Xét duyệt Dự án xây dựng mô hình khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 2006-2010

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
111
lượt xem
22
download

Xét duyệt Dự án xây dựng mô hình khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 2006-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xét duyệt dự án xây dựng mô hình khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2006-2010', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xét duyệt Dự án xây dựng mô hình khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 2006-2010

  1. Xét duyệt Dự án xây dựng mô hình khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 2006-2010 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 30 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch; 2. - Đăng ký kế hoạch trung hạn và hàng năm theo thứ tự ưu tiên; 3. - Thành lập Hội đồng xét duyệt; - Căn cứ vào tình hình tài chính được phân bổ, Cục lựa chọn và 4. trình Bộ phê duyệt danh mục các dự án và đề nghị cơ sở trình đề cương, dự toán chi tiết trong tháng 01hàng năm; - Xem xét chỉnh sửa đề cương, dự toán Phòng ngành nghề nông thôn, Văn phòng Cục và Phòng chuyên môn. Sau khi hoàn chỉnh 5. đề nghị cơ sở trình Dự án và Tờ trình của Sở NN và PTNT hoặc Chi Cục PTNT trình Hội đồng thẩm định và Hội đồng báo cáo Lãnh đạo Cục trình Bộ phê duyệt; 6. - Ký Hợp đồng triển khai thực hiện;
  3. Tên bước Mô tả bước 7. - Kiểm tra và nghiệm thu thanh quyết toán. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình của Sở NN và PTNT hoặc Chi Cục PTNT các tỉnh, thành phố trực 1. thuộc TW đề nghị thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề; - Dự án xây dựng mô hình có xác nhận của UBND xã nơi triển khai dự án; 2. Có ý kiến của các Hộ hưởng lợi và cam kết tổ chức thực hiện Dự án; - Lớp tập huấn phát triển ngành nghề có xác nhận của UBND xã nơi triển 3. khai dự án; Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản