intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản sắc văn hóa Việt

Xem 1-20 trên 1823 kết quả Bản sắc văn hóa Việt
 • Yếu tố văn hóa doanh nghiệp chính là chìa khóa cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Bài viết này quan tâm đến vai trò chìa khóa của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Kinh tế tư nhân đang là điểm tựa của nền kinh tế Việt Nam. Văn hóa kinh doanh là tài sản vô hình của doanh nghiệp, là nền tảng, là bệ đỡ để doanh nghiệp phát triển. Căn cứ vào các yếu tố địa văn hóa - chính trị, vào đặc trưng con người Hải Phòng, vào hình mẫu hai doanh nhân, vào đặc trưng cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh kinh tế - xã hội – văn hóa hôm nay, bài viết đưa ra 5 giải pháp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Người Dao ở Sa Pa xây dựng di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch" nhằm mục đích tìm hiểu kinh nghiệm phát huy lợi thế bản sắc văn hóa dân tộc nhằm phát triển sản phẩm du lịch. Đồng thời cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa vấn đề khai thác tài nguyên du lịch với bảo vệ văn hóa truyền thống, xây dựng phương thức phát triển du lịch bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết trình bày về việc phát huy các giá trị di sản, danh thắng trong phát triển đô thị đặc trưng giàu bản sắc và tạo động lực phát triển kinh tế du lịch bền vững, du lịch xanh, loại hình du lịch được xây dựng dựa trên mô hình cảm nhận đa giác quan, trải nghiệm có sự gắn kết của du khách và có sự tham gia của nhiều bên, nhất là tham gia của cộng đồng địa phương đóng vai trò quan trọng.

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết thông tin về công nghệ số hóa giúp cho việc lưu trữ thông tin di sản trở nên thuận tiện và khoa học hơn rất nhiều so với các phương pháp truyền thống. Kho di sản số là cơ sở để tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng và sáng tạo các yếu tố truyền thống vào kiến trúc hiện đại để tạo ra được các thiết kế mới lạ, vừa hiện đại, nghệ thuật vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Niê Thanh Mai là nhà văn nữ người Ê Đê đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuộc, Đăk Lăk. Trong các truyện ngắn đã xuất bản, Niê Thanh Mai đều nhất quán hướng đến ghi nhận nét đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên. Thông qua tác phẩm, người đọc có thể hình dung ngôi nhà sàn, bậc cầu thang đến rượu cần, món ăn, nếp sinh hoạt, phong tục của đồng bào Ê Đê cụ thể mà độc đáo, sống động.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những kế hoạch mang tầm nhìn dài hạn và có hệ thống chặt chẽ. Cùng với sự phát triển chung của giáo dục thế giới, Trung Quốc tập trung phát triển giáo dục cho tương lai nhằm hướng đến một nền giáo dục toàn cầu mang đặc trưng của nền văn hóa Trung Hoa giàu bản sắc. Bài viết trên cơ sở tổng hợp những nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục của Trung Quốc hướng tới năm 2035 để cung cấp một kênh tham khảo cho quá trình hiện đại hóa giáo dục của Việt Nam.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết cho thấy vai trò quan trọng mang tính quyết định và định hướng của văn hóa đối với phát triển xã hội là một thực tế không thể phủ nhận. Điều đó được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng, được vận dụng vào các chính sách, chủ trương và đường lối phát triển đất nước và đang được hiện thực hóa dần trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Bài viết cho thấy rõ vai trò của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc để có những giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc từ thực tiễn giảng dạy tại trường Đại học Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p alucardhellsing 04-05-2022 21 2   Download

 • Bài viết "Vai trò của đoàn thanh niên trường Đại học Tây Nguyên với công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc" bàn về vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Trường Đại học Tây Nguyên với công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Tây Nguyên và đề xuất một số giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p alucardhellsing 04-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nêu lên một số nội dung và giải pháp giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn hiện nay thông qua dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p alucardhellsing 04-05-2022 10 1   Download

 • Nài viết này nhằm đánh giá những tác động của sự biến đổi văn hóa đang diễn ra ở cộng đồng người Êđê ở huyện M'đrắk và để xuất hướng giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống ở huyện M'đrắk, giúp bà con phát triển kinh tế và tiếp tục duy trì những nét văn hóa đặc sắc có ở trong đời sống người Êđê ở huyện M'đrắk hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p alucardhellsing 04-05-2022 15 1   Download

 • Bài viết này sẽ nêu rõ vai trò của vị vua nổi tiếng này đối với Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung thông qua việc khảo cứu nội dung của các thạch pháp dụ mà ông đã ban ra. Nội dung bài viết giới thiệu khái quát về Asoka và việc ban hành các sắc lệnh, chỉ dụ; những đóng góp cơ bản của Đại đế Asoka thông qua việc khảo cứu nội dung các thạch pháp dụ trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục và tôn giáo.

  pdf7p vistephenhawking 20-04-2022 0 0   Download

 • Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Thái ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) là một đề tài mang tính cấp thiết đối với tình hình xã hội nước ta hiện nay khi những nét đặc trưng văn hóa dân tộc đang dần bị mai một và thay thế bởi xu hướng hiện đại hóa. Đề tài tập trung làm rõ thực trạng, hạn chế và đưa ra những biện pháp nhằm giữ gìn và khôi phục bản sắc trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Thái ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

  pdf7p vistephenhawking 20-04-2022 13 0   Download

 • Truyện tranh Việt Nam giai đoạn 1990 - 2019 đã đạt được những thành công nhất định về tạo hình thông qua một số xu hướng chính, trong đó xu hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại góp phần tạo dựng một xu hướng tạo hình trong truyện tranh Việt Nam theo phong cách riêng, giúp khẳng định và nâng cao chất lượng nghệ thuật tạo hình, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, là xu hướng cần thiết để phát triển truyện tranh Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf11p vithales 20-04-2022 50 1   Download

 • Cuốn sách gồm 51 câu hỏi - trả lời, là sự tổng hợp kết quả nghiên cứu của giới nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật, được trình bày một cách ngắn gọn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, bao gồm cả kiến thức khoa học và nghiệp vụ ngành. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

  pdf106p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • 5678 bước chân quanh hồ Gươm là cuốn biên khảo của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến. Trong cuốn sách này, tác giả viết về những công trình kiến trúc xung quanh con đường ven mặt hồ trung tâm của Hà Nội trải từ xưa đến giờ, qua nhiều thế kỷ, những di tích, đường sá, những cây xanh và những con người gắn với hồ Gươm. Cuốn tản văn đã mở ra những chồng lớp lịch sử của một không gian văn hóa đặc sắc và độc nhất vô nhị. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

  pdf182p cucngoainhan9 07-04-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách "Có 500 năm như thế" là một tác phẩm khảo cứu lịch sử đắt giá về vùng đất và con người Quảng Nam của tác giả Hồ Trung Tú. Đây là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ về bản sắc văn hóa của người Quảng Nam và đất Quảng Nam trong mối tương quan chặt chẽ với văn hóa và con người Chăm Pa. Sách gồm có 2 phần, phần thứ nhất viết về những chuyến di dân từ Bắc miền Trung vào Quảng Nam và đến Phú Yên theo từng thời kỳ lịch sử quan trọng, qua đó tìm cách giải thích điều làm nên bản sắc người Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm chi tiết.

  pdf168p cucngoainhan9 07-04-2022 12 1   Download

 • Nước ta là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc, bản sắc văn hóa từng dân tộc góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Cuốn sách giới thiệu bức tranh chung với những nét khái quát về 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf153p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

  pdf10p viedison 13-04-2022 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản sắc văn hóa Việt
p_strCode=bansacvanhoaviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2