intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng trang chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh trên bản đồ vệ tinh - thử nghiệm tại Tp. Uông Bí

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khẳng định những tiện ích của việc khai thác bản đồ vệ tinh trong việc cung cấp chỉ dẫn thông tin du lịch tới khách du lịch, đồng thời chỉ ra các bước xây dựng trang chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh tích hợp trên bản đồ vệ tinh, nhằm đưa thông tin, hình ảnh điểm đến Quảng Ninh tới người dùng tin mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và góp phần đưa Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng trang chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh trên bản đồ vệ tinh - thử nghiệm tại Tp. Uông Bí

  1. VĂN HÓA NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TRANG CHỈ DẪN THÔNG TIN DU LỊCH QUẢNG NINH TRÊN BẢN ĐỒ VỆ TINH - THỬ NGHIỆM TẠI TP. UÔNG BÍ PHAN THỊ HUỆ Tóm tắt Với những tiện ích của cuộc cách mạng 4.0, việc số hóa cơ sở dữ liệu du lịch và đưa thông tin du lịch mang tính chỉ dẫn đến với người dùng, đặc biệt là khách du lịch là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch. Bài viết khẳng định những tiện ích của việc khai thác bản đồ vệ tinh trong việc cung cấp chỉ dẫn thông tin du lịch tới khách du lịch, đồng thời chỉ ra các bước xây dựng trang chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh tích hợp trên bản đồ vệ tinh, nhằm đưa thông tin, hình ảnh điểm đến Quảng Ninh tới người dùng tin mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và góp phần đưa Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020. Từ khóa: Du lịch, bản đồ vệ tinh, thông tin chỉ dẫn, cơ sở dữ liệu, Uông Bí, Quảng Ninh Abstract With the benefits of the 4th Industrial revolution, digitalization of travel databases and the introduction of guiding travel information to users, especially tourists, is one of the decisive factors of development of the tourism industry. The article affirms the utilities of exploiting satellite maps in providing guiding tourism information to tourists as well as points out the steps to build a website on Quang Ninh guided travel information that integrated on satellite maps to provide information, pictures of Quang Ninh tourism sites to the customers at anywhere, anytime to contribute to make the tourism industry become the key economic sector of Quang Ninh province and make Quang Ninh become a service-industry province by 2020. Keywords: Tourism, satellite map, guiding information, database, Uong Bi, Quang Ninh 1. Đặt vấn đề Nếu tận dụng được các tính năng của bản H iện nay, trong khi cuộc sống bận rộn đồ vệ tinh kết hợp với việc xây dựng cơ sở dữ mà nhu cầu đi du lịch lại tăng cao, để liệu về thông tin du lịch, tạo ra trang chỉ dẫn thuận tiện, người đi du lịch thường thông tin, có thể cung cấp cho khách du lịch lựa chọn việc tra cứu các thông tin điểm đến thông tin theo địa điểm, tọa độ không gian, qua mạng internet. Cùng với internet, sự phát khoảng cách và thời gian di chuyển, dữ liệu triển như vũ bão của cuộc cách mạng 4.0, của mô tả hiện trạng, giá trị điểm tham quan và ngành công nghệ thông tin, đã có nhiều ứng các dịch vụ. Như vậy, các cơ quan, đơn vị trong dụng hữu hiệu phục vụ xã hội, trong đó có bản ngành du lịch chỉ cần tích hợp thông tin điểm đồ vệ tinh (bản đồ trong môi trường internet). đến, thông tin dịch vụ trên bản đồ vệ tinh là Bản đồ vệ tinh cho phép người sử dụng xem có thể cung cấp các thông tin cần có cho một ảnh chụp vệ tinh với độ phân giải cao của một chuyến đi của khách. khu vực cụ thể, có thể tìm đường đi, địa chỉ 2. Khái quát về ngành du lịch và hoạt động nhanh chóng, chính xác chỉ với một máy tính, thông tin du lịch tại Quảng Ninh điện thoại hoặc bất kỳ một thiết bị nào có kết nối internet. Nhờ vậy, tạo sự thuận tiện tối đa Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng cho những người chưa biết đường đi khi muốn phát triển du lịch với 4 khu di tích và danh đến một địa điểm nào đó. thắng đặc biệt, hàng trăm khu di tích tâm linh 106 Số 25 - Tháng 9 - 2018
