intTypePromotion=1
ADSENSE

Bán đấu giá tài sản

Xem 1-20 trên 2253 kết quả Bán đấu giá tài sản
 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đấu giá tài sản - Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Thực hiện Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản số......ngày...../..../.....giữa .........................và.......................... Hôm nay, vào hồi...... giờ.....phút ngày...........tháng........năm........., tại........., Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố........./doanh nghiệp bán đấu giá tài sản...... tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản. - Tài sản bán đấu giá:..............

  pdf2p butanyc 19-08-2010 535 73   Download

 • Tài liệu tham khảo MMẫu biên bản bán đấu giá tài sản - Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Thực hiện Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

  pdf2p meomaythongminh 12-08-2010 262 27   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp...

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 119 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p xanh_hyvong 25-09-2010 175 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p suunyy 12-11-2010 85 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận và bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p satthuquachanhxanh 25-11-2010 91 8   Download

 • Luận án xây dựng hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự như: khái niệm, đặc điểm của bán đấu giá tài sản, khái niệm, đặc điểm của bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự để nhận diện những đặc thù cơ bản trong bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự;

  pdf253p sohucninh321 09-07-2019 49 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suunyy 12-11-2010 110 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí,...

  pdf5p ee_traime 27-12-2010 90 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ký kết và thực hiện hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản là động sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 114 5   Download

 • Luận văn nghiên cứu lý luận thực trạng pháp luật bán đấu giá tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng trên địa bàn Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chúng và thực tiễn áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền mà cụ thể là các tổ chức bán đấu giá tài sản. Trên cơ sở phân tích trên, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay.

  pdf28p thanhngan29092009 26-09-2018 60 5   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề trong quá trình thực thi công tác bán đấu giá tài sản trong THADS từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó tìm ra ƣu điểm và những khó khăn tồn tại trong quá trình bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh để đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá trong THADS những năm tiếp theo.

  pdf101p anhinhduyet000 01-07-2019 18 2   Download

 • Luận án hướng tới mục đích nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, làm rõ yêu cầu và kiến nghị nâng cao hiệu quả bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam dưới góc độ là một chế định pháp luật.

  pdf26p sohucninh321 09-07-2019 28 1   Download

 • Luận văn sẽ góp phần bổ sung căn cứ khoa học cho tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình tổ chức thực hiện Bán đấu giá tài sản trong những năm tiếp theo và là nguồn tư liệu góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về bán đấu giá tài sản trong THADS và là nguồn tham khảo cho các tổ chức BĐGTS chuyên nghiệp và các cơ quan.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 14 0   Download

 • Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch bảo...

  pdf92p buiduong_1 11-12-2012 366 57   Download

 • Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch...

  pdf77p intel1212 04-12-2012 174 47   Download

 • Đối với tài sản để thi hành án là bất động sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất hoặc động sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên, thì cơ quan thi hành án ký hợp đồng uỷ quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá.

  pdf7p chanhthu 24-06-2009 214 22   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam với mục đích nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản trong THADS, nội dung các quy định pháp luật Việt Nam về bán đấu giá tài sản trong THADS và phát hiện ra những bất cập để qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hoàn thiện chúng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 102 22   Download

 • Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sảntrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, làm rõ những điểm thành công, những vấn đề còn hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn chỉ ra các yêu cầu và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản tại Việt Nam.

  pdf75p camtucau99 08-12-2019 30 9   Download

 • Mẫu hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, hợp đồng gồm có bên ủy quyền và bên được ủy quyền, quyền lợi nghĩa vụ 2 bên, để biết rõ về hợp đồng này mời các bạn tham khảo!

  pdf2p changcosao 28-02-2014 150 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Bán đấu giá tài sản
p_strCode=bandaugiataisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2