Bài tập vb net

Xem 1-20 trên 69 kết quả Bài tập vb net
 • Tài liệu tham khảo Các bài tập Microsoft.Net dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Những ưu điểm ( features) của VB.NET đến từ chức năng của .NET framework. Nó mang đến phương tiện lập trình cho mạng cách Object Oriented như XML, Remoting, Streaming, Serialisation, Threading...những thứ này tuy lạ nhưng không khó học, ngược lại sẽ tiết kiệm rất nhiều thì giờ.

  pdf174p trannhu 05-08-2009 641 244   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng VB.net - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Net trình bày các kiến thức về: Kiểu dữ liệu, biến và hằng trong VB.Net; câu lệnh đơn trong VB.net; các lệnh có cấu trúc của VB.Net. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt0p nhihoangpham 06-11-2014 96 29   Download

 • Bài giảng VB.net - Chương 3: Thủ Tục và Hàm trình bày nội dung về cách khai báo và xây dựng thủ tục; khai báo và xây dựng hàm; truyền tham số cho thủ tục và hàm. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt0p nhihoangpham 06-11-2014 50 15   Download

 • Chương 6: Xử lý lỗi trong VB.NET thuộc Bài giảng VB.net - Chương 6: Xử lý lỗi trong VB.NET trình bày nội dung về cách phân loại các lỗi trong ứng dụng, bẫy các lỗi thực thi (runtime error). Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt7p nhihoangpham 06-11-2014 56 14   Download

 • Dưới đây là Bài giảng VB.net - Chương 4: : Kiểu liệt kê, mảng & tập hợp trang bị cho người học và tham khảo các kiến thức về các kiểu liệt kê (enum), cách khai báo và sử dụng mảng (array) và tập hợp trong VB.NET (collection).

  ppt0p nhihoangpham 06-11-2014 137 13   Download

 • Viết chương trình sử dụng Menu, ListBox, PictureBox và một số đối tượng có giao diện ban đầu như sau:Nếu người dùng Click vào mục trong ListBox thì hình ảnh xuất hiện tương ứng.-Nếu Người dùng Chọn menu View-Show thì thời gian được cập nhật từng giây, đồng thời các mục trong ListBox được chọn lần lượt từ trên xuống, từ dưới lên, tương ứng hình được phóng từ nhỏ đên lớn

  pdf4p hai100188 21-04-2013 53 14   Download

 • Viết chương trình tính tổng các số được nhập từ bàn phím (giao diện gợi ý như sau),Lúc Form được Load thì có giao diện ban đầu như sau:Khi người dùng Click nút “Nhập Số” thì có giao diện như sau:Khi người dùng nhập số vào TextBox “Hãy nhập số” và nhấn phím Enter thì số được đưa vào ListBox “Các số đã nhập”. Nếu người dùng cần sửa lại số nào đó thì Click vào số đó trong ListBox (Số này sẽ hiển thị trong hộp “Sửa số”).

  pdf5p hai100188 21-04-2013 104 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập ngôn ngữ lập trình vb', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p lqvang02 02-02-2013 64 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vb net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p huongdanhoctot_4 24-10-2011 59 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 3-những khác biệt giữa vb.net với vb6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc17p soncunglin 18-05-2009 454 159   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 4-những chức năng đối tượng mới của vb.net (phần i)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p soncunglin 18-05-2009 313 142   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 5-những chức năng đối tượng mới của vb.net (phần ii)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p soncunglin 18-05-2009 299 118   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 6-những chức năng đối tượng mới của vb.net (phần iii)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p soncunglin 18-05-2009 250 105   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 9-những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của vb.net (phần ii)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p soncunglin 18-05-2009 266 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 8-những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của vb.net (phần i)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p soncunglin 18-05-2009 238 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 10-những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của vb.net (phần iii)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p soncunglin 18-05-2009 211 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 7-những chức năng đối tượng mới của vb.net (phần iv)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p soncunglin 18-05-2009 243 94   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 12-những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của vb.net (phần v)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p soncunglin 18-05-2009 224 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 11-những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của vb.net (phần iv)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p soncunglin 18-05-2009 179 84   Download

 • Dạng bài tập về Micosoft.NET- P1: Sau khi biết qua về .NET, câu hỏi bạn sẽ đặt ra là bạn có nên học lập trình trên .NET hay không. Nói chung, về lập trình có nhiều tôn giáo như VC++/Java, VB6, Delphi ..v.v.. Bạn có thể chọn giữa C# và VB.NET. Đối với VB6 programmers, học lập trình VB.NET sẽ mất một thời gian, nhưng không khó. Nên nhớ rằng .NET không phải chỉ cho ta các ngôn ngữ lập trình, mà cả một hệ thống triển khai phần mềm chú trọng vào mục tiêu hơn là cách thức....

  pdf5p camry1357 25-12-2010 176 82   Download

Đồng bộ tài khoản