intTypePromotion=1
ADSENSE

Ấn chỉ thuế

Xem 1-20 trên 685 kết quả Ấn chỉ thuế
 • Công văn 3446/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chế độ quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế

  pdf3p tonynguyen 14-08-2009 115 18   Download

 • Công văn 3756/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt làm mất ấn chỉ thuế, biên lai thu phí, lệ phí

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 168 13   Download

 • Công văn 3402/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 100 8   Download

 • Công văn 2959/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p landai 14-08-2009 83 4   Download

 • Công văn 2853/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p landai 14-08-2009 81 2   Download

 • Công văn 20/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 71 2   Download

 • Công văn 4387/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt về việc làm mất hoá đơn, ấn chỉ thuế

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 44 2   Download

 • Công văn 21/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 68 1   Download

 • Quyết định 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế

  doc29p tuuyen 17-08-2009 320 33   Download

 • Công văn 13344/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính làm mất ấn chỉ thuế

  doc1p huynhphuc 16-08-2009 168 11   Download

 • 40/ Quyết định xử lý mất ấn chỉ thuế QĐ01/AC CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN CƠ QUAN THUẾ ……. -----Số: /QĐ-CT QUYẾT ĐỊNH V/v Xử lý mất ấn chỉ thuế THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ các Luật thuế, pháp lệnh thuế, pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 62 2   Download

 • Công văn số 4558/TCT-PC năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Bài giảng Phân tích dự án: Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế, gồm các nội dung sau: giới thiệu về chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - SL, Thuế lợi tức, Dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, So sánh phương án theo CFAT.

  pdf23p luungoc91 31-03-2014 92 32   Download

 • Công văn 1378/TCT/TVQT của Tổng cục Thuế về việc huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

  pdf1p huathao 16-08-2009 220 16   Download

 • Thuế = (Lợi tức – Các khoản khấu trừ) . (Thuế suất) - Chi phí khấu hao trong thời đoạn càng lớn thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ. - Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản. - Không phải là một khoản thực chi. .MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU – STRAIGHT LINE (SL)  Mang tính truyền thống.  Dùng cho tài sản tuổi thọ 1 năm, thời đoạn tính là năm  Chi phí khấu hao hằng năm: D = (P- SV)/N D: CP...

  pdf23p tab_12 26-07-2013 63 11   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học một số kiến thức về: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều (LS), giới thiệu về thuế thu nhân doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế (CFAT), so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tsmttc_007 12-09-2015 44 5   Download

 • Phần 1 Tài liệu Luật Quản lý thuế Trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7 của Luật quản lý thuế bao gồm: Những quy định chung, đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành và nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục hoàn thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p nhasinhaoanh_07 23-09-2015 54 5   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - Sl, thuế lợi tức, dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, so sánh phương án theo CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_12 15-01-2016 50 5   Download

 • Công văn 2794/TCT-THTK của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc trong triển khai chương trình Quản lý ấn chỉ

  pdf2p landai 14-08-2009 80 4   Download

 • Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế. Nội dung chương gồm: Giới thiệu chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - SL, giới thiệu về thuế thu nhập doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế - CFAT, so sánh phương án dựa vào CFAT.

  pdf35p tangtuy19 22-07-2016 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ấn chỉ thuế
p_strCode=anchithue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2