intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán

Xem 1-20 trên 1299 kết quả Bài giảng Nguyên lý kế toán
 • giới thiệu nội dung về : hệ thống thông tin tiếp thị - bán hàng, hệ thống thông tin quản lý sản xuất, hệ thống thông tin quản lý nhân lực, hệ thống thông tin tài chính – kế toán, hệ thống thông tin quản lý văn phòng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p redrose24 21-04-2022 6 1   Download

 • Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài của sinh viên: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf87p redrose24 08-04-2022 32 2   Download

 • Tài liệu bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf13p redrose24 08-04-2022 7 0   Download

 • Bài giảng môn Xác suất thống kê cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý các bài toán thống kê về ước lượng, kiểm định giả thuyết. Trên cơ sở đó sinh viên có được một phương pháp tiếp cận với mô hình thực tế và có kiến thức cần thiết để đưa ra lời giải đúng cho các bài toán đó.

  pdf146p cuchiunobita 07-03-2022 24 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phát hiện xâm nhập; các kỹ thuật phát hiện xâm nhập, dấu hiệu tấn công và chữ ký; phân tích dữ liệu; tri thức về nguy cơ bảo mật và tài nguyên cần bảo vệ; phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường với dữ liệu thống kê; các phương pháp quy chuẩn thực tiễn tốt nhất cho phân tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p chenlinong_0310 23-02-2022 14 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán công: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi và xác định kết quả; kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; nguyên tắc và trách nhiệm về lập, nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p chenlinong_0310 23-02-2022 10 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin; hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin của Việt Nam; hệ thống quản lý an toàn thông tin; bộ khung quản lý an toàn thông tin; quản lý vận hành khai thác an toàn; nguyên tắc quản lý vận hành an toàn; duy trì hoạt động và khắc phụ sự cố; xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p chenlinong_0310 23-02-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng; nguyên lý Dirichlet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p chenlinong_0310 23-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác kế toán đối với sự phát triển kinh tế;...

  pdf33p hoaanhdao709 19-01-2022 16 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p hoaanhdao709 19-01-2022 13 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Tài khoản kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tài khoản kế toán; nguyên tắc ghi vào tài khoản; hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p hoaanhdao709 19-01-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kế toán kép; các hình thức trình bày theo kế toán kép và nghiệp vụ kết chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hoaanhdao709 19-01-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tầm quan trọng của việc tính giá một số đối tượng kế toán và một số quy định liên quan; tính giá tài sản cố định; tính giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán quá trình sản xuất; kế toán quá trình tiêu thụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p hoaanhdao709 19-01-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Tin học cơ bản: Chương 5.2 Các hàm trong excel, cung cấp cho người học những kiến thức như: Công thức trong Excel; các loại địa chỉ trong công thức; sử dụng Hàm trong Excel; một số hàm thường dùng: Hàm xử lý thời gian, hàm xử lý ký tự, hàm lượng giác, hàm logic, hàm toán học, hàm thống kê, hàm xử lý theo điều kiện, hàm tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p caphesuadathemot 20-12-2021 8 2   Download

 • Bài giảng chương 1: Hóa đơn chứng từ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Các loại hóa đơn; Các hình thức hóa đơn; Phát hành hóa đơn; Cục thuế bán hóa đơn; Kỹ thuật lập hóa đơn; Những tình huống xử lý hóa đơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt22p caphesuadathemot 20-12-2021 10 0   Download

 • Bài giảng được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu phong phú của các trường đại học trong và ngoài nước đồng thời cập nhật chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính mới ban hành. Qua 7 chương của bài giảng, bạn đọc có thể nắm bắt một cách toàn diện các vấn đề của nguyên lý kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf72p tomjerry009 11-12-2021 17 5   Download

 • Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 7 chương do ThS. Huỳnh Thị Kiều Thu làm chủ biên. Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần: phần mục tiêu nhằm giới thiệu khái quát những kiến mà sinh viên cần nắm bắt cụ thể của từng chương; phần nội dung được biên soạn theo trình tự, kết cấu, nội dung của môn học một cách chi tiết, cụ thể, với những ví dụ minh hoạ thực tế dễ hiểu; phần tóm tắt nội dung nhằm nêu bật những khái niệm cơ bản, những nội dung cốt yếu của chương; phần câu hỏi và bài tập ôn tập có đáp án kèm theo giúp sinh viên luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học.

  pdf89p tomjerry009 11-12-2021 16 5   Download

 • Bài giảng nghiệp vụ thuế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên cũng như đội ngũ kế toán đã hành nghề có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của chính sách Thuế hiện hành từ lý luận đến thực tiễn. Từ đó có thể đối chiếu, vận dụng và xử lý được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuối sách.

  pdf50p tomjerry009 11-12-2021 15 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 Kế toán Nợ phải trả, với mục tiêu chính là Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; Trình bày được thông tin về nợ phải trả trên Báo cáo tài chính.

  pdf17p khunglongboiboi 07-12-2021 8 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý kế toán
p_strCode=baigiangnguyenlyketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2