nhấp đúp chuột để tạo thêm nút này. Tiếp theo, nhấn giữ chuột vào nút như hình mũi tên chỉ bên dưới. Bây giờ, nhấn giữ phím Ctrl rồi kéo chuột sang trái một ít như hình sau:
 2. Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool để kết thúc lệnh. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C sau đó là Ctrl + V. Trên thanh Property Bar, nhấp vào Mirror Buttons để lấy đối xứng hình bên trên. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển sang trái như hình bên dưới: Nhấn tổ hợp phímCtrl + V để tạo bản sao hình vừa tạo. Trên thanh Property Bar, nhấp vào Mirror Buttons nằm phía dưới như hình mũi tên chỉ, sau đó nhấp chọn Mirror Buttons nằm bên trên. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi kéo đến vị trí như hình sau:
 3. Trên thanh công cụ, chọn Shape Tool hoặc nhấn phím F10. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hai nút có mũi tên chỉ như hình sau: Khi hai nút đã được chọn, nhấn giữ phím Ctrl rồi kéo sang trái để được kết quả như hình dưới: Nhấp đúp chuột vào vị trí như hình con trỏ chỉ bên dưới để tạo thêm nút này. Nhấn giữ chuột vào nút vừa tạo rồi kéo sang phải để được kết quả như hình sau: Khi nhấp đúp chuột Khi thực hiện xong
 4. Tương tự như vậy, nhấn giữ vào nút như hình mũi tên chỉ bên cạnh. Kéo thẳng lên trên như hình: Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột Nhấn giữ chuột vào nút như hình mũi tên chỉ bên dưới rồi kéo lên trên theo chiều của mũi tên. Khi kéo, nhớ canh thẳng theo đường lưới. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp vào hai nút như hình mũi tên chỉ bên trên. Khi hai nút được chọn, hãy thả phím Shift, nhấn giữ phím Ctrl rồi kéo lên trên như hình dưới:
 5. Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool để kết thúc lệnh. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C sau đó là Ctrl + V để tạo bản sao hình vừa tạo. Trên thanh Property Bar, nhấp vào Mirror Buttons. Nhấn giữ chuột vào hình vừa tạo rồi kéo sang phải, khi kéo, nhớ nhấn kèm phím Ctrl. Hình khi copy Hình khi di chuyển Hình khi thực hiện xong Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào Bezier Tool. Di chuyển vào vùng làm việc rồi nhấp vào điểm đầu tiên như hình sau:
 6. Di chuyển chuột sang phải và nhấp chuột để tạo điểm thứ hai, tương tự như vậy bạn hãy nhấp chuột vào những điểm kế tiếp để được kết quả như sau: Chú ý: Hãy nhấn giữ phím Ctrl khi thực hiện. Để dễ thực hiện, bạn phải canh theo đường những vùng của đường lưới: Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool để kết thúc lệnh. Nhấn giữ chuột vào hình rồi di chuyển đến vị trí như hình sau: Hình khi di chuyển Hình khi thực hiện xong
 7. Trên thanh công cụ, chọn Rectange Tool. Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình sau: Kéo chuột lên trên xiên sang trái và nhấp chuột để hình chữ nhật được tạo thành. Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột Hình chữ nhật được tạo thành Tương tự như vậy, hãy vẽ hình chữ nhật kế tiếp như hình minh họa sau: Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột Hình chữ nhật được tạo thành Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hình có mũi tên chỉ bên trên. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G nhóm tất cả các đối tượng. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V để tạo bản sao hình vừa tạo. Trên thanh Property Bar, chọn Mirror Buttons.
 8. Nhấn giữ phím Ctrl rồi kéo sang phải như hình bên trên. Nhấn giữ chuột vào vị trí như hình bên dưới rồi kéo chuột xiên sang phải theo chiều của mũi tên để tạo vùng chọn bao phủ toàn bộ hình như sau: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để tách các đối tượng. Nhấp vào trang giấy để xem kết quả. TÔ MÀU CHO CHI TIẾT 10 Để tô màu cho chi tiết 10, thực hiện như sau: Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hai hình như hình mũi tên chỉ bên cạnh. Trên bảng màu, chọn 50 % Black như hình dưới:
 9. Vị trí nhấp chuột Tương tự như vậy, nhấp chọn vào vị trí như hình mũi tên chỉ. Hình khi tô màu Vị trí nhấp chuột Trên bảng màu, nhấp chọn 20% Black như hình dưới: Tương tự như trên, chọn hai hình chữ nhật có hình mũi tên chỉ và tô màu đen.
