Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng., hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngàu 01/01/1995

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng., hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngàu 01/01/1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng., hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngàu 01/01/1995', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng., hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngàu 01/01/1995

  1. Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng., hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngàu 01/01/1995 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận và chuyển về trên. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật nộp hồ sơ
  2. Tên bước Mô tả bước tại Ủy dân nhân dân cấp xã. Cán bộ phụ trách Lao động Thương binh và xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và trình Chủ tịch Ủy dân nhân dân cấp xã ký 2. xác nhận vào bản khai từng người và lập danh sách gửi về Phòng lao động Thương Binh và Xã hội cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân. Bản sao một trong các giấy tờ: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày; Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến 2. thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước. Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 11) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người hoạt động cách mạng., hoạt động kháng Thông tư số chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng 1. 07/2006/TT- chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày BLĐTBX... 01/01/1995

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản