intTypePromotion=3

Bảng hạch toán lỗ lãi

Xem 1-5 trên 5 kết quả Bảng hạch toán lỗ lãi
 • Bài tập Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư gồm 1 số bài tập tổng hợp về thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, có bài giải hướng dẫn bạn cách làm bài giúp các bạn hệ thống kiến thức cũng như luyện tập làm quen với các dạng bài tập khác nhau giúp bạn tự tin khi kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls12p t7n3_2011 25-06-2010 7615 3611   Download

 • Lợi nhuận sau thuế ROE(5/1) Khả năng trả lãi nợ vay Tỷ suất sinh lời kinh tế(RE)3/2 Tỷ suất tự tài trợ Tỷ suất sinh lời tài sản(ROA=5/2) Năm 2001 và năm 2002 thì công ty được phép bù lỗ cho năm 1998 nên lợi nhuận sau thuế. Qua bảng phân tích cho thấy: Khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu năm 2003 tăng đáng kể so với năm 2002. Nếu năm 2001 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu chỉ cho được 1,4 đồng lợi nhuận sau thuế thì đến năm 2003 thì con số này đã là 15,4...

  pdf8p ttcao1 28-07-2011 165 84   Download

 • Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động hành chính sự nghiệp i. nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự ngHiệp 1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) - Đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị đ-ợc trang trải các kinh phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội đ-ợc giao bằng nguồn kinh phí từ quỹ ngân sách Nhà n-ớc hoặc từ quỹ công theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp.

  pdf16p vitconsieuquay 18-08-2011 150 44   Download

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh. Tác dụng: · Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lãi lỗ và các chỉ tiêu khác giúp nhà quản trị ra các quyết định trên cơ sở phân tích tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. · Cung cấp các thông tin cần thiết cho các tổ chức cá nhân...

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 212 42   Download

 • VII. Chi phí sản xuất chung (TK 627) 1. Xí nghiệp ôtô mới 2. Xí nghiệp xe đạp 8.641.230 6.781.000 Mặc khác qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi hay lỗ và ở mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đỗ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp. VIII Chi phí quản lý Công ty (TK 642) TỔNG CỘNG : 314.479.528 89.801.712 935.510.052 246.115.079 46.761.

  pdf8p lavie5 26-07-2011 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bảng hạch toán lỗ lãi
p_strCode=banghachtoanlolai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản