intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Computer Organization and Architecture

Xem 1-19 trên 19 kết quả Bài giảng Computer Organization and Architecture
 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 6 - External Memory sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về: Types of External Memory; Magnetic Disk; Read and Write Mechanisms; Inductive Write MR Read;...

  ppt48p codon_06 09-01-2016 63 5   Download

 • Input/Output thuộc Chapter 7 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" sẽ tập trung giới thiệu tới các bạn về Input/Output Problems; Input/Output Module; Generic Model of I/O Module;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt56p codon_06 09-01-2016 42 5   Download

 • Cùng tìm hiểu CPU Structure; CPU With Systems Bus; CPU Internal Structure;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 12 - CPU Structure and Function".

  ppt59p codon_06 09-01-2016 42 5   Download

 • Cùng tìm hiểu Layers and Views of a Computer System; Operating System Services; O/S as a Resource Manager;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 8 - Operating System Support". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt55p codon_06 09-01-2016 35 4   Download

 • Cùng tìm hiểu Addressing Modes; Immediate Addressing; Immediate Addressing Diagram; Direct Addressing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 11 - Instruction Sets: Addressing Modes and Formats".

  ppt36p codon_06 09-01-2016 56 4   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu Semiconductor Memory; Semiconductor Memory Types; Memory Cell Operation;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 5 - Internal Memory".

  ppt27p codon_06 09-01-2016 58 3   Download

 • Instruction Level Parallelism and Superscalar Processors thuộc Chapter 14 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" với các vấn đề cơ bản cần tìm hiểu về What is Superscalar; Why Superscalar; General Superscalar Organization; Superpipelined;...

  ppt42p codon_06 09-01-2016 72 3   Download

 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 1 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về: Architecture & Organization 1; Architecture & Organization 2; Structure & Function;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt18p codon_06 09-01-2016 87 2   Download

 • Computer Evolution and Performance thuộc Chapter 2 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" sẽ giới thiệu tới các bạn Stored Program concept Main memory storing programs and data; ALU operating on binary data; Control unit interpreting instructions from memory and executing; Input and output equipment operated by control unit;...

  ppt53p codon_06 09-01-2016 43 2   Download

 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 3 - System Buses tập trung trình bày Hardwired systems are inflexible; General purpose hardware can do different tasks, given correct control signals; Instead of re-wiring, supply a new set of control signals.

  ppt54p codon_06 09-01-2016 56 2   Download

 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 4 với nội dung chính là Cache Memory sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề về: Location; Capacity; Unit of transfer; Access method; Performance; Physical type; Physical characteristics; Organisation.

  ppt53p codon_06 09-01-2016 50 2   Download

 • Computer Arithmetic thuộc Chapter 9 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về Arithmetic & Logic Unit; ALU Inputs and Outputs; Integer Representation; Sign-Magnitude;...

  ppt41p codon_06 09-01-2016 53 2   Download

 • Instruction Sets: Characteristics and Functions thuộc "Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 10" sẽ đi sâu giới thiệu tới các bạn một số thông tin cơ bản về What is an instruction set; Elements of an Instruction; Where have all the Operands gone;...

  ppt39p codon_06 09-01-2016 46 2   Download

 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 13 - Reduced Instruction Set Computers hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về: Major Advances in Computers; The Next Step - RISC; Comparison of processors Driving force for CISC;...

  ppt38p codon_06 09-01-2016 27 2   Download

 • Bài giảng Computer Organization and Architecture: Chapter 15 - IA-64 Architecture hướng đến giới thiệu về Background to IA-64; Motivation; Superscalar v IA-64; Why New Architecture;...

  ppt30p codon_06 09-01-2016 43 2   Download

 • Parallel Processing thuộc Chapter 18 của "Bài giảng Computer Organization and Architecture" sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về Multiple Processor Organization; Single Instruction, Single Data Stream - SISD; Single Instruction, Multiple Data Stream - SIMD; Multiple Instruction, Single Data Stream - MISD;...

  ppt62p codon_06 09-01-2016 66 2   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Computer Organization And Architecture" giới thiệu bộ vi xử lý, ghép nối máy tính với các thiết bị. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf34p ltvinhvn 19-09-2015 91 5   Download

 • William Stallings - Computer Organization and Architecture – Designing for Performance – 2003 (6th edition) 2. Behrooz Parhami - Computer Architecture: From Microprocessors to Supercomputers - 2005 3. David A. Patterson & John L. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface – 2002 (third edition) 4. John L. Hennessy & David A.

  pdf15p sumikiss 20-12-2010 208 92   Download

 • Hệ điều hành là gì? Tổ chức hệ thống máy tính (Computer-System Organization) Kiến trúc hệ thống máy tính (Computer-System Architecture) Cấu trúc hệ điều hành (Operating-System Structure) Các hoạt động hệ điều hành (Operating-System Operations) Quản trị quá trình (Process Management) Quản trị bộ nhớ (Memory Management) Quản trị lưu trữ (Storage Management) Bảo vệ và an ninh (Protection and Security) Các hệ thống phân tán (Distributed Systems) Các hệ thống mục đích đặc biệt (Special-Purpose Systems) Môi trường tính toán (Computing Environments)...

  pdf40p nghiapro512 22-09-2012 144 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Computer Organization and Architecture
p_strCode=baigiangcomputerorganizationandarchitecture

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2