intTypePromotion=4
ANTS

Bài giảng Phiếu đánh giá tiêu chí

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bài giảng Phiếu đánh giá tiêu chí
 • Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá. Vậy làm cách nào để viết được phiếu đánh giá tiêu chí mời các bạn tham khảo bài giảng Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí sau đây.

  ppt19p cocacola_05 30-10-2015 61 3   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí nhằm trình bày về các mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí, nội dung các phần của Phiếu đánh giá tiêu chí, viết Phiếu đánh giá tiêu chí khi nào? các ví dụ về tiêu chí.

  pdf13p slow_12 27-06-2014 124 3   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 trình bày "Kế toán vốn sở hữu". Chương này sẽ giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu và nắm được cách trình bày các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính. Để nắm rõ nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p trieuiu123456 19-09-2018 24 5   Download

 • Chương III: Định giá doanh nghiệp và thẩm định dự án đầu tư trình bày vê các nội dung giá trị thời gian của tiền tệ, định giá dòng tiền, định giá dòng tiền, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu, các tiểu chuẩn đánh giá dự án đầu tư, quyết định đầu tư vốn, phân tích và đánh giá dự án. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf21p page_12 14-08-2013 98 21   Download

 • Mục tiêu chương 3 Cổ phiếu thuộc bài giảng Định chế tài chính nhằm trình bày về khái niệm cổ phiếu, quyền lợi của cổ đông thường, các loại giá cổ phiếu, yếu tố ảnh hưởng đến giá, các chỉ tiêu đánh giá cổ tức...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về cổ phiếu.

  pdf17p thick_12 11-07-2014 43 6   Download

 • 1- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VCĐ- VLĐ của DN 2- Dự báo nhu cầu VKD của DN 3- Cách chỉ số đặc trưng 4- Phân tích Phương trình DUPONT 5- Phân tích nguồn tài trợ 6- Đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của DN 7- Phân tích Dự án Đầu tư 8- Thuê Tài chính, Cổ phiếu, Trái phiếu 9- Chi phí Sử dụng vốn (Cost of Capital)

  pdf7p butmaulam 28-10-2013 223 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Bài giảng Phiếu đánh giá tiêu chí
p_strCode=baigiangphieudanhgiatieuchi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản