intTypePromotion=1
ADSENSE

Bán giám sát

Xem 1-20 trên 3697 kết quả Bán giám sát
 • Luận án nghiên cứu các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ vào phân đoạn ảnh, phát triển các nghiên cứu đề xuất cải tiến các phương pháp phân cụm bán giám sát mờ cho phân đoạn ảnh nha khoa; các thuật toán cải tiến được đề xuất dựa trên các thông tin không gian đặc trưng của ảnh nha khoa nhằm mục đích nâng cao chất lượng phân cụm của các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ áp dụng với bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p lovivivi000 22-12-2016 40 4   Download

 • Biên bản giảm sát phân công nhân sự đầu năm năm học: 2018– 2019 thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS trường Tiểu học Đông Lộc; căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban TTND quý III/2018. Hôm nay, vào hồi 14g ngày 07 tháng 9 năm 2018. Tại VP trường Tiểu học Đông Lộc đã diễn ra cuộc giám sát về việc phân công nhân sự đầu năm.

  doc2p qvhung8084 02-11-2018 72 3   Download

 • Bài viết Đánh giá hiệu năng của thuật toán phân cụm mờ bán giám sát cho bài toán phân đoạn ảnh nha khoa trình bày tổng quan các kỹ thuật phân cụm mờ bán giám sát và đề xuất một lược đồ tổng quát mới cho việc áp dụng các kỹ thuật này cho bài toán phân đoạn ảnh nha khoa.

  pdf14p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 23 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá và phân tích đầy đủ các vấn đề liên quan đến phân loại văn bản gồm: các mô hình phân loại, các phương pháp, kỹ thuật học có giám sát, học không có giám sát, học bán giám sát và học tăng cường; Đề xuất được các giải pháp nhằm cải tiến phương pháp phân loại văn bản tiếng Việt để cải thiện chất lượng phân loại cả về kết quả lẫn tốc độ xử lý;

  pdf142p cotithanh000 07-10-2019 18 2   Download

 • Luận án nghiên cứu các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ vào phân đoạn ảnh. Phát triển các nghiên cứu đề xuất cải tiến các phương pháp phân cụm bán giám sát mờ cho phân đoạn ảnh nha khoa. Các thuật toán cải tiến được đề xuất dựa trên các thông tin không gian đặc trưng của ảnh nha khoa nhằm mục đích nâng cao chất lượng phân cụm của các thuật toán phân cụm bán giám sát mờ áp dụng với bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 29 1   Download

 • Nội dung "Biên bản giảm sát việc cấp phát chế độ thai sản, an dưỡng năm 2014" thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS trường Tiểu học Đông Lộc; căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban TTND tháng 11/2014.

  doc2p qvhung8084 02-11-2018 20 1   Download

 • Biên bản giảm sát việc cấp phát lương và các khoản phụ cấp khác năm học: 2018 – 2019 thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS trường Tiểu học Đông Lộc; căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban TTND quý I/2019.

  doc2p qvhung8084 02-11-2018 19 1   Download

 • Trong bài viết "Ứng dụng phân cụm bán giám sát mờ trong phân tích và dự báo dữ liệu sản lượng cây nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên" đề xuất một mô hình kết hợp giữa phân cụm bán giám sát mờ với hệ thống thông tin địa lý để phân tích và dự báo số liệu thống kê. Trong đó kỹ thuật phân cụm bán giám sát mờ sử dụng để phân tích số liệu thống kê, hệ thống thông tin địa lý dùng để dự báo các số liệu thống kê.

  pdf8p vimessi2711 02-04-2019 13 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một mạng nơron min-max mờ cải tiến cho vấn đề phân cụm dữ liệu với phương pháp học bán giám sát. Mô hình đề xuất sử dụng phương pháp lan truyền nhãn trong quá trình huấn luyện gọi là MSS-FMM. Một số mẫu trong tập dữ liệu huấn luyện được gán nhãn là thông tin bổ trợ được sử dụng trong phương pháp phân cụm bán giám sát.

  pdf10p visumika2711 17-07-2019 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xây dựng thuật toán cải tiến phân cụm bán giám sát mờ dựa trên lan truyền nhãn. Thông tin bổ trợ là một tỷ lệ phần trăm nhỏ của các mẫu được dán nhãn. Đề xuất mô hình phân cụm bán giám sát mờ kết hợp, thuật toán học tự xác định thông tin bổ trợ là nhãn của một phần mẫu cho thuật toán phân cụm bán giám sát mờ

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 14 0   Download

 • Bài báo đã đề xuất một mô hình hợp nhất giữa lọc cộng tác và lọc theo nội dung bằng phương pháp học bán giám sát. Phương pháp được tiến hành bằng cách hợp nhất biểu diễn giá trị các đặc trưng sản phẩm vào lọc cộng tác để thống nhất các phương pháp dự đoán dựa vào người dùng.

  pdf12p quenchua9 20-11-2020 1 0   Download

 • SVM là tập hợp các phương pháp học có giám sát bao gồm phân tích dữ liệu và nhận dạng mẫu. Ý tưởng của phương pháp này là cho trước tập huấn luyện được biểu diễn trong không gian vector, trong đó mỗi văn bản được xem như một điểm trong không gian này.

  pdf47p bluesky_12 26-12-2012 174 77   Download

 • Điều 1. Ủy ban giám sát của Việt nam để thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN ( gọi tắt là Ủy ban giám sát) được thành lập theo quyết định số 1128/QĐ- BXD ngày 15/ 9/ 2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng để giúp Bộ xây dựng ( là cơ quan quản lý nghề nghiệp của Việt Nam đối với dịch vụ tư vấn kỹ thuật theo sự phân công của Thủ tưởng Chính phủ)......

  pdf7p thanhan 23-09-2009 102 16   Download

 • Không phải nhà đầu tư nào cũng am tường về quá trình sản xuất xây dựng cơ bản.Giám sát thi công và nghiệm thu các công tác bê tông cốt thép trong công trình dân dụng và công nghiệp cung cấp kiến thức Trong xây dựng cơ bản, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

  pdf60p khanhmytho 25-05-2011 565 282   Download

 • Các cấp lãnh đạo thường nghĩ rằng những bản kế hoạch quản lý kinh doanh chỉ cần thiết khi muốn tìm kiếm đối tác hoặc kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, một bản kế hoạch giám sát toàn diện cũng sẽ là phương pháp tốt giúp bạn quản lý được toàn bộ quá trình phát triển từng bước của công ty. Các bước sau đây sẽ giúp bạn có được một bản kế hoạch giám sát hoàn hảo, để từ đó, chiếm thế thượng phong so với những đối thủ cạnh tranh khác. Bước 1: Hãy làm việc với một công ty...

  pdf5p teamwork2010 21-12-2010 183 77   Download

 • Bố cục của luận văn chia 4 chương như sau:• Chương 1: Trình bày những kiến thức cơ bản về mô hình trường ngẫu nhiên có điều kiện và phương pháp học máy bán giám sát.• Chương 2: Trình bày về tiêu chuẩn kỳ vọng tổng quát và áp dụng tiêu chuẩn kỳ vọng tổng quát vào mô hình trường ngẫu nhiên có điều kiện.

  pdf51p sunflower_1 04-09-2012 98 31   Download

 • Bài thuyết trình Chương 7 Giám sát hải quan được thực hiện nhằm trình bày đến người học các kiến thức về một số nhận thức cơ bản về giám sát hải quan, cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát hải quan, địa bàn và thời gian giám sát hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt22p butchikim 23-03-2015 124 22   Download

 • Trích chọn thực thể là bài toán cơ bản nhất trong các bài toán trích chọn thông tin nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng. Thực thể tên ngày càng được ứng dụng trong nhiều bài toán trong khai phá dữ liệu web cũng như nhiều các bài toán trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Do đó việc xây dựng các giải thuật trích chọn các thực thể tên này từ web là bài toán có ý nghĩa quan trọng. Luận văn tập trung vào tìm hiểu việc xây dựng một mô hình trích chọn thực thể tên...

  pdf13p esc_12 03-08-2013 67 14   Download

 • MẪU BIÊN BẢN GIÁM SÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Cơ quan chỉ định) Số: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 99 7   Download

 • Báo cáo: Giám sát và ra quyết định của hội đồng nhân dân nhằm bảo đảm quyết định của hội đồng được thực thi đúng mục đích và cách thức; điều chỉnh quyết sách (giám sát thường xuyên của thường trực, ban, giám sát điều hành sát thực tế.

  ppt18p codon_01 18-11-2015 62 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bán giám sát
p_strCode=bangiamsat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2