Xác nhận đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp xã.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
4
download

Xác nhận đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp xã.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 thuộc thẩm quyền thực hiện của ubnd cấp xã.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp xã.

  1. Xác nhận đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND cấp xã. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định thời hạn giải quyết Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận Mức chi hỗ trợ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Đối với trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm +Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang , trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy Làm đơn đề hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang 1. nghị và cam hoặc lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm kết +Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng dân phố. -Riêng đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục không nhất thiết phải làm đơn. - Đối với trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm +Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn , bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét giải quyết theo các quy định tại thông tư liên tịch số 2. Giải quyết 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. -Đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục UBND cấp xã xác nhận , gửi phòng LDTBXH giải quyết
  3. Tên bước Mô tả bước - Tại địa phương nơi có trẻ em đi: cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức đón các em, đưa các em trở về với gia đình hoặc nơi cư trú . Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Đối với trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm +Đơn đề nghị của gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang , trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm ( mẫu đơn theo phụ lục 2 -thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngyaf 06/10/2008) 1. +Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn , bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến gửi phòng LDTBXH giải quyết. +Đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì Đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ- CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo
  4. Thành phần hồ sơ trợ xã hội. +Phòng LDTBXH làm thủ tục trình chủ tịch UBND huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định. -Đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục +Không nhất thiết phải làm đơn +UBND cấp xã xác nhận, gửi phòng LDTBXH giải quyết 2. Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu mẫu 2: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em Thông tư liên tịch số 1. thuộc Chương trình 19(theo phụ lục 02 TTLT 86/2008... 86/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản