intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật

Xem 1-20 trên 136 kết quả Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật
 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 9: Cây khung nhỏ nhất giới thiệu đến bạn đọc về những cách giải bài toán tìm cây khung nhỏ nhất, giải thuật tổng quát, thực thi giải thuật của Kruskal. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  ppt29p gaudinh2015 27-11-2015 80 12   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 2 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn sau đây sẽ bổ sung thêm cho các bạn những kiến thức về phân tích các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt98p cocacola_09 26-11-2015 70 8   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 3 của Trịnh Huy Hoàng bao gồm những nội dung về kỹ thuật tối ưu hóa chương trình (các mức thiết kế một chương trình, các kỹ thuật tối ưu hóa chương trình như kỹ thuật tinh chế mã, kỹ thuật tối ưu hóa rẽ nhánh, kỹ thuật tối ưu hóa các vòng lặp tối ưu hóa chương trình bằng bảng truy cập, tối ưu bằng cách giảm thiểu gọi chương trình con).

  ppt21p cocacola_09 26-11-2015 67 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 37: Giải thuật xấp xỉ" dưới đây. Nội dung bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách tiếp cận một bài toán NP-đầy đủ, bài toán che phủ đỉnh, giải thuật xấp xỉ, ... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt21p gaudinh2015 27-11-2015 65 5   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 1 - Dynamic Programming. Bài giảng bao gồm những nội dung về nguyên tắc của Dynamic Programming; các yếu tố để áp dụng Dynamic Programming; một biến dạng của Dynamic Programming.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 55 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 8: Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về những cách biểu diễn của một đồ thị, biểu diễn một đồ thị vô hướng, biểu diễn một đồ thị có hướng, tìm kiếm theo chiều rộng.

  ppt42p gaudinh2015 27-11-2015 65 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 5 - Heap nhị thức. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về các heap hợp nhất được; thời gian chạy của các thao tác lên heaps hợp nhất được; định nghĩa cây nhị thức; đặc tính của cây nhị thức; tính chất của heap nhị thức và một sô kiến thức khác.

  ppt32p cocacola_09 26-11-2015 54 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 6 - Fibonacci Heaps nêu lên cấu trúc của Fibonacci Heap; các thao tác lên Heap hợp nhất được; cây nhị thức không thứ tự; tạo một Fibonacci Heap mới; chèn một nút vào Fibonacci Heap; hợp nhất hai Fibonacci Heap;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 53 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 1 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các phương pháp phân tích thuật toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt72p cocacola_09 26-11-2015 64 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 4 của Trịnh Huy Hoàng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về phương pháp thiết kế thuật giải như thiết kế thuật toán, phân loại các phương pháp thiết kế thuật toán, các thuật toán chính xác, các thuật toán gần đúng, các bước để thiết kế một thuật giải cho một vấn đề cho trước.

  ppt90p cocacola_09 26-11-2015 60 3   Download

 • Nội dung "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 10: Single-Source Shortest Paths" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về những cách giải bài toán các đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn, biểu diễn các đường đi ngắn nhất. Mời các bạn tham khảo.

  ppt45p gaudinh2015 27-11-2015 54 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 2 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phân tích khấu hao với những nội dung chính như phương pháp để xác định phí tổn khấu hao (phương pháp gộp chung; phương pháp kế toán; phương pháp thế năng).

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 51 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 4 - B-Cây bao gồm những nội dung về cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ ngoài; truy cập đĩa; các thao tác lên một đĩa; hệ số phân nhánh; định nghĩa của B-cây; các thao tác lên một B-cây và một số nội dung khác.

  ppt36p cocacola_09 26-11-2015 34 2   Download

 • Chương 35: Hình học tính toán trong "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật" giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức giải thuật thô sơ, kỹ thuật quét, thứ tự có đoạn thẳng, tính đúng đắn. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  ppt19p gaudinh2015 27-11-2015 47 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 12: NP-Đầy Đủ" để nắm bắt được những nội dung về khái niệm cơ bản NP-Đầy Đủ, hình thức hóa khái niệm bài toán, bài toán trừu tượng, bài toán quyết định, bài toán tối ưu, mã hóa.

  ppt48p gaudinh2015 27-11-2015 35 1   Download

 • Bài giảng nhằm mục tiêu: Biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật: từ ý tưởng cho đến giải thuật chi tiết; Hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích thiết kế giải thuật; Vận dụng kỹ thuật phân tích thiết kế để giải các bài toán thực tế: các bài toán dạng nào thì có thể áp dụng được kỹ thuật này.

  pdf39p yy8891 15-01-2014 177 38   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu, trong đó chương 1 đi tìm hiểu các cấu trúc dữ liệu cơ bản, chương 2 tác giả đi sâu tìm hiểu các thuật toán kinh điển nhằm giúp người đọc nắm được ý nghĩa của thuật toán; chương 3 là tìm hiểu về đệ quy và giải thuật đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 74 4   Download

 • Phần 2 của bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệu đi sâu tìm hiểu các cách tổ chức dữ liệu và thuật toán trên kiểu dữ liệu đó. Với mục đích cung cấp cho các bạn sinh viên một cái nhìn toàn thể và cơ bản. Tác giả kỳ vọng kết thúc môn học người học sẽ nắm được những cách tổ chức và cấu trúc dữ liệu. Từ đó áp dụng một phần kiến thức ấy vào nghiên cứu những mảng khác hiệu quả, tối ưu hơn.

  pdf36p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 48 4   Download

 • Là chiến lược thiết kế giải thuật nổi tiếng nhất.Các giải thuật chia-để-trị thường tiến hành theo các bước sau: Thể hiện của bài toán được chia làm những thể hiện nhỏ hơn. Những thể hiện nhỏ hơn này được giải quyết (thường là đệ quy, mặc dù đôi khi không cần đệ quy).

  ppt40p lucky156 04-06-2010 474 154   Download

 • Một phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề: thiết kế giải thuật tìm lời giải cho bài tóan không phải là bám theo một tập qui luật tính tóan được xác định mà là bằng cách thử và sửa sai (trial and error). Khuôn mẫu thông thường là phân rã quá trình thử và sửa sai thành những công tác bộ phận. Thường thì những công tác bộ phận này được diễn tả theo lối đệ quy một cách thuận tiện và bao gồm việc thăm dò một số hữu hạn những công tác con....

  ppt37p lucky156 04-06-2010 324 137   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật
p_strCode=baigiangphantichthietkegiaithuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2