  2. TRAO ĐỔI - NGHIỆP VỤ có giá trị cao về văn hóa, lịch sử và nhiều điểm tuyến, các thông tin mang tính chỉ dẫn còn mờ danh thắng đẹp… Đặc biệt Vịnh Hạ Long được nhạt, gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông bình chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới tin điểm đến cho du khách nói riêng, những và hai lần được công nhận là di sản thế giới người quan tâm đến ngành du lịch, đến di tích với nhiều giá trị. Với những điều kiện thuận lợi và danh thắng Quảng Ninh nói chung. đó, Quảng Ninh dần trở thành điểm đến hấp Để có các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Nếu thời đáp ứng nhu cầu tin của khách du lịch, năm 2010 du lịch Quảng Ninh đón 5,4 triệu ngành du lịch Quảng Ninh cần phải xây dựng lượt khách, doanh thu hơn 3200 tỷ đồng (2) cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, với những thì đến năm 2017 Quảng Ninh đã đón 9,9 triệu chỉ dẫn thông tin du lịch có sự tích hợp trên lượt khách, trong đó có 4,3 triệu lượt khách bản đồ vệ tinh (theo hướng tích hợp thông tin quốc tế doanh thu đạt gần 18.000 tỷ đồng (3). không gian và thông tin thuộc tính) thành một Đây thực sự là những con số “biết nói” về tốc hệ thống thông tin hoàn chỉnh trên nền web. độ tăng trưởng của ngành du lịch Quảng Ninh những năm gần đây. Quảng Ninh đưa ra mục 3. Các bước xây dựng trang chỉ dẫn thông tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh có tin du lịch Quảng Ninh trên bản đồ vệ tinh cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là trung Bước 1: Xác định nội dung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực. 1- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin du lịch Để đạt mục tiêu đề ra, ngành du lịch Quảng về các di tích và danh thắng, làng nghề (gồm Ninh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó lời dẫn, hình ảnh và video clip) và các dịch vụ có một yếu tố không thể thiếu là thông tin. du lịch tại các điểm đến tiêu biểu của Quảng Thông tin là chiếc cầu nối giữa điểm du lịch Ninh. với du khách, là công cụ tuyên truyền quảng 2- Dựa trên bản đồ vệ tinh, xây dựng chỉ bá xúc tiến hữu hiệu nhằm làm hài hòa lợi ích dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh tại mỗi điểm giữa doanh nghiệp và khách du lịch. Vì vậy, đến và kết nối giữa các điểm đến với nhau những năm gần đây, ngành du lịch Quảng đồng thời tích hợp các cơ sở dữ liệu (ở trên) Ninh đã có sự quan tâm đầu tư cho hoạt động phục vụ các đối tượng người dùng tin du lịch, thông tin. Điều này được thể hiện qua việc tỉnh đặc biệt là khách du lịch trong và ngoài nước. thành lập Trung tâm thông tin và Xúc tiến du 3- Dựa trên các điểm, tuyến du lịch đã được lịch, thực hiện nhiều chương trình xúc tiến du công nhận của 14 huyện, thị xã, thành phố lịch trong và ngoài nước, phát hành nhiều loại trên địa bàn Quảng Ninh, xây dựng các tour du sản phẩm thông tin như: ấn phẩm du lịch, tài lịch mang tính chất tham khảo có sự kết nối liệu về điểm du lịch, tờ gấp, tờ rơi, băng video, các di tích, danh thắng, làng nghề trong cùng đĩa CD-ROM, một số website giới thiệu về đất huyện thị, và sự kết nối với các vùng du lịch nước, con người và du lịch Quảng Ninh đến trọng điểm của Quảng Ninh. với khách du lịch tiềm năng trong và ngoài nước. Việc này đã góp phần quan trọng trong Bước 2: Cách tiếp cận và phương pháp việc thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh triển khai ngày một tăng. 1- Phân tích và tổng hợp tài liệu: nhằm tiếp Song nhìn tổng thể có thể thấy, bên cạnh cận và kế thừa kiến thức mang tính lý luận, những mặt đạt được, ngành du lịch Quảng công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Ninh chưa phát huy tối đa các tiện ích của thông tin, du lịch về điểm di tích, danh thắng mạng Internet, của cuộc cách mạng 4.0, của và làng nghề; về định hướng phát triến du lịch công nghệ thông tin mang lại cho hoạt động của ngành, của tỉnh Quảng Ninh và các thành thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch. Điều này phố, huyện thị trong tỉnh từ đó lựa chọn danh được thể hiện qua việc đến nay Quảng Ninh mục di tích, danh thắng, làng nghề tiêu biểu chưa có cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, tại các điểm đến, vùng du lịch trọng điểm chưa có bản đồ du lịch số, bản đồ du lịch trực Quảng Ninh đưa vào trang thông tin chỉ dẫn. Số 25 - Tháng 9 - 2018 VĂN HÓA NGHIÊN CỨU 107
  3. VĂN HÓA NGHIÊN CỨU 2- Điều tra, khảo sát: tìm hiểu xu hướng đi du lịch của du khách trong và ngoài nước, nhu cầu thông tin của từng nhóm người dùng tin du lịch (khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch, người quản lý lữ hành, thiết kế điều hành tour…); thực trạng hoạt động thông tin du lịch của Quảng Ninh, từ đó lựa chọn thông tin du lịch cần được chỉ dẫn theo nhu cầu tin của người dùng. 3- Khảo sát thực địa: tìm hiểu nguồn gốc, giá trị các di tích, danh thắng, làng nghề, món ăn tiêu Cấu trúc Trang chủ biểu, hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm tại các điểm đến Quảng Ninh, từ nội dung tương ứng, các mục có liên kết khi đó chọn những thông tin quan trọng tiêu biểu đưa chuột vào sẽ đổi màu chữ, click vào đó sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung. hiện ra các nội dung thông tin cần tìm, cùng sự 4- Sau khi thu thập đủ thông tin, tiến hành kết hợp chức năng tương tác bản đồ (phóng biên tập, chọn lọc thông tin du lịch cần được to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ) hiển thị, tìm chỉ dẫn đưa vào cơ sở dữ liệu và bản đồ vệ tinh: kiếm và quản lý cập nhật các thông tin du lịch bài giới thiệu, hình ảnh, video clip về di tích, về các di tích, danh thắng, làng nghề và các danh thắng, làng nghề; thông tin về dịch vụ dịch vụ du lịch tại các điểm đến tiêu biểu của nhà hàng, lưu trú, đặc sản, phương tiện vận Quảng Ninh, cung cấp cho người sử dụng, đặc chuyển, những điểm cần lưu ý với khách thập biệt là khách du lịch phương tiện tìm kiếm địa phương tại điểm du lịch; xây dựng chương điểm tham quan và các dịch vụ du lịch nhanh trình du lịch có sự kết nối giữa các di tích, danh chóng, hiệu quả, thân thiện, hỗ trợ các nhà thắng, làng nghề tại địa phương quản lý, tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong việc quản lý, cập nhật và quảng bá ngành du 5- Lựa chọn ký hiệu đơn giản, màu sắc, lịch. phông chữ đảm bảo tính thẩm mỹ minh họa cho các di tích, danh thắng, làng nghề và 4. Thiết kế và thử nghiệm trang chỉ dẫn địa phương để người xem dễ dàng tìm kiếm thông tin du lịch tại thành phố Uông Bí, một thông tin du lịch theo nhu cầu. điểm đến tiêu biểu thuộc tỉnh Quảng Ninh 6- Xây dựng trang chỉ dẫn thông tin du lịch Để kiểm chứng tính mới, tính hiệu quả của Quảng Ninh đảm bảo linh hoạt, thuận tiện cho ý tưởng, tác giả bài viết đã lựa chọn một điểm đến của Quảng Ninh là thành phố Uông Bí, việc cập nhật, quản lý và khai thác thông tin. biên tập nội dung cơ sở dữ liệu và xây dựng Bước 3: Xây dựng trang chỉ dẫn thông tin bản Demo trang chỉ dẫn thông tin du lịch du lịch Quảng Ninh tích hợp trên bản đồ vệ thành phố Uông Bí như sau: tinh * B4.1. Cấu trúc Trang chủ: Giao diện được lập trình trên ngôn ngữ C# - Phần trên là banner thể hiện logo, một số với JavaScrips, sử dụng công cụ Visual Studio hình ảnh của thành phố Uông Bí, và tên trang, 2012 với giao diện hiển thị các thông tin tiếp theo là module chính của trang: “Trang được xây dựng thành các trang web với nhiều chủ”, “Giới thiệu”, “Bản đồ thành phố” “Điểm module tương tác, quản lý cập nhật thông tin du lịch”, “Tour du lịch”, “Hướng dẫn”. du lịch mang tính chỉ dẫn. Thông tin chỉ dẫn chạy trên các thiết bị được nối mạng: máy vi - Phần bên phải: thể hiện hình ảnh đại diện tính, di động Smartphone: Iphone, Ipad. Các thành phố Uông Bí nút trên thanh công cụ là những lệnh mở ra - Phần bên trái: lời chào mừng + bản đồ du 108 Số 25 - Tháng 9 - 2018
  4. TRAO ĐỔI - NGHIỆP VỤ Thanh công cụ nội dung chứa tên các địa điểm du lịch của thành phố. Vùng giữa thể hiện danh sách các điểm du lịch của thành phố, với ảnh đại diện và lời giới thiệu ngắn gọn, khi đưa chuột trái vào tên từng địa điểm (dòng chữ đổi màu), nhấn chuột trái vào tên địa điểm sẽ liên kết đến trang giới thiệu chi tiết về địa điểm đó. + Chức năng “Tour du lịch”: thể hiện danh sách các tour du lịch, với ảnh đại diện và lời giới thiệu ngắn gọn, khi đưa chuột Chức năng: “Điểm du lịch” trái vào tên từng địa điểm (dòng chữ đổi màu), nhấn chuột trái vào tên tour du lịch với các điểm du lịch được đánh dấu bằng lịch sẽ liên kết đến trang giới thiệu chi tiết về các kí hiệu: Trung tâm thành phố Uông Bí1; tour du lịch đó. Di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích và danh + Chức năng “Hướng dẫn”: hướng dẫn sử thẳng Yên Tử)2; Di tích Đình, Đền, Chùa (chùa dụng trang web. Ba Vàng, Chùa Phổ Am, Đền Đền Công…)3; Danh thắng (Thác Lựng Xanh, Hồ Yên Trung)4; * B4.2. Nội dung chỉ dẫn thông tin du lịch Làng nghề, vườn nông sản (vải chín sớm B4.2.1. Phần bản đồ vệ tinh: Phương Nam, mai Yên Tử)5. - Hiển thị chồng xếp các lớp bản đồ về các - Bên dưới bản đồ là điểm link đến tour du điểm di tích và danh thắng, bản đồ nền là công lịch cụ tương tác bản đồ tìm kiếm. - Phần chân trang là thông tin bản quyền - Bản đồ nền. Các chức năng trên thanh công cụ: - Xem thông tin về thành phố, về các điểm + Chức năng “Trang chủ”: quay về trang di tích và danh thắng: chỉ cần bấm vào các ký đầu tiên của trang web hiệu đã được biểu diễn trên bản đồ về điểm di tích và danh thắng đó + Chức năng “Giới thiệu”: lời giới thiệu về trang web “Chỉ dẫn thông tin du lịch thành - Các chức năng tương tác bản đồ: phóng phố Uông Bí”. to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ + Chức năng “Bản đồ thành phố”: bản đồ B4.2.2. Chỉ dẫn thông tin du lịch thành phố bằng ảnh chụp vệ tinh, người dùng Nhấn vào biểu tượng Trung tâm thành có thể phóng to, thu nhỏ để tìm các địa điểm phố1, hiển thị trang có chứa nội dung : trên bản đồ. Phần bên trái: hiện ra thông tin chỉ dẫn + Chức năng “Điểm du lịch”: gồm các nội dung : - Đưa chuột trái vào “Điểm du lịch”: sẽ xổ - Bài giới thiệu khái quát vị trí phạm vi giới xuống 1 menu lựa chọn các địa điểm du lịch hạn, tên gọi, lịch sử hình thành và phát triển, của thành phố Uông Bí, đưa chuột khỏi vùng tình hình văn hóa tộc người, kinh tế xã hội, thế “Điểm du lịch”, cửa sổ menu tự động mất. mạnh, đặc sản địa phương. - Nhấn vào “Điểm du lịch”: hiển thị trang - Danh mục nhà hàng, khách sạn, địa chỉ Số 25 - Tháng 9 - 2018 VĂN HÓA NGHIÊN CỨU 109
  5. VĂN HÓA NGHIÊN CỨU mua sắm, ăn vặt, vui chơi, phương tiện di chuyển (các thông tin địa chỉ, số điện thoại, loại hình dịch vụ - sắp xếp theo địa bàn phường, xã). - Bên dưới: là một số chương trình du lịch phổ biến (chương trình du lịch nội thị Uông Bí, chương trình du lịch kết nối với địa phương khác). Phần bên phải: - Video clip: giới thiệu thành phố Uông Bí, giới thiệu các tour du lịch - Một số hình ảnh tiêu biểu của thành phố: nhà hàng, khách sạn, điểm Cách 1: Lựa chọn ký hiệu “Di tích Đình, Đền, Chùa” vui chơi… Nhấn vào một trong các biểu tượng 2, 3, 4 để xem chi tiết từng điểm di tích và danh thắng, cụ thể: Sau khi đã lựa chọn điểm di tích và danh thắng, click chuột vào điểm đó, trên bản đồ vệ tinh sẽ cung cấp các thông tin: - Bài giới thiệu: Vị trí, địa chỉ di tích, nguồn gốc sự tích, lịch sử phát triển, khảo tả (chú ý đến các giá trị đặc biệt của di tích), bằng công nhận và thời gian được công nhận di tích, sơ đồ Cách 2: Lựa chọn từ cửa sổ xổ xuống của chức năng tham quan. “Điểm du lịch” - Video clip - Kho ảnh Ví dụ: Xem nội dung chi tiết di tích “Chùa Ba Vàng” * Cách 1: Xem trực tiếp trên bản đồ vệ tinh từ trang chủ với các ký hiệu bằng cách lựa chọn ký hiệu3 “Di tích Đình, Đền, Chùa” , nhấn vào ký hiệu sẽ hiện bảng thể hiện: Tên địa điểm du lịch, ảnh giới thiệu, bài giới thiệu, kho ảnh, sơ đồ tham quan... Với mỗi mục sẽ chứa đường liên kết tới nội dung chi tiết của từng mục tương ứng. * Cách 2: Lựa chọn từ cửa sổ xổ Thông tin về chùa Ba Vàng xuống của chức năng “Điểm du lịch”. Từ nội dung của trang “Điểm du lịch” click lịch của địa điểm) và các tour du lịch liên quan vào chùa Ba Vàng, trang chỉ dẫn sẽ hiện ra đầy đến chùa Ba Vàng. đủ các thông tin về chùa Ba Vàng - Phần bên phải: - Phần bên trái: phía trên là bài giới thiệu về + Chứa các đường liên kết đến các nội dung địa điểm du lịch, phía dưới là phần bản đồ du địa điểm: kho ảnh 110 Số 25 - Tháng 9 - 2018
  6. TRAO ĐỔI - NGHIỆP VỤ lịch; cùng các thông tin về bài thuyết minh, sơ đồ tham quan, video clip, kho ảnh về các di tích và danh thắng, làng nghề tiêu biểu qua hình ảnh tĩnh và động, hình ảnh trực quan trên nền bản đồ vệ tinh (phóng to, thu nhỏ), cung cấp cho người sử dụng, đặc biệt là khách du lịch một phương tiện tìm kiếm địa điểm tham quan và các dịch vụ du lịch nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện, hỗ trợ cho các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong việc quản lý, cập nhật và quảng bá ngành du lịch. Trang chỉ dẫn thực sự trở thành một cẩm nang du lịch hữu ích cho tất cả du khách, và những ai quan tâm đến du lịch Quảng Ninh. P.T.H (TS., Trường Đại học Hạ Long) Chú thích Hình ảnh tiêu biểu của chùa Ba Vàng Trung tâm thành phố Uông Bí 1 + Video giới thiệu về điểm du lịch, khi đưa Di tích quốc gia đặc biệt 2 chuột vào từng video sẽ hiển thị video giới thiệu chùa. Di tích Đình, Đền, Chùa 3 + Một số hình ảnh tiêu biểu của địa điểm này, Danh thắng khi đưa chuột vào từng clip, từng ảnh hiển thị 4 chú thích ảnh (xem ảnh minh họa trên) Làng nghề, vườn nông sản Bản Demo trang chỉ dẫn thông tin du lịch 5 thành phố Uông Bí được tác giả thử nghiệm thành công, người dùng có thể truy cập với địa Tài liệu tham khảo chỉ miễn phí http://ytuongsangtao.somee.com bản chưa đầy đủ (chưa tải được các video clip 1. Phan Thị Huệ (2017), Xây dựng cơ sở dữ liệu và ảnh, vì tác giả chưa mua host và tên miền), và chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh trên bản song chỉ trong một thời gian ngắn khoảng hơn đồ vệ tinh, Ý tưởng đạt giải xuất sắc cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I. hai tháng chạy thử nghiệm, trang chỉ dẫn đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập để tìm kiếm 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch thông tin. Có thể khẳng định, đây là ý tưởng Quảng Ninh năm 2010. mới được xem là hướng mở giúp khách du lịch tiềm năng có được những