intTypePromotion=3

Ví dụ của phương pháp lợi nhuận

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
171
lượt xem
87
download

Ví dụ của phương pháp lợi nhuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo ví dụ của phương pháp lợi nhuận trong bất động sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ví dụ của phương pháp lợi nhuận

  1. Ví dụ của phương pháp lợi nhuận Thông tin này được lấy ra từ công bố tài chính của khách sạn X. Hãy tính giá trị thị trường của tài sản? Giả định lợi nhuận ban đầu là 10%. Vốn kinh doanh 5.000.000 USD Thu nhập Tiền phòng 6.000.000 USD Thực phẩm và đồ uống 3.000.000 USD Điện thoại 500.000 USD Khoản khác 300.000 USD Các chi phí trực tiếp Phòng 2.000.000 USD Thực phẩm và đồ uống 1.000.000 USD
  2. Điện thoại 200.000 USD Khoản khác 100.000 USD Các chi phí gián tiếp Bán hàng và Marketing 250.000 USD Quản lý chung 500.000 USD Các tiện ích công cộng 200.000 USD Thuế BĐS 70.000 USD Bảo hiểm 130.000 USD Sửa chữa và bảo dưỡng 200.000 USD
  3. Bài giải Thu nhập hoạt động thực từ BĐS (đất và nhà) = Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh – Các chi phí trực tiếp – Các chi phí gián tiếp – Thu nhập cả vốn của người thuê và kinh doanh BĐS + Số dư có thể chia được – Cổ phần của người hưởng dụng 40% của số dư có thể chia được – Tổng số lợi nhuận của người thuê và kinh doanh BĐS – Thuế nhà, đất (thuế bất động sản) – Bảo hiểm – Sửa chữa, bảo dưỡng Giá trị thị trường của tài sản = Lợi nhuận ròng hoạt động thực từ đất và nhà / 10%
  4. Cụ thể: Đơn vị: USD + Thu nhập Tiền phòng 6.000.000 Thực phẩm và đồ uống 3.000.000 Điện thoại 500.000 Khoản khác 300.000 Tổng cộng 9.800.000 - Các chi phí trực tiếp Phòng 2.000.000 Thực phẩm và đồ uống 1.000.000 Điện thoại 200.000
  5. Khoản khác 100.000 Tổng cộng 3.300.000 - Các chi phí gián tiếp Bán hàng và Marketing 250.000 Quản lý chung 500.000 Các tiện ích công cộng 200.000 Tổng cộng 950.000 - Thu nhập cả vốn của người thuê: 5.000.000/10 năm 500.000 - Lãi trên vốn của người thuê 10% của 5.000.000 500.000 + Số dư có thể chia được : 9.800.000 – (3.300.000 + 950.000 4.550.000 +1.000.000) - Cổ phần của người hưởng dụng 40% của số dư có thể chia 1.820.000 được
  6. - Tổng lợi nhuận của người thuê và kinh doanh BĐS 2.730.000 - Thuế BĐS 100.000 - Bảo hiểm 50.000 - Sửa chữa và bảo dưỡng 250.000 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên BĐS 2.330.000 Vốn hóa với lãi suất 10% Ước tính giá trị của BĐS là : 2.330.000 / 10% = 23.300.000 USD
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản