intTypePromotion=1

Vở tập viết tiếng Hàn - Tập 2

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
60
lượt xem
9
download

Vở tập viết tiếng Hàn - Tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vở tập viết tiếng Hàn - Tập 2 giúp các bạn nhớ mặt chữ, rèn luyện khả năng nhận biết, đọc viết nhanh tiếng Hàn. Tiếng Hàn tuy ít nguyên âm và phụ âm nhưng để nhớ hết các từ vựng, mặt chữ cần có một quá trình, vì vậy qua bộ 2 quyển sách tập viết này mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, điều căn bản là các bạn phải chịu khó bỏ chút thời gian để tập viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vở tập viết tiếng Hàn - Tập 2

한국어 쓰기 2<br /> <br /> 모음<br /> <br /> ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ<br /> 아<br /> <br /> 야<br /> <br /> 어<br /> <br /> 여<br /> <br /> 오<br /> <br /> ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ<br /> 요<br /> <br /> 우<br /> <br /> 유<br /> <br /> 으<br /> <br /> 이<br /> <br /> 자음<br /> <br /> ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ<br /> 기역<br /> <br /> 니은<br /> <br /> 디귿<br /> <br /> 리을<br /> <br /> 미음<br /> <br /> ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ<br /> 비읍<br /> <br /> 시옷<br /> <br /> 이응<br /> <br /> 지읒<br /> <br /> ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ<br /> 키읔<br /> <br /> 티읕<br /> <br /> 피읖<br /> <br /> 히읗<br /> <br /> 치읓<br /> <br /> 제1강<br /> <br /> 낮에 뭐 했어요?<br /> <br /> 제2강<br /> <br /> 당근 한 개에 얼마예요?<br /> <br /> 10<br /> <br /> 제3강<br /> <br /> 뭐 먹을 거예요?<br /> <br /> 14<br /> <br /> 제4강<br /> <br /> 몇 시에 만날까요?<br /> <br /> 18<br /> <br /> 제5강<br /> <br /> 시간이 얼마나 걸려요?<br /> <br /> 22<br /> <br /> 제6강<br /> <br /> 머리가 아파요.<br /> <br /> 26<br /> <br /> 제7강<br /> <br /> 여보세요?<br /> <br /> 30<br /> <br /> 정<br /> <br /> 정답<br /> <br /> 34<br /> <br /> 답<br /> <br /> 6<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2