intTypePromotion=1
ADSENSE

An ninh kinh tế của Việt Nam

Xem 1-20 trên 431 kết quả An ninh kinh tế của Việt Nam
 • Đề tài được thực hiện dưới góc độ khoa học chuyên ngành kinh tế chính trị với phương pháp nghiên cứu cơ bản như trừu tượng hóa khoa học, logic kết hợp với lịch sử, phân tích – tổng hợp để làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các nhân tố tác động đến an ninh kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới.

  doc23p congvudue 29-06-2020 121 28   Download

 • Luận án khảo sát, đánh giá thực trạng tác động tích cực, tiêu cực của đầu tư nước ngoài đến an ninh kinh tế, chỉ ra nguyên nhân và những mâu thuẫn đặt ra cần giải quyết từ thực trạng tác động của đầu tư nước ngoài đến an ninh kinh tế ở Việt Nam. Đề xuất quan điểm và giải pháp phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài đến an ninh kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

  doc216p dungmaithuy 17-09-2019 36 7   Download

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của nợ công đến an ninh kinh tế của Việt Nam; làm rõ các tác động tích cực, tiêu cực của nợ công đến an ninh kinh tế ở Việt Nam; đánh giá được các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của nợ công đến an ninh kinh tế ở Việt Nam đến năm 2030.

  doc28p bibianh 19-09-2019 68 7   Download

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của đầu tư nước ngoài đến an ninh kinh tế ở Việt Nam, trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất quan điểm và giải pháp phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài đến an ninh kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.

  doc27p dungmaithuy 17-09-2019 29 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của nợ công đến an ninh kinh tế của Việt Nam; Nghiên cứu làm rõ các tác động tích cực, tiêu cực của nợ công đến ANKT ở Việt Nam; đánh giá đƣợc các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của nợ công đến ANKT ở Việt Nam đến năm 2030.

  pdf208p sohucninh321 09-07-2019 59 18   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, luận án đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

  doc31p ngaohaicoi999 29-06-2020 23 5   Download

 • Luận án phân tích làm rõ một số quan điểm về độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Phân tích thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - ngoại giao, văn hóa, quốc phòng – an ninh. Đề xuất quan điểm và giải pháp bảo đảm giải quyết biện chứng mối quan hệ này trong hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

  pdf201p camtucau99 08-12-2019 56 15   Download

 • Trên cơ sở nhìn lại hoạt động đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian qua, bài viết này chỉ ra những đặc điểm của hoạt động này từ góc độ an ninh kinh tế và đưa ra một số giải pháp – hàm ý chính sách góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng phát triển bền vững trong hoạt động đầu tư của Hàn Quốc những năm tiếp theo.

  pdf8p mat_vang1 14-01-2019 60 5   Download

 • Trong giai đoạn hội nhập vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua những bất ổn kinh tế vĩ mô, bất ổn đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và hạn chế những lợi ích thu được từ hội nhập. Do bất ổn vĩ mô dưới tác động của việc quản trị thiếu hiệu quả dòng vốn nước ngoài, mất cân đối ngoại thương theo hướng nhập siêu kéo dài và tập trung nhập siêu từ thị trường Trung Quốc, bội chi ngân sách dựa trên vay nợ nước ngoài và trong nước cho nên công tác đảm bảo an ninh kinh tế trở nên khó khăn hơn.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 50 2   Download

 • Tổng quan về an ninh tài chính và hội nhập kinh tế. Thực trạng an ninh tài chính và kiểm soát an ninh tài chính. Kiểm soát an ninh tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  pdf238p one_12 03-01-2014 117 31   Download

 • Mục tiêu của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mà nước ta đang hướng tới là xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội để đạt được......

  doc3p huynhlong123 08-05-2011 873 147   Download

 • Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đã bị sụt giảm, hơn thế nữa, nhiều vấn đề của tăng trưởng đã bộc lộ gay gắt, đó là: Tăng trưởng nhanh nhưng tính ổn định chưa cao; Tăng trưởng nhanh nhưng chưa lâu dài bền vững; Tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, ít dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng trưởng chưa đi đôi với giảm bất bình đẳng thu nhập và xoá đói giảm nghèo; ...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 71 10   Download

 • Cải cách thể chế - nhân tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nền kinh tế chuyển đổi và kinh nghiệm cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, năm 2009 tổng kim ngạch XNK hai phía chỉ đạt 3.474,7 triệu USD, giảm nhẹ so với năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới; Đến 2010 lại tăng lên 4.115,13 triệu USD và năm 2011 là 5.565,45 triệu USD....

  pdf12p butmaudo 19-08-2013 77 9   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của nông nghiệp trong ngành kinh tế, sử dụng đất trong nông nghiệp, các hệ thống sản xuất nông nghiệp, sử dụng đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực ở Việt Nam, phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu, các công nghệ và thực hành CSA,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p nutifooddau 18-01-2019 52 7   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo "độc lập, tự chủ về đối ngoại của việt nam trong hội nhập quốc tế hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p butmaudo 19-08-2013 39 5   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu một số vấn đề đặt ra trong lĩnh vực pháp luật của Việt Nam về an ninh con người của phạm nhân và trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị góp phần hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này, mà tập trung chủ yếu vào việc hoàn thiện Luật thi hành án hình sự năm 2019 nhằm góp phần thực thi các cam kết quốc tế, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

  pdf11p viamman2711 07-08-2020 18 1   Download

 • Bài thu hoạch "Quốc phòng an ninh" giới thiệu đến các bạn những tác động tích cực của hội nhập kinh tế đến an ninh quốc gia của Việt Nam, những thách thức về an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, một số quan điểm và giải pháp cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thu hoạch để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc22p duong_rita 21-03-2016 446 60   Download

 • Kinh tế xã hội càng phát triển thì các hạng đối với chỉ số LPI của World Bank, tăng khả năng cạnh tranh về hoạt động Logistics trên trường quốc tế. I. Một số bất cập trong hệ thống luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay 1. Quy định về thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan, giá trị của tờ khai hải quan chưa phù hợp - Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trong thực tế, rất nhiều trường hợp vì lý do khách quan hoặc chủ quan, tờ khai đã đăng ký nhưng chưa...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 128 22   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nhập khẩu vàng của Việt Nam năm 2008 và ảnh hưởng tới vấn đề an ninh tiền tệ đánh giá hiệu quả của các chính sách nhà nước trong công tác quản lý việc nhập khẩu vàng và ảnh hưởng vĩ mô của nó tới nền kinh tế, vấn đề an ninh tiền tệ. Khuyến nghị trong công tác quản lý nhâpj khẩu vàng và công tác điều hành thị trường vàng để trở thành một kênh đầu tư an toàn hiệu quả.

  pdf96p sms_12 07-05-2014 53 12   Download

 • Nam và CHLB Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Trải qua 37 năm kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực đến nay không ngừng phát triển, có thể nói hiện nay CHLB Đức là đối tác lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu và mới đây nhất, tháng 10/2011, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai nước đã thống nhất nâng tầm quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Để đạt được điều...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 71 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1185 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=An ninh kinh tế của Việt Nam
p_strCode=anninhkinhtecuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2