intTypePromotion=3

Bài giảng Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí.

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
58
lượt xem
3
download

Bài giảng Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá. Vậy làm cách nào để viết được phiếu đánh giá tiêu chí mời các bạn tham khảo bài giảng Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí.

 1. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
 2. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Phiếu đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục IV) là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá.
 3. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí Căn cứ vào các thông tin, minh chứng đã được Hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với nội hàm của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, cá nhân hoặc nhóm công tác viết Phiếu đánh giá tiêu chí. Kết quả đánh giá mỗi tiêu chí được thể hiện trong một Phiếu đánh giá tiêu chí;
 4. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí • Gồm các nội dung: - Mô tả hiện trạng; - Điểm mạnh; - Điểm yếu; - Kế hoạch cải tiến chất lượng; - Tự đánh giá.
 5. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí Được viết và hoàn thiện theo quy trình sau: • Cá nhân viết; • Thảo luận trong nhóm công tác; • Hội đồng tự đánh giá xem xét, thảo luận; Cần đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng của từng tiêu chí để xác định chính xác các biện pháp, giải pháp, điều kiện (nhân lực, tài chính, thời gian hoàn thành và tính khả thi,…); • Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tự đánh giá, cá nhân hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí.
 6. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Yêu cầu chung: • Cá nhân chịu trách nhiệm chính; nhóm công tác thảo luận chỉnh sửa, bổ sung; Hội đồng TĐG duyệt • Mỗi tiêu chí được trình bày theo 5 phần: 1. Mô tả hiện trạng 2. Điểm mạnh 3. Điểm yếu 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 5. Tự đánh giá: (Đạt / không đạt)
 7. 1. Mô tả hiện trạng • Mô tả các hoạt động của trường liên quan đến các nội hàm của chỉ số, tiêu chí, mỗi nội hàm viết thành đoạn văn
 8. 2. Điểm mạnh • Đưa ra nhận định về điểm mạnh, về những mặt cần được phát huy
 9. 3. Điểm yếu • Chỉ ra tồn tại, giải thích nguyên nhân
 10. 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng • Kế hoạch cải tiến chất lượng không chỉ nêu các giải pháp khắc phục những tồn tại, điểm yếu mà phải có các giải pháp duy trì, phát huy các điểm mạnh. • Kế hoạch phải dự kiến được các nguồn lực và thời gian thực hiện.
 11. 5. Tự đánh giá • So sánh, nhận định, đánh giá và dự kiến kết quả: nhà trường đã đạt hay chưa đạt các yêu cầu của tiêu chí? - Đạt yêu cầu: mọi nội hàm của tiêu chí, chỉ số đều ở mức đạt. - Chưa đạt yêu cầu: trong tiêu chí, chỉ số có từ một nội hàm trở lên được nhận định là chưa đạt yêu cầu.
 12. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ ĐƯỢC COI LÀ ĐẠT YÊU CẦU Đánh giá đúng và đủ các yêu cầu/nội hàm của một tiêu chí Các nhận định/đánh giá phải có MC để chứng minh Đảm bảo tính nhất quán, hợp lý giữa các phần mô tả - điểm mạnh - điểm yếu - kế hoạch cải tiến CL và kết quả đánh giá Kế hoạch cải tiến chất lượng cần nêu rõ thời gian thực hiện, biện pháp thực hiện, nhân lực, vật lực,...có tính thực tiễn và khả thi.
 13. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ • Không viết theo quy trình • Không được thảo luận trong nhóm và Hội đồng TĐG phê duyệt • Viết đến đâu, “cấy” minh chứng đến đó
 14. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 1. Mô tả hiện trạng • Viết thiếu, thừa, sai nội hàm (yêu cầu) • Thiếu minh chứng hoặc minh chứng không thuyết phục hoặc mã hóa MC không đúng • Viết quá ngắn, trả lời trực tiếp các yêu cầu của chỉ số (Ví dụ: Có HT, Phó HT? Có đủ HT, PHT). • Viết quá dài, dẫn đến viết ngoài nội hàm, thiếu MC hoặc có nhiều MC không thuyết phục • Chính tả, diễn đạt
 15. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 2. Điểm mạnh • Xác định không đúng điểm mạnh • Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm mạnh ở Mục Điểm mạnh. • Viết quá nhiều điểm mạnh (Báo cáo thành tích)
 16. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 3. Điểm yếu • Xác định không đúng điểm yếu • Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở Mục Điểm yếu • Viết quá nhiều hoặc quá ít điểm yếu • Mâu thuẫn với điểm mạnh
 17. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng • Xác định không đúng • KH không cụ thể: không có giải pháp, biện pháp cụ thể? Không rõ ai làm ? Tài chính ? Lúc nào thực hiện, khi nào kết thúc ? Có tính khả thi và thực tiễn ? • KH chỉ chú ý đến khắc phục điểm yếu, không chú ý đến củng cố, duy trì điểm mạnh • Phần lớn, các nhà trường chưa thực sự chú ý đến xây dựng KH cải tiến chất lượng
 18. BÀI TẬP THỰC HÀNH • Mỗi trung tâm chọn 1 tiêu chí nào đó của bộ tiêu chuẩn để thực hiện các công việc sau: – Dự kiến các minh chứng cho tiêu chí. – Mã hóa các minh chứng này. – Phân tích minh chứng và viết phiếu đánh giá tiêu chí. – Trình bày cho cả lớp xem (cùng thảo luận)
 19. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản