Xem xét áp dụng giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản xuất khẩu

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
7
download

Xem xét áp dụng giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xem xét áp dụng giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản xuất khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xem xét áp dụng giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản xuất khẩu

  1. Xem xét áp dụng giảm kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản xuất khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax (có điện thoại xác nhận), thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến qua Internet sau đó gửi bản chính đến Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản và các Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6. Thời hạn giải quyết: 1. Cơ quan kiểm tra tổ chức xem xét, thẩm định hồ sơ có liên quan, thẩm tra thực tế tại doanh nghiệp (trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị giảm kiểm tra) 2. Gửi Thông báo giảm/Thông báo không đủ điều kiện giảm kiểm
  2. tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản (trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm tra thực tế) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo kết quả Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị giảm kiểm tra. Cơ quan kiểm tra tổ chức xem xét, thẩm định hồ sơ có liên quan, 2. thẩm tra thực tế tại doanh nghiệp Thông báo giảm/Thông báo không đủ điều kiện giảm kiểm tra 3. chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị giảm kiểm tra theo mẫu Quy định tại Phụ lục 1c Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị giảm kiểm tra về chất lượng, vệ sinh Quyết định 1. an toàn thực phẩm thủy sản (Phụ lục 1c) 118/2008/QĐ-BNN ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định a. Trong thời gian 12 (mười hai) tháng trước thời Quyết định điểm đề nghị giảm kiểm tra, doanh nghiệp phải có 1. 118/2008/QĐ-BNN điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất của ng... doanh nghiệp liên tục xếp loại “A” và;
  4. Nội dung Văn bản qui định b. Tự kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh cơ Quyết định sở sản xuất và gởi báo cáo đúng hạn cho cơ quan 2. 118/2008/QĐ-BNN kiểm tra theo quy định của Cục Quản lý Chất lượng ng... Nông Lâm sản và Thủy sản và; c. Trong vòng 12 tháng trước thời điểm đề nghị giảm kiểm tra: - Không có lô hàng nào bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu nêu tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Quy chế này cảnh báo vi phạm các quy định liên quan đến CL, VSATTP, và; - Không bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra phát 3. hiện vi phạm quy định về tạp chất hoặc lạm dụng hóa chất tăng trọng, tỷ lệ mạ băng nhằm mục đích gian lận thương mại và; - Không có lô hàng hoặc sản phẩm tiêu thụ trên thị trường nội địa bị phát hiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về các chỉ tiêu dư lượng hoá chất kháng sinh cấm (riêng hàng ăn liền thêm chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh) và; 4. d. Có phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu vi sinh, vệ sinh công nghiệp và giám sát trong
  5. Nội dung Văn bản qui định quá trình sản xuất được nêu trong chương trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo qui định của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Đối với các chỉ tiêu khác trong chương trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp mà phòng kiểm nghiệm không đủ năng lực để phân tích, doanh nghiệp phải tiến hành gửi mẫu phân tích tại các phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định theo qui định hiện hành. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã được giảm kiểm tra: không được có vi phạm về kết quả tự kiểm tra về hồ sơ sản xuất, hồ sơ quản lý chất lượng, điều kiện bảo quản, ngoại quan, cảm quan, thông tin ghi nhãn 5. từ 2 (hai) lần trở lên; hoặc có kết quả tự phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa học trái với kết quả của cơ quan kiểm tra khi tiến hành kiểm tra lô hàng theo chế độ thông thường;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản