intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kinh doanh bảo hiểm

Xem 1-20 trên 92 kết quả Bài giảng kinh doanh bảo hiểm
 • Bài giảng nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh An. Nội dung môn học là một số vấn đề chung về kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm con người,bảo hiểm phi lợi nhuận.

  ppt137p trentroicosao 07-03-2014 170 53   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kinh doanh bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p ctrl_12 06-07-2013 99 13   Download

 • Tham khảo "Bài giảng: Nguyên lý Bảo hiểm của ThS. Nguyễn Thị Kim Liên" gồm 6 chương với nội dung như sau: tổng quan về bảo hiểm, cơ sở kỹ thuật và khung pháp lý của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư bảo hiểm, thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường.

  pdf141p luckystar_1202 11-11-2013 348 76   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể kinh doanh bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 547 73   Download

 • "Bài giảng: Nguyên lý bảo hiểm" trình bày 6 chương về nguyên lý bảo hiểm. Trong đó, chương 1 Rủi ro và các phương thức xử lý rủi ro, chương 3 Những vấn đề lý luận chung về bảo hiểm, chương 3 Cơ sở kỹ thuật bảo hiểm, chương 4 Hợp đồng bảo hiểm, chương 5 Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chương 6 Môi trường pháp lý cho hoạt động bảo hiểm.

  pdf59p luckystar_1202 11-11-2013 230 46   Download

 • Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm nhằm giới thiệu với sinh viên về nguyên lý và thực hành bảo hiểm, các phương pháp xử lý rủi ro và bảo hiểm giải quyết vấn đề rủi ro như thế nào. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm hiện có tại Việt Nam, trên cơ sở những kiến thức nắm vững trong môn học này, sinh viên có cơ sở để tiếp tục học môn học Quản trị rủi ro trong chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

  pdf12p xuanlan_12 24-04-2014 219 49   Download

 • Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trình bày tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động trung gian bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf5p qlngoc 19-05-2014 326 23   Download

 • Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh là những nội dung chính trong chương 4 "Giao dịch ngoại hối kỳ hạn" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p hoaitrinhphuong 17-09-2015 101 14   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý bảo hiểm - Chương 5: Thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường bảo hiểm, môi trường bảo hiểm thương mại, tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, định phí bảo hiểm, hoạt động trung gian bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p doinhugiobay_07 16-12-2015 197 17   Download

 • Bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm. Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 2 do TS.Nguyễn Thị Thủy biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: khái niệm, đặc điểm, các loại hình bảo hiểm tài sản.

  ppt16p thuyanlac321 18-06-2018 98 13   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2)" tiếp nối phần 1 cung cấp đến người học kiến thức về bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; các sản phẩm bảo hiểm thương mại khác.

  pdf75p nguathienthan10 24-02-2021 21 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 2: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp" để nắm chi tiết nội dung kiến thức tổng hợp về BHXH, BHYT, BHTN: khái niệm, vai trò, nội dung cơ bản, quỹ tài chính.; sự cần thiết của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi khi tham gia.

  pdf53p nguathienthan10 24-02-2021 22 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1)" cung cấp kiến thức về khái niệm, đặc điểm và phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm hàng hải.

  pdf28p nguathienthan10 24-02-2021 19 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2)" trình bày bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; một số nghiệp vụ bảo hiểm thương mại khác.

  pdf53p nguathienthan10 24-02-2021 17 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1)" với các kiến thức bao gồm khái niệm, đặc điểm và phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm hàng hải.

  pdf63p nguathienthan10 24-02-2021 21 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm" trình bày khái niệm hợp đồng bảo hiểm; đặc điểm hợp đồng bảo hiểm; phân loại hợp đồng bảo hiểm; nội dung của hợp đồng bảo hiểm; giao kết hợp đồng bảo hiểm.

  pdf33p nguathienthan10 24-02-2021 13 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp" được biên soạn giúp các bạn nắm được kiến thức rủi ro và tổn thất tiềm năng trong một doanh nghiệp có thể được bảo hiểm; phương thức lựa chọn phạm vi bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho một doanh nghiệp; thu xếp hợp đồng bảo hiểm: lựa chọn phương thức tham gia bảo hiểm, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm; quản lý chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp.

  pdf15p nguathienthan10 24-02-2021 19 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp" giúp người học xác định nhu cầu bảo hiểm của doanh nghiệp; lập kế hoạch bảo hiểm; quản lý chương trình bảo hiểm.

  pdf30p nguathienthan10 24-02-2021 19 2   Download

 • Mục tiêu chương 3: Trinh bay 3 quy tăc ap dung trong bao hiêm phi nhân tho;Nêu va giai thich cac khai niêm liên quan, đăc trưng cua cac loai hinh bao hiêm phi nhân tho;áp dụng lý thuyết để xử lý thành thạo các tình huống liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ như tính phí

  ppt81p lehoang_0104 01-09-2011 694 207   Download

 • Trong nền kinh tếthế giới, thị trường kinh doanh bảo hiểmcó lẽ chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay. Trước ngưỡng cửa hội nhập, cùng với hoạt động kinh doanh của nhiều công ty bảo hiểm có mặt trên thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của các văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài nhưGreat Eastern, HSBC… lại đang báo hiệu một giai đoạn "đua sức đua tài" mới của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trước sự cạnh tranh...

  doc37p nhaquantritaiba 15-06-2011 240 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng kinh doanh bảo hiểm
p_strCode=baigiangkinhdoanhbaohiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2