Zona - căn bệnh tàn hại da

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
4
download

Zona - căn bệnh tàn hại da

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh zona là một bệnh mẩn đỏ và đau trên da do virút herpes zoster. Chúng lan truyền theo các sợi thần kinh và tác động vào các tế bào da.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Zona - căn bệnh tàn hại da

  1. Zona - căn b nh tàn h i da B nh zona là m t b nh m n và au trên da do virút herpes zoster. Chúng lan truy n theo các s i th n kinh và tác ng vào các t bào da. 1. B nh zona là gì? V c xin th y u có th ngăn ng a b nh zona. nh: Inmagine B nh zona là m t b nh m n và au trên da
  2. do virút herpes zoster. Chúng lan truy n theo các s i th n kinh và tác ng vào các t bào da, t o ra các v t m n trên da. Lo i virút gây ra b nh th y u này luôn t n t i trên cơ th d ng n và b nh zona x y ra khi các virút này có các i u ki n thích h p ho t ng tr l i. 2. Tri u ch ng c a b nh zona au, ng a, ng a ran, nóng rát - ây là t t c các tri u ch ng u tiên c a b nh zona. B t u t ch m nh trên da và ti p t c lan ra sau 3-5 ngày. Nó khi n ngư i b nh c m giác au rát. N u b n phát hi n th y nh ng tri u ch ng như trên, thì b n nên n khám bác sĩ càng s m càng t t. 3. Nguyên nhân c a b nh zona Sau khi b n b th y u, virút herpes zoster v n nn p nh ng dây th n kinh g c c a b n. M t
  3. s trư ng h p thì nó n mãi mãi nhưng m t s khác có h mi n d ch y u thì chúng ho t ng sinh sôi tr l i và lan truy n d c theo s i th n kinh n b m t da. K t qu là b n b b nh zona. 4. Ai có th m c b nh zona? B t kì ai b m c thu u u có th b m c zona, tuy nhiên lo i b nh này thư ng g p tu i trên 60. H mi n d ch suy y u, căng th ng, b nh ung thư có th làm virút d dàng ho t ng tr l i. Ư c tính kho ng 500.000 trư ng h p m c b nh zona h ng năm M . 5. B nh zona kéo dài trong bao lâu? Các v t hình thành các m n nư c và sau ó nh ng m n này b v ra. Các v t ó khô l i trông như b phát ban. Toàn b quá trình này kéo dài kho ng 3-4 tu n. Cu i cùng b nh kh i và không bao gi tái phát n a.
  4. 6. B nh zona có lây không? Có, b nh zona có tính truy n nhi m. Virút herpes zoster có th nhi m vào cơ th b t kỳ cho dù ngư i ó ã b thu u trư c ó hay chưa. B nh zona lây qua ti p xúc tr c ti p v i v t loét c a ngư i b nh n u v t loét ó m i hình thành và chưa kh i. 7. Nh ng bi n ch ng có th m c ph i Nhìn chung b nh zona có th t kh i, ôi khi có nh ng v t loét b nhi m trùng và c n ư c i u tr b ng thu c kháng sinh. Các bi n ch ng thư ng g p nh t là au dây th n kinh nh ng nơi b nhi m và t n thương. Th m chí, b n v n có th c m th y au sau khi lành b nh. M t bi n ch ng khác áng lo ng i hơn là b nh zona tác ng lên trán, mũi và có th lây sang m t gây mù. 8. Cách i u tr b nh
  5. Không có cách ch a b nh zona, nhưng i u tr có th giúp b n s m lành b nh hơn và ngăn ng a bi n ch ng nguy hi m. B n nên dùng các lo i kem ch ng ng a như calamine làm gi m tri u ch ng b nh, v sinh vùng b b nh b ng xà phòng và nư c. Thu c d ng steroid, thu c kháng virus, và các lo i thu c gi m au cũng có th giúp d dàng ph c h i. H u h t m i ngư i có h mi n d ch kho m nh có th t h i ph c hoàn toàn t b nh zona tái phát. 9. V c xin cho b nh zona Năm 2006, cơ quan an toàn th c ph m dư c ph m M (FDA) ã ưa ra lo i v c xin u tiên ngăn ng a b nh zona ngư i l n. Khuy n khích nh ng ngư i trên 60 tu i ã b th y u nên tiêm lo i v c xin này. V c xin Zostavax, ch a m t kháng nguyên c a b nh th y u thư ng tiêm cho tr em. Thu c ch ng này có
  6. hi u l c trên 50% trong vi c ngăn ng a b nh zona, và làm gi m t l au dây th n kinh.
Đồng bộ tài khoản