Xử lý đơn thư

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
98
lượt xem
12
download

Xử lý đơn thư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Thanh tra Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xử lý đơn thư - văn phòng Bộ Nội vụ; Thanh tra Bộ Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực xem xét, giải quyết. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với đơn khiếu nại, tố cáo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. - Đối với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý đơn thư

  1. Xử lý đơn thư Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thanh tra Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xử lý đơn thư - văn phòng Bộ Nội vụ; Thanh tra Bộ Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực xem xét, giải quyết. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với đơn khiếu nại, tố cáo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. - Đối với đơn phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính + Nếu thuộc thẩm quyền và có cơ sở xem xét, xử lý: Pháp luật không quy định thời hạn. + Nếu không thuộc thẩm quyền: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận một cửa tiếp nhận đơn, thư; vào sổ công văn 1. Nhận đơn đến; ghi giấy biên nhận; chuyển cho Thanh tra Bộ trong thời hạn 1 ngày để xử lý. - Đối với đơn khiếu nại: + Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ và có đủ các điều kiện để giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì thụ lý và gửi thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cá nhân hoặc tổ chức Phân loại và xử lý chuyển đơn. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ đơn để xác định đơn ký của nhiều người thì trả lại người gửi đơn và yêu 2. đủ điều kiện xử lý và cầu người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện đơn không đủ điều việc khiếu nại. kiện xử lý. + Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý. + Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì Bộ Nội vụ không thụ lý
  3. Tên bước Mô tả bước nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả đơn người khiếu nại (có văn bản trả lại đơn khiếu nại). Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại. - Đối với đơn tố cáo: + Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ thì cơ quan thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, tố cáo. + Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. + Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. - Đối với đơn phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: + Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ: xem xét, nghiên cứu, xử lý những đơn liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.
  4. Tên bước Mô tả bước + Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ: Trong thời hạn 05 ngày, gửi cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, nắm bắt thông tin, giải quyết . Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung 1. khiếu nại, tố cáo (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
Đồng bộ tài khoản