When to Use ADO (Local Database/Single Tier Applications)

Chia sẻ: Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

When to Use ADO (Local Database/Single Tier Applications)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi sử dụng ADO (địa phương cơ sở dữ liệu / Single Bậc Ứng dụng) cuối cùng của Microsoft phương pháp truy cập dữ liệu được ADO, và nó bây giờ là tiêu chuẩn cho hầu hết các văn phòng, Web, và Visual Basic NET môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: When to Use ADO (Local Database/Single Tier Applications)

  1. When to Use ADO (Local Database/Single Tier Applications) ADO was Microsoft's last data-access method, and it is now the standard for most Office, Web, and Visual Basic environments prior to .NET. The following products ship ADO in the box: • Microsoft Office 200x • Visual Studio 6.0 (including all the languages in the box) • SQL Server 7.0, 2000 Data Access Objects (DAO), the standard prior to even ADO, was used throughout Office and Visual Basic, but it wasn't designed to be used with Web environments such as Visual InterDev and other data servers. Currently, no plan is underway to update DAO beyond DAO 3.6, which includes support for Unicode and some bug fixes, but doesn't have any other new features included beyond 3.5.  
Đồng bộ tài khoản