 10. Vị trí nhấp chuột Hình khi tô màu Trên thanh công cụ, chọn Rectange Tool. Di chuyển chuột vào vùng làm việc, nhấn giữ chuột vào vị trí có hình mũi tên chỉ bên dưới: Kéo chuột xiên phải theo chiều của mũi tên rồi nhấp để hình chữ nhật được tạo thành. Vị trí nhấp chuột Hình khi kéo chuột theo chiều mũi tên
 11. Khi hình chữ nhật tạo thành, hãy chọn Arrange > Order > To Back để hình chữ nhật này phía sau các đối tượng. Trên thanh công cụ, chọn Pick Tool. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào hình chữ nhật có mũi tên chỉ để hai hình này được chọn. Tại bảng màu Color, nhấp chọn vào tam giác bên phải để xuất hiện nhiều giá trị màu khác nhau. Lúc bấy giờ, hãy nhấp chọn vào màu Pink như hình dưới. Vị trí nhấp chuột Hình khi tô màu Trên thanh công cụ, chọn Bezier Tool. Di chuyển chuột vào vùng làm việc, sau đó hãy vẽ một đường thẳng như sau:
 12. Nhấp vào điểm thứ nhất Nhấp vào điểm thứ nhất Khi thực hiện xong TỔNG HỢP Bây giờ, hãy sắp xếp các chi tiết bằng cách phóng lớn vùng làm việc lên giá trị 400%. Chọn View > Grid để bỏ đi đường lưới, sau đó nhấp chọn vào chi tiết thứ nhất. Trong bảng màu, nhấp vào vùng màu có giá trị là 40 % Black như hình dưới: Tạo đường gióng dọc và ngang bằng cách nhấn giữ chuột lên thanh thước dọc rồi kéo chuột vào chi tiết thứ 1 để tạo đường gióng dọc. Thực hiện tương tự cho đường gióng ngang.
 13. Nhấp vào chi tiết 2: Tại bảng màu, nhấp vào vùng màu có giá trị là 40 % Black. Nhấn giữ chuột vào chi tiết 2 rồi di chuyển đến vị trí như hình sau và tô màu có giá trị 20 % Black . Di chuyển chi tiết 2 lên trên như hình dưới: Tương tự như vậy bạn hãy di chuyển tất cả các chi tiết còn lại để ráp thành một hình Piston và tô màu như hình sau: Chú ý: Chi tiết thứ 6, bạn tô màu Purple.
 14. TÔ MÀU CHI TIẾT 7 Để tô màu cho chi tiết 7, thực hiện như sau: Nhấp chọn chi tiết 7 rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để tách các đối tượng. Nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào vị trí có mũi tên chỉ như hình sau: Tại bảng màu, dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải để chọn màu Pink như hình: Vị trí nhấp chuột Hình khi được tô màu Tiếp theo, nhấn giữ phím Shift rồi nhấp chọn vào 2 vị trí có mũi tên chỉ như hình bên trên. Tại bảng màu, nhấp chọn vào tam giác bên phải để chọn màu Purple như hình bên dưới: Khi ráp tất cả các hình bạn sẽ được kết quả như sau: Khi chi tiết 1 dịch chuyển thì chi tiết 6 và chi tiết 7 sẽ di chuyển theo. Vì vậy, bạn hãy cho chi tiết 1 xoay sang trái một tí thì chi tiết 6 và 7 sẽ di chuyển xuống dưới như hình. Tương tự như vậy, hãy cho các chi tiết xoay theo trình tự để được các kết quả như hình bên dưới. Khi đó, hãy sao chép hình vừa vẽ thành nhiều hình và di chuyển vị trí của chi tiết 1 tại nhiều vị trí khác nhau nếu bạn muốn piston chuyển động chậm. Vì khi bạn tạo ra nhiều hình độc lập và đưa vào trong Flash, bạn sẽ có nhiều frame, mỗi một hình là một frame.
 15. Lúc này, đoạn phim sẽ diễn hoạt chậm hơn. Hình khi dịch chuyển Bài tập đến đây hoàn tất.
 16. Hình khi dịch chuyển  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản