Bài giảnghệ thống cad

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bài giảnghệ thống cad
 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng .

  pdf21p xuandat719 09-03-2011 666 394   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p xuandat719 09-03-2011 447 292   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Giám sát thi công và nghiệm thu kết cấu thép.

  pdf48p xuandat719 09-03-2011 336 216   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Cơ học kết cấu. Kết cấu xây dựng phục vụ việc tính toán và thiết kế công trình trong ngành xây dựng. Đó là một công cụ cho việc thiết kế xây dựng và cùng với lý thuyết mô hình hóa và lý thuyết cấu kiện, nó hình thành nên lý thuyết công trình.

  pdf118p xuandat719 09-03-2011 246 175   Download

 • I.1 – Cọc tràm giống như các loại cọc gỗ khác dùng thích hợp và có hiệu quả để xử lý nền đất yếu dưới các công trình dân dụng và công nghiệp cũng như các công trình khác với quy mô vừa và nhỏ khi ứng suất trung bình dưới đế móng không vượt quá 0,8 kG/cm2.

  pdf6p xuandat719 09-03-2011 250 128   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên kỹ thuật viên ngành kỹ thuật xây dựng - Giáo án quản lý dự án. Dự án là một nhóm các công việc có liên quan với nhau được thực hiện theo một quy trình nhất định để đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian.

  pdf63p xuandat719 09-03-2011 136 80   Download

Đồng bộ tài khoản