Xử lý đơn thư khiếu nại

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
364
lượt xem
34
download

Xử lý đơn thư khiếu nại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời hạn giải quyết: Nếu đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày phải thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày), ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày), ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý đơn thư khiếu nại

  1. 32. Xử lý đơn thư khiếu nại a. Trình tự thực hiện - Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại. b. Cách thức thực hiện - Gửi đơn thư qua đường bưu điện hoặc đến nơi tiếp công dân trình bày nội dung khiếu nại. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn thư khiếu nại; - Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có). Số lượng hồ sơ: 01 bộ d. Thời hạn giải quyết Nếu đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày phải thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày), ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày), ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn không quá 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 70 ngày) kể từ ngày thụ lý giải quyết. Nếu không đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày chuyển hồ sơ về nơi có thẩm quyền giải quyết theo luật định. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): không. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cá nhân. - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
  2. - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. k. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Người khiếu nại rút khiếu nại. - Kết luận thanh tra. - Quyết định xử lý sau thanh tra. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Khiếu nại, tố cáo số 9/1998/QH10. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11. - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Khiếu nại, tố cáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản