Bài giảng Kinh tế công cộng

Xem 1-20 trên 3106 kết quả Bài giảng Kinh tế công cộng
 • Bài giảng Kinh tế công cộng có kết cấu gồm 6 chương: Chương 1 tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế trị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa. Chương 5 lựa chọn công cộng.

  ppt56p huongti2704 02-05-2011 436 129   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng - GS.TS. Nguyễn Văn Song cung cấp cho các bạn những nội dung kiến thức cơ bản sau: Nền kinh tế hỗ hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, hiệu quả của nền kinh tế thị trường, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng, thuế xuất nhập khẩu, cơ cấu thuế tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

   

   

  pdf79p cobetocxul9 16-05-2015 164 55   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng: Chương 2 do ThS. Lê Thị Minh Huệ biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Độc quyền, ngoại ứng, hàng hóa công cộng, thông tin không đối xứng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p dolalatien 26-01-2018 43 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng: Chương 1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế công cộng nhằm trình bày về các kiến thức chính: đối tượng và phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo, tổng quan về chính phủ, bốn vấn đề quan trọng cần nghiên cứu trong kinh tế công cộng.

  pdf8p good_12 28-06-2014 145 16   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng: Chương 1 do ThS. Lê Thị Minh Huệ cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học, tổng quan về chính phủ, cơ sở để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế, chức năng, nguyên tắc và những hạn chế trong sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường,...

  pdf27p dolalatien 26-01-2018 33 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 2: Kinh tế học phúc lợi - Hiệu quả và công bằng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu quả, hiệu quả Pareto, cải thiện Pareto; sự công bằng và sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; phân phối thu nhập; những lựa chọn của xã hội; đánh giá các thay đổi chính sách.

  pdf19p thiendiadaodien_10 08-01-2019 16 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng - Chương 1: Khu vực công cộng trong nền kinh tế hỗn hợp cung cấp cho người học các kiến thức: Nền kinh tế hỗn hợp; động lực hành động của chính phủ, thất bại của thị trường, khu vực công và những vấn đề KT cơ bản, phương pháp nghiên cứu KTHCC, những bất đồng giữa các nhà kinh tế.

  pdf14p thiendiadaodien_10 08-01-2019 9 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 3: Hàng hóa công và hàng hóa tư do khu vực công cộng cung cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàng hóa tư, hàng hóa công; hàng hóa công thuần túy và không thuần túy; hàng hóa tư do khu vực công cung cấp; cung cấp hàng hóa công hiệu quả.

  pdf9p thiendiadaodien_10 08-01-2019 9 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 4: Ngoại tác externalities" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại ngoại tác, hậu quả của ngoại tác; giải pháp tư nhân đối với ngoại tác, chính sách can thiệp của chính phủ.

  pdf10p thiendiadaodien_10 08-01-2019 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng: Giới thiệu môn học trình bày các yêu cầu của môn học; ôn lại KT học; các nội dung chính của môn kinh tế học công cộng; các khái niệm cần thiết để nhập môn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thiendiadaodien_10 08-01-2019 4 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế nhằm giới thiệu khái quát về môn học, một số vấn đề về mậu dịch quốc tế, những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới hiện đại và ảnh hưởng của nó đến mậu dịch quốc tế...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về kinh tế quốc tế.

  pdf8p expensive_12 07-07-2014 379 96   Download

 • Bài giảng Kinh tế đất cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về kinh tế tài nguyên đất, cơ sở khoa học nghiên cứu kinh tế đất, phương pháp phân tích kinh tế đất, thị trường nhà đất và công tác giải phóng mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf133p doinhugiobay_01 09-11-2015 194 85   Download

 • Môn học kinh tế Việt Nam nhằm cung cấp cho Học viên một cách nhìn hệ thống bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Phân tích đặc điểm của nền kinh tế thị trường Việt Nam: giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Khắc họa những nét chính về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

  pdf13p navy_12 21-05-2014 93 19   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 7: Tăng trưởng kinh tế I - Tích lũy vốn và tăng dân số" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình Solow nền kinh tế đóng, mức sống của một nước phụ thuộc vào tiết kiệm và tỷ lệ tăng dân số như thế nào, cách sử dụng “Quy tắc Vàng” để xác định tỷ lệ tiết kiệm tối ưu và tổng lượng vốn.

  pdf19p bautroibinhyen11 03-01-2017 38 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quốc tế - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về chính sách thương mại quốc tế. Mục đích của chương này nhằm giúp người học biết được chính sách thương mại quốc tế là gì? Các loại chính sách thương mại quốc tế đang được áp dụng hiện nay. Biết vận dụng các kiến thức đã học trong Kinh tế học để phân tích các tác động của các công cụ sử dụng trong chính sách TMQT.

  pdf29p youcanletgo_03 14-01-2016 37 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 9: Giới thiệu môn học Kinh tế học về thuế (I) trình bày nội dung về huy động nguồn lực công, sự can thiệp của khu vực công, quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền, kinh tế học và thuế, thuế và đặc điểm của thuế, một số loại thuế cơ bản, gánh nặng thuế,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf17p tranvantan78 28-07-2014 45 5   Download

 •   Bài giảng "Kinh tế vĩ mô  - Chương 1: Giới thiệu và tổng quan kinh tế vĩ mô" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kinh tế học là gì, ba vấn đề cơ bản mà nền kinh tế phải giải quyết, những vấn đề của kinh tế vĩ mô, mục tiêu kinh tế vĩ mô, các công cụ ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt37p doinhugiobay_05 02-12-2015 41 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương V: Đa cộng tuyến. Chương này giới thiệu đến các bạn các nội dung chính sau: Bản chất của đa cộng tuyến, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng khi có đa cộng tuyến, hậu quả khi có đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, cách khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf5p lelyla 27-08-2016 31 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương II: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng, trình bày các kiến thức: đầu tư và dự án đầu tư, các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, các hình thức lựa chọn nhà thầu trong các dự án đầu tư xây dựng, phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf93p mnhat91 06-04-2014 212 75   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dựng tiến bộ công nghệ xây dựng, trình bày các kiến thức: khái niệm, thành phần của công nghệ, tiến bộ công nghệ trong xây dựng, giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, cơ giới hóa xây dựng, tiêu chuẩn hóa và định hình hóa,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf22p mnhat91 06-04-2014 200 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế công cộng
p_strCode=baigiangkinhtecongcong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản