Xác nhận hồ sơ đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly trên 1.000 km

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
74
lượt xem
3
download

Xác nhận hồ sơ đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly trên 1.000 km

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận hồ sơ đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly trên 1.000 km', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận hồ sơ đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly trên 1.000 km

  1. Xác nhận hồ sơ đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly trên 1.000 km Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận vào " giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức,doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
  2. Tên bước Mô tả bước quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, 2. viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Phòng Kế hoạch Vận tải : Kiểm tra hồ sơ, trình ký xác nhận hồ 3. sơ đăng ký khai thác vận tải khách cố định bằng ô tô liên tỉnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định 2. Phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến;
  3. Thành phần hồ sơ Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của hợp tác xã, quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô 3. tô có chứng thực), cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực); Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình 5. kinh doanh phù hợp (bản phô tô có chứng thực); Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô Quyết định số 1. theo tuyến cố định ( phụ lục 10 ) 16/2007/QĐ-BGTV... Phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai Quyết định số 2. đầu tuyến; ( kèm theo phụ lục 1 ) 16/2007/QĐ-BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định .Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh Quyết định số 1. vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 16/2007/QĐ- Nghị định : 110/2006/NĐ-CP ngày 28/09/2006 của BGTV... Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô 2. Doanh nghiệp có số lượng, chất lượng xe phù hợp Quyết định số với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh 16/2007/QĐ-
  5. Nội dung Văn bản qui định do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng BGTV... Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của Quyết định số doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc trưởng 3. 16/2007/QĐ- phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn BGTV... chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên. Doanh nghiệp có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của 4. doanh nghiệp, của hộ kinh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường . Quyết định số Xe đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định là 5. 16/2007/QĐ- loại xe có 9 ghế ngồi trở lên kể cả ghế người lái; BGTV... Xe đăng ký thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu chi nhánh doanh nghiệp, biển số xe được đăng ký tại 6. địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở. 7. Xe đăng ký thuộc sở hữu của đơn vị có chức năng cho thuê tài chính kèm theo hợp đồng cho thuê tài
  6. Nội dung Văn bản qui định chính giữa đơn vị vận tải và đơn vị cho thuê tài chính (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở; - Xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực), 8. hợp đồng thuê tài sản giữa đơn vị vận tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản; Xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, 9. trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.” Doanh nghiệp tổ chức chuyến xe chất lượng cao phải Quyết định số đăng ký với cơ quan quản lý tuyến về chất lượng 10. 16/2007/QĐ- phương tiện và các dịch vụ phục vụ khách trên suốt BGTV... hành trình để theo dõi trong quá trình thực hiện;
  7. Nội dung Văn bản qui định Xe đưa vào khai thác phải ghi tên và số điện thoại Quyết định số 11. của doanh nghiệp ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân 16/2007/QĐ- xe hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe; BGTV... Quyết định số Xe đưa vào khai thác phần trên kính phía trước xe có 12. 16/2007/QĐ- niêm yết tên bến xe và địa danh nơi đi, nơi đến; BGTV... Xe đưa vào khai thác ghế ngồi trong xe phải được Quyết định số 13. đánh số chỗ ngồi theo thứ tự từ phía đầu xe xuống 16/2007/QĐ- cuối xe, từ bên trái (phía sau người lái) sang bên phải BGTV... Mỗi xe, doanh nghiệp được đăng ký khai thác tối đa Quyết định số 2 tuyến cố định; doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm 14. 16/2007/QĐ- trước cơ quan quản lý tuyến về hoạt động của xe trên BGTV... hai tuyến đã đăng ký Doanh nghiệp phải tổ chức khai thác tuyến trong thời Quyết định số 15. hạn 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận, sau thời 16/2007/QĐ- hạn đó văn bản chấp thuận không còn hiệu lực BGTV...
  8. Nội dung Văn bản qui định Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ Quyết định số 16. môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 16/2007/QĐ- của những xe trong danh sách đăng ký còn hiệu lực BGTV...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản