Xử lý đơn thư tố cáo

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
199
lượt xem
15
download

Xử lý đơn thư tố cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời hạn giải quyết: Nếu đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày phải thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Nếu không đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày chuyển hồ sơ về nơi có thẩm quyền giải quyết theo luật định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý đơn thư tố cáo

  1. 30. Xử lý đơn thư tố cáo a. Trình tự thực hiện - Người tố cáo gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. b. Cách thức thực hiện - Gửi đơn thư qua đường bưu điện hoặc đến nơi tiếp công dân trình bày nội dung tố cáo. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn thư tố cáo; - Các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo(nếu có). Số lượng hồ sơ: chưa có quy định. d. Thời hạn giải quyết Nếu đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày phải thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Nếu không đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày chuyển hồ sơ về nơi có thẩm quyền giải quyết theo luật định. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cá nhân. - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Kết luận thanh tra.
  2. - Quyết định xử lý sau thanh tra. - Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự nếu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo thấy có dấu hiệu phạm tội. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Khiếu nại, tố cáo số 9/1998/QH10. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11. - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Khiếu nại, tố cáo.
Đồng bộ tài khoản