Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

  1. Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận và chuyển về trên. Các bước Tên bước Mô tả bước Người bị bắt tù đày làm bản khai kèm một trong những giấy tờ: Lý lịch cán bộ; Lý lịch Đảng viên; Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm 1. xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù nộp tại trụ sở Ủy dân nhân dân cấp xã.
  2. Tên bước Mô tả bước Cán bộ phụ trách Lao động Thương binh và xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và trình Chủ tịch Ủy dân nhân dân cấp xã ký 2. xác nhận vào bản khai từng người và lập danh sách những người đủ điều kiện gửi về Phòng lao động Thương Binh và Xã hội cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân. Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; Lý lịch Đảng viên; Hồ sơ 2. hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 8-TĐ1) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là người được cơ quan, tổ Pháp lệnh ưu đãi 1. chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thưòi người có côn... gian bị tù, đày không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản