intTypePromotion=1
ADSENSE

Bán hoa giả

Xem 1-20 trên 31110 kết quả Bán hoa giả
 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Đánh giá sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm Bảo Việt" hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm Bảo Việt, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm Bảo Việt. Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm Bảo Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p trananh2212 01-10-2022 2 0   Download

 • Mẫu "Công văn giảm giá cho khách hàng" là văn bản được các cá nhân, tổ chức kinh doanh soạn thảo để gửi tới các nhà phân phối, các cửa hàng, khách hàng cá nhân về việc giảm giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nội dung có trong công văn gồm: người gửi, người nhận, lí do giảm giá, nội dung chương trình giảm giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải biểu mẫu tại đây.

  doc2p ngphuong321 30-09-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của tài liệu "Almanach: Những nền văn minh thế giới - Tập 1: Biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu" có nội dung trình bày về những sử gia lừng danh; những vị tướng nổi tiếng thế giới; những tên trùm phát xít tội phạm chiến tranh; nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf345p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Phần 2 của tài liệu "Almanach: Những nền văn minh thế giới - Tập 2: Những nền văn minh nhân loại - di sản - văn hóa - đất nước - con người và các phong tục kỳ lạ trên thế giới" có nội dung trình bày về: những dấu ấn nghệ thuật trong các nền văn minh nhân loại; những tác phẩm đồ sộ bất hủ của nhân loại; thơ Đường - đỉnh cao của ngôn ngữ văn minh nhân loại; những thành phố, thủ đô, công viên, trường học nổi tiếng thế giới; những nhà tư tưởng và triết gia nổi tiếng thế giới;...

  pdf1072p runordie8 05-09-2022 8 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Di sản văn hóa Việt Nam và con đường tiếp cận" trình bày về vấn đề chung của di sản văn hóa; văn hóa phi vật thể; một số vấn đề về hệ giá trị văn hóa dân gian; bảo vệ giá trị văn hóa phi vật thể của di tích lịch sử - văn hóa; sử thi và luật tục Tây Nguyên; lễ hội và làng nghề - nhìn từ góc độ văn hóa phi vật thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf176p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Giá trị truyền thống và hiện đại của con người Việt Nam" trình bày về những nhân tố định hình tính cách Việt trong môi trường địa lý tự nhiên, môi trường lịch sử và xã hội, môi trường văn hóa tư tưởng Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Lịch sử thế giới và một số chuyên đề" gồm những bài nghiên cứu về: suy nghĩ về tính chất xã hội phương Đông cổ đại; thành tựu của nền văn hóa cổ đại Ấn Độ, Trung Hoa và ảnh hưởng của nó đối với văn hóa thế giới; ảnh hưởng văn minh Ấn Độ với các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử; phác thảo nghiên cứu quan hệ kinh tế - xã hội Cămpuchia dưới thời Ăngco và hậu Ăngco;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf264p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Cuốn sách "Giao tiếp và giao tiếp giao văn hóa" tập hợp những bài nghiên cứu lý thuyết sâu sắc về một số trong 14 bình diện phạm trù giao tiếp giao văn hóa do tác giả đề xuất và những bài nghiên cứu thực nghiệm chuyên sâu về các hành động ngôn trung giao tiếp cụ thể. Dưới đây là phần 2 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf155p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Thuật toán di truyền trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất nghiên cứu bài toán cung cấp tài nguyên đa chiều từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất cho dịch vụ ảo hóa, đưa ra công thức tính trên cơ sở bài toán quy hoạch tuyến tính nhằm tối thiểu hóa số máy chủ vật lý, áp dụng các thuật toán di truyền để giải và đánh giá thông qua mô phỏng trên nhiều kịch bản thử nghiệm.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 11 1   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới" tập hợp những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, thảo luận của các nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về hệ giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại Việt Nam, các giải pháp bảo tồn, phát huy hệ giá trị đó trong đổi mới, hội nhập, góp phần phục vụ công tác hoạch định đường lối phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo các bài viết trong phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf94p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Ebook Giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới: Phần 2 gồm có các bài viết, nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Quan niệm về hệ giá trị văn hóa Việt Nam; Cấu trúc, phân loại hệ giá trị văn hóa Việt Nam; Sự chuyển đổi giá trị trong văn hóa Việt Nam; Bảo tồn hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong phát triển xã hội; Điều kiện, giải pháp phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Hệ giá trị văn hóa và việc tôn vinh bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; Biểu hiện của hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thời kì đổi mới.

  pdf97p runordie8 05-09-2022 3 0   Download

 • Cuốn sách này nghiên cứu và giới thiệu truyện kể dân gian của các dân tộc ở Mường Then (còn có tên gọi là Mường Thanh - Điện Biên). Những truyện kể này có vị trí quan trọng trong kho tàng văn hóa dân gian trủ phủ của các dân tộc ở Mường Then. Bên cạnh việc lí giải và ghi lại những dấu ấn, sự kiện có liên quan đến các thuật ngữ dùng làm tên gọi các địa danh ở Mường Then, truyện còn phản ảnh một cách sinh động những phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng..... của đồng bào các dân tộc ở nơi đây.

  pdf64p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Trong cuốn sách Ngôn ngữ, văn tự và văn hóa: Một số chứng tích, các bài viết sẽ được sắp xếp theo hai nguyên tắc: theo dòng lịch sử từ xưa đến nay và theo tính chất của các vấn đề được đề cập. Phần 2 của cuốn sách gồm có một số bài viết như: Một vài nhận xét bước đầu về ngôn ngữ trong thơ Nguyễn Trãi; Về chữ Nôm thời Quốc Âm Thi Tập; Thử phân định thơ Nôm Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm; Niên đại và giá trị của bản in Đại Việt sử ký toàn thư do GS. Demiéville còn giữ lại được ở Paris;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf244p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ trực tiếp cho các nghiên cứu về giao tiếp giao văn hóa dựa trên 14 bình diện phạm trù và 14 thành tố giao tiếp của nhóm tác giả. Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng làm tài liệu cho các bài giảng cao học về giao tiếp giao văn hóa và làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách sau đây.

  pdf184p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp là tài liệu tham khảo có giá trị cả về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động; Phân tích kết quả kinh doanh; Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf197p vilexus 01-10-2022 60 1   Download

 • Cuốn sách này do tác giả Lương Thị Đại - Lò Xuân Hinh sưu tầm, biên dịch các lễ tục chào đón một đứa trẻ từ khi thai nghén đến khi hết ở cữ. Đó là kinh nghiệm dân gian Thái trong việc chăm sóc phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh của người Thái cũng như những bài cúng bái cầu bình an cho trẻ. Sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 trình bày những nghi lễ ở thời kỳ thai nghén, các lễ tục khi sinh, thời kỳ ở cữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf257p runordie8 05-09-2022 12 0   Download

 • Với mong muốn được giới thiệu một di sản văn hóa tiêu biểu của người Nùng, cuốn sách này sẽ tập trung giới thiệu lễ cấp sắc Pụt Nùng qua hai phần. Phần 1 là phần giới thiệu lễ cấp sắc Pụt Nùng thông qua trình tự thời gian cũng như thủ tục nghi lễ nhằm giúp cho người đọc có thể hình dung được toàn bộ một diễn xướng lễ cấp sắc. Ngoài ra bước đầu phần này cũng đề cập đến một số vấn đề chính liên quan đến Pụt Nùng như nguồn gốc, bản chất tín ngưỡng, những mặt giá trị và hạn chế, v.v... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p runordie8 05-09-2022 7 0   Download

 • Ebook Tìm hiểu lịch sử thế giới cổ đại (Tập 1): Phần 1 gồm có những chương sau: Chương I: Sự xuất hiện xã hội loài người; Chương II: Bầy người nguyên thủy và sự xuất hiện chế độ thị tộc ở thời đại đồ đá cũ; Chương III: Sự toàn thịnh của chế độ công xã thị tộc ở thời kỳ đồ đá giữa và đồ đá mới; Chương IV: Sự tan rã của xã hội nguyên thủy và sự hình thành xã hội có giai cấp; Chương V: Sự hình thành nhà nước Ai Cập, Ai Cập thời cổ vương quốc; Chương VI: Ai Cập thời kì trung vương và tân vương quốc.

  pdf195p runordie8 05-09-2022 16 0   Download

 • Lý luận sử học: Phần 2 gồm có một số bài viết như: Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học; hệ thống giá trị của Lê Văn Hưu và bối cảnh văn hóa - xã hội; một vài suy nghĩ tản mạn về Ngô Sĩ Liên; về các phạm trù bản thể luận của Lê Quý Đôn (trích); về cái gọi là "Sự khủng hoảng của chủ nghĩa lịch sử" trong thế kỷ XX; triết học lịch sử chủ nghĩa Kant mới Đức; triết học lịch sử của chủ nghĩa thực chứng mới;… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 9 0   Download

 • "Lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam" là kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Cuốn sách gồm một số bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bao gồm các bài viết liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa; kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học dõi với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bán hoa giả
p_strCode=banhoagia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2