thông tin cần thiết 3. Sở Du lịch Quảng Ninh (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch Quảng Ninh năm 2017. trong việc lựa chọn tour du lịch phù hợp, giúp cho các cơ quan quản lý du lịch quản lý được Ngày nhận bài: 12 - 8 - 2018 thông tin tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến Ngày phản biện, đánh giá: 15 - 9 - 2018 du lịch tốt hơn. Kết luận Ngày chấp nhận đăng: 25 - 9 - 2018 Trang chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh được tích hợp trên bản đồ vệ tinh với các chức năng tra cứu thông tin: tìm vị trí, bài giới thiệu, chương trình du lịch, các dịch vụ tại điểm du Số 25 - Tháng 9 - 2018 VĂN HÓA NGHIÊN CỨU 111
  7. VĂN HÓA NGHIÊN CỨU TIN TỨC - SỰ KIỆN Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019 Sáng ngày 20/9/2018, tại Hội trường Nhà văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019 nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Tại Hội nghị, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và kế hoạch năm học 2018 - 2019 về các mặt hoạt động như: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo; công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý sinh viên; công tác kế hoạch, tài chính; công tác cơ sở vật chất và quản trị thiết bị và một số hoạt động khác của Nhà trường. Năm học 2017 - 2018, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác tuyển sinh (năm 2017 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu và năm 2018 có thêm nhiều dấu hiệu tích cực; hoạt động nghiên cứu khoa học thu được những kết quả đáng khích lệ, có nhiều công trình được đánh giá cao, nhiều tọa đàm, hội thảo khoa học được tổ chức thành công; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được thực hiện tốt; đã tiến hành sáp nhập các đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác thu - chi tài chính được thực hiện đúng quy định; công tác quản lý sinh viên và việc thực hiện chế độ, chính sách được thực hiện tốt… Nhìn chung, mọi mặt hoạt động, công tác của Nhà Trường đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tập thể cán bộ, viên chức đều thống nhất, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm học mới, Nhà trường đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trên tinh thần tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Đảng ủy Trường, thực hiện chủ đề năm học “Kiểm định chất lượng giáo dục” và chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong đó có một số phương hướng, nhiệm vụ đáng chú ý như: Đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo; khuyến khích, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, quảng bá Tạp chí Nghiên cứu văn hóa; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở phát triển các mối quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi về nghiên cứu khoa học, giáo dục đại học và sau đại học; tiếp tục kiện toàn cơ cấu bộ máy các đơn vị trong Trường… Sau phần báo cáo tổng kết, TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tài chính năm học 2017 - 2018, TS. Hoàng Văn Hùng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018 trình bày Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân và PGS. TS. Nguyễn Sỹ Toản - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và các ý kiến đề xuất, kiến nghị từ cơ sở. Hội nghị cũng nhận được những tham luận, góp ý nhằm chia sẻ kinh nghiệm, gợi ý các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa các mặt hoạt động của Nhà trường. Một nội dung quan trọng của Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019 là bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020. Với tinh thần dân chủ, Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí. 112 Số 25 - Tháng 9 - 2018
