intTypePromotion=3

X quang bụng không chuẩn bị và bệnh lý ngoại khoa

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
223
lượt xem
51
download

X quang bụng không chuẩn bị và bệnh lý ngoại khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỉ lệ bệnh cấp cứu chiếm 38,4%, trong đó cấp cứu do bệnh lý mắc phải chủ yếu là viêm ruột thừa cấp (17,2%), tắc ruột (3,97%) và viêm tụy cấp (2,11%); cấp cứu do tai nạn chủ yếu là chấn thương ngực kín (3,72%), tổn thương lách (0,98%) và tổn thương gan, mật (0,91%). - Các bệnh có tỉ lệ chẩn đoán vào viện sai so với khi ra viện nhiều nhất là: viêm ruột thừa cấp, sỏi niệu quản và tắc ruột...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: X quang bụng không chuẩn bị và bệnh lý ngoại khoa

 1. X QUANG B NG KHÔNG CHU N B VÀ B NH LÝ B NG NGO I KHOA BM Ch n oán hình nh i h c Y Dư c C n Thơ M C TIÊU 1. Li t kê các chi u th X quang s d ng trong kh o sát vùng b ng. ng. 2. Phân tích ư c m t phim X quang b ng. ng. 3. Nêu ư c 4 ch nh ch p X quang b ng không s a so n. 4. Phân tích ư c hình nh X quang c a 4 b nh lý b ng c p thư ng g p. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 1
 2. N I DUNG K thu t ch p. Gi i ph u X quang b ng. ng. Ch nh.nh. Hình nh b t thư ng X quang b ng. ng. Các b nh lý b ng c p thư ng g p. N I DUNG K thu t ch p. Gi i ph u X quang b ng. ng. Ch nh.nh. Hình nh b t thư ng X quang b ng. ng. Các b nh lý b ng c p thư ng g p. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 2
 3. K THU T CH P Các chi u th thư ng s d ng: ng: Phim b ng th ng, th ng, ng/thê ng i. Phim b ng th ng, th n m . ng, Phim b ng tư th n m nghiêng (P)/(T) v i tia song song m t bà n. Lưu ý: - L y t vòm hoành n l b t. -L y thành b ng hai bên. K THU T CH P TH NG Lippincott Williams & Wilkins, T he Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 3
 4. K THU T CH P TH N M Lippincott Williams & Wilkins, T he Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition K THU T CH P TH NGHIÊNG Lippincott Williams & Wilkins, T he Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 4
 5. NGHIÊNG (P ) NGHIÊNG (T) N I DUNG K thu t ch p. Gi i ph u X quang b ng. ng. Ch nh.nh. Hình nh b t thư ng X quang b ng. ng. Các b nh lý b ng c p thư ng g p. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 5
 6. GI I PH U X QUANG B NG Các t ng r ng. ng. Các t ng c. óng vôi trong b ng. ng. Các ư ng m . B xương. xương. GI I PH U X QUANG B NG Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 6
 7. GI I PH U X QUANG B NG GI I PH U X QUANG B NG Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 7
 8. GI I PH U X QUANG B NG HƠI TRONG RU T NON GI I PH U X QUANG B NG HƠI TRONG I TRÀNG Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 8
 9. GI I PH U X QUANG B NG M C NƯ C HƠI BÌNH THƯ NG GI I PH U X QUANG B NG ÓNG VÔI H CH M C TREO Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 9
 10. GI I PH U X QUANG B NG ÓNG VÔI NG M CH CH B NG GI I PH U X QUANG B NG Ư NG M C NH Ư NG M C NH P HÚC M C CƠ TH T LƯNG Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 10
 11. GI I PH U X QUANG B NG N I DUNG K thu t ch p. Gi i ph u X quang b ng. ng. Ch nh.nh. Hình nh b t thư ng X quang b ng. ng. Các b nh lý b ng c p thư ng g p. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 11
 12. CH NH X QUANG B NG Th ng t ng r ng. ng. T c ru t. Ch n thương. thương. Viêm phúc m c. phú N I DUNG K thu t ch p. Gi i ph u X quang b ng. ng. Ch nh.nh. Hình nh b t thư ng X quang b ng. ng. Các b nh lý b ng c p thư ng g p. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 12
 13. HÌNH NH B T THƯ NG X QUANG B NG M c khí-d ch. khí ch. Quai ru t giãn. giãn. Khí Khí b t thư ng. ng. óng vôi b t thư ng. thư ng. M t ư ng m . D ch t do. è ép các t ng. ng. M C KHÍ-D CH KHÍ Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 13
 14. QUAI RU T GIÃN RU T GIÀ > 6cm RU T NON > 3cm KHÍ KHÍ B T THƯ NG KHÍ SAU PHÚC M C LI M HƠI DƯ I HOÀNH Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 14
 15. KHÍ KHÍ B T THƯ NG HO I T SINH HƠI TRONG THÀNH TÚI M T KHÍ KHÍ B T THƯ NG HƠI TRONG Ư NG M T Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 15
 16. ÓNG VÔI B T THƯ NG THƯ S I M T ÓNG VÔI ÓNG VÔI TRONG VIÊM T Y M N ÓNG VÔI B T THƯ NG THƯ S I TH N S I NI U QU N Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 16
 17. M T Ư NG M VIÊM P HÚC M C È ÉP CÁC T NG CÁ È ÉP CÁC QUAI RU T Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 17
 18. N I DUNG K thu t ch p. Gi i ph u X quang b ng. ng. Ch nh.nh. Hình nh b t thư ng X quang b ng. ng. Các b nh lý b ng c p thư ng g p. CÁC B NH LÝ B NG C P THƯ NG G P Th ng t ng r ng. ng. T c ru t Viêm phúc m c. phú Viêm t y c p. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 18
 19. CÁC B NH LÝ B NG C P THƯ NG G P Th ng t ng r ng. ng. T c ru t Viêm phúc m c. phú Viêm t y c p. TH NG T NG R NG Nguyên nhân: nhân: Viêm loét. loé Nhi m tr ùng. trùng. Ch n thương. thương. V trí: trí Thư ng x y ra ph n cao ng tiêu hóa. Các o n ng tiêu hóa trư c c t s ng. ng. Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 19
 20. TH NG T NG R NG Tư th th ng ng.ng. Li m khí dư i hoành m t ho c hai khí hoà bên. bên. Th y ư c khi lư ng khí # 20-50ml. khí 20- Th y rõ sau 6-8 gi sau th ng. ng. Th y trong 60% các trư ng h p. TH NG T NG R NG LI M KHÍ DƯ I HOÀNH Lippincott Williams & Wilkins, The Basics and Fundamental of Imagings 2rd Edition 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản