intTypePromotion=1
ADSENSE

An ninhquốc gia

Xem 1-1 trên 1 kết quả An ninhquốc gia
  • An ninh quốc gia là vấn đề cơ bản, hệ trọng của mỗi quốc gia, là điều kiện hàng đầu để quốc gia tồn tại và phát triển. Bảo vệ an ninh quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. ý thức được điều đó Đảng và Nhà nước ta luôn xác định "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong đó Quân đội nhân...

    pdf69p inspiron1212 04-12-2012 743 150   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=An ninhquốc gia
p_strCode=anninhquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2