intTypePromotion=1
ADSENSE

Backup Designated Router

Xem 1-9 trên 9 kết quả Backup Designated Router
 • After completing this chapter, students will be able to: Describe the background and basic features of OSPF; identify and apply the basic OSPF configuration commands; describe, modify and calculate the metric used by OSPF; describe the Designated Router/Backup Designated Router (DR/BDR) election process in multiaccess networks; describe the uses of additional configuration commands in OSPF.

  pdf99p youcanletgo_01 04-01-2016 34 2   Download

 • Chapter 11 introduce OSPF. This chapter describe the background and basic features of OSPF; identify and apply the basic OSPF configuration commands; describe, modify and calculate the metric used by OSPF; describe the Designated Router/Backup Designated Router (DR/BDR) election process in multiaccess networks; describe the uses of additional configuration commands in OSPF.

  ppt45p youcanletgo_01 30-12-2015 29 1   Download

 • 246 Hình 2.2.2.g. Design Router (DR) và Backup Designated Router (BDR) là router được tất cả các router khác trong cùng một mạng LAN bầu ra làm đại diện. Mỗi một mạng sẽ có một DR va BDR riêng.

  pdf6p phuochau11 17-04-2011 99 34   Download

 • OSPF (Single Area OSPF). Purpose of Hello Packet: Discover OSPF neighbors & establish adjacencies, Advertise parameters on which routers must agree to become neighbors, Used by multi-access networks to elect a Designated Router and a Backup Designated Router.

  pdf71p thanhtung_hk 05-11-2010 82 24   Download

 • Mô tả các tính năng nền tảng và cơ bản của OSPF Xác định và áp dụng các cấu hình OSPF cơ bản Mô tả lệnh, sửa đổi và tính toán các số liệu được sử dụng bởi OSPF Mô tả Designated Router / Backup Designated Router ( DR / BDR ) tiến trình bầu cử trong các mạng multiaccess Mô tả việc sử dụng cấu hình thêm lệnh trong OSPF

  pdf71p thanhtq00103 11-06-2011 113 21   Download

 • Design Router (DR) và Backup Designated Router (BDR) là router được tất cả các router khác trong cùng một mạng LAN bầu ra làm đại diện. Mỗi một mạng sẽ có một DR va BDR

  pdf6p bichtram851 05-04-2011 70 6   Download

 • Trong mạng quảng bá đa truy cập có thể có nhiều hơn hai router. Do đó, OSPF bầu ra một router đại diện (DR – Designated Router) làm điểm tập trung tất cả các thông tin quảng cáo và cập nhật về trạng thái của các đường liên kết. Vì vai trò của DR rất quan trọng nên một router đại diện dự phòng (BDR – Backup Designated Router) cũng được bầu ra để thay thế khi DR bị sự cố.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 55 5   Download

 • The objectives of this chapter: Describe the background and basic features of OSPF. Identify and apply the basic OSPF configuration commands. Describe, modify and calculate the metric used by OSPF. Describe the Designated Router/Backup Designated Router (DR/BDR) election process in multiaccess network. Describe the uses of additional configuration commands in OSPF.

  ppt45p xaydungk23 19-04-2016 36 3   Download

 • Type: OSPF packet type: Hello (Type 1), DBD (Type 2), LS Request (Type 3), LS Update (Type 4), LS ACK (Type 5). Router ID: ID of the originating router. Area ID: Area from which the packet originated. Network Mask: Subnet mask associated with the sending interface. Hello Interval: Number of seconds between the sending router’s Hellos. Router Priority: Used in DR/BDR election (discussed later). Designated Router (DR): Router ID of the DR, if any. Backup Designated Router (BDR): Router ID of the BDR, if any. List of Neighbors: Lists the OSPF Router ID of the neighboring router(s)...

  ppt111p vanmanh1008 21-05-2013 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Backup Designated Router
p_strCode=backupdesignatedrouter

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2