  8. TIN TỨC - SỰ KIỆN Sau gần 4 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp các ý kiến và đưa ra những kết luận, khái quát các vấn đề tham luận của các cá nhân và tập thể trong Hội nghị. Với sự nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm học 2018 - 2019. Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 Sáng ngày 26/9/2018, tại Hội trường Nhà văn hóa đã diễn ra Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018. Đây là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, trau dồi năng lực nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho sinh viên. Đồng thời nhằm mục đích tổng kết, đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học vừa qua. Trong gần 60 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế. Có được thành quả trên một phần lớn nhờ vào chủ trương coi trọng và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó có nghiên cứu khoa học sinh viên. Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường khẳng định: Đối với mỗi sinh viên, nghiên cứu khoa khọc là nhiệm vụ rất quan trọng khi bước chân vào giảng đường đại học. Bên cạnh các kiến thức lý luận thu nhận trên giảng đường, việc tham gia vào quá trình nghiên cứu sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, gắn kết quả học tập với thực tiễn sinh động của xã hội. Hoạt động này còn trau dồi, rèn luyện các kỹ năng và tư duy nghiên cứu cần có ở trình độ đại học. Bởi vậy, ”Trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn coi nghiên cứu khoa học sinh viên là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Điều này đã giúp khơi gợi niềm đam mê, sáng tạo trong sinh viên và hỗ trợ hữu hiệu cho hoạt động đào tạo của Nhà trường”. Với sự nỗ lực từ bản thân sinh viên cùng sự hỗ trợ hiệu quả từ phía Nhà trường, từ năm 2008 đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đã đạt được nhiều thành tích: có hơn 100 công trình đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học giỏi cấp trường; 9 công trình đạt giải cấp Bộ, trong đó có 1 giải nhì, 3 giải 3, 5 giải khuyến khích; trong năm học 2017, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đã để lại dấu ấn với những thành tích mới với 2 sinh viên đạt giải ba giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc năm 2017 và 2 sinh viên đạt giải khuyến khính cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka” lần thứ 19. Trường cũng nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành thích nghiên cứu khoa học của sinh viên. Để phát huy hơn nữa thành tích nêu trên, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh: Nhà trường đã và sẽ tạo mọi điều kiện, cơ chế để nâng cao sự chủ động, sáng tạo trong sinh viên, hỗ trợ tối đa nguồn lực vật chất cho sinh viên. Tại Hội thảo lần này có 16 báo cáo được lựa chọn vào vòng chung khảo và có 5 đề tài đạt giải cao được trình bày, thảo luận tại Hội thảo. 5 đề tài được trình bày ngắn gọn, súc tích, sinh động, đa dạng về nội dung nghiên cứu, thể hiện sự tự tin của sinh viên. Sau phần trình bày kết quả nghiên cứu là phần thảo luận sôi nổi với các câu hỏi từ phía giảng viên và sinh viên trong hội trường. Điều này đã tạo ra không khí trao đổi học thuật sinh động. Thông qua trao đổi, thảo luận, sinh viên rút ra được những bài học kinh nghiệm trong lựa chọn đề tài, xác định vấn đề nghiên cứu, khơi gợi đam mê nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã trao giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt giải đạt giải cấp Bộ năm 2017, giải Euréka năm 2017 và các sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018. Số 25 - Tháng 9 - 2018 VĂN HÓA NGHIÊN CỨU 113
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2