intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kê khai danh sách nhân sự

Xem 1-12 trên 12 kết quả Bảng kê khai danh sách nhân sự
 • Thủ tục hành chính của sở y tế, bảng kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật

  doc3p duysuong 28-12-2009 312 55   Download

 • Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh Phạm vi kinh doanh: STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Năm tốt nghiệp Nơi cấp bằng Công việc được phân công …./ngày tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên ...

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 312 16   Download

 • Mẫu Danh sách cán bộ - chuyên viên nội bộ đăng ký tham gia giảng dạy các chuyên đề tại công ty là mẫu bảng nhằm kê khai danh sách cán bộ, chuyên viên đăng ký giảng dạy chuyên đề tại công ty. Để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu tuyển dụng và training nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.

  doc2p vrohtovitamin 13-06-2019 19 0   Download

 • DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN ĐÃ BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở (Tính từ ngày Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của TTCP có hiệu lực đến ngày……………..) Diện Tồng Tên hộ gia đình, tích , diện Địa chỉ nhà STT cá nhân mua nhà khuôn tích sử đất đất viên dụng (m2) (m2) Tổng số tiền bán (đồng) Tổng cộng Đã nộp Chưa nộp Ghi chú

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 71 3   Download

 • Biểu 2 UBND:……. Công ty DVCI quận (huyện):………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN CHƯA BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở (Tính đến ngày ……………) Tên hộ gia Diện tích Tổng diện Phương án đề xuất đình, cá nhân khuôn tích sử của HĐBNƠ theo đang thuê viên (m2) dụng (m2) phân cấp

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 55 3   Download

 • Biểu 3 UBND:……. Công ty DVCI quận (huyện):………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- DANH SÁCH NHÀ ĐẤT THUỘC SHNN KHÔNG BÁN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ LÀM NHÀ Ở (Tính đến ngày …………..) Ghi chú Tổng số hộ Tên hộ gia Diện tích Tổng diện gia đình, cá STT Địa chỉ nhà đất đình, cá nhân khuôn tích sử nhân đang mua nhà đất viên (m2) dụng (m2) thuê (nằm trong quy hoạch nào, theo văn bản chỉ đạo nào của UBNDTP) ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 61 3   Download

 • Sau khi chạy chương trình này, chọn refresh trên trình duyệt. Bạn sẽ thấy script sẽ nhớ được rằng bạn là ai. Các hàm setcookie() và session_start() nên ở vị trí gần đầu tập tin. Nếu bạn thử chuyển đến trình duyệt trước để xác lập một cookie bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi. Biến sẵn có Có rất nhiều biến sẵn có của PHP và Server. Bạn có thể liệt kê một danh sách đầy đủ bằng cách sử dụng lệnh phpinfo() để xem. ...

  pdf9p muaythai3 24-08-2011 104 17   Download

 • Các hàm setcookie() và session_start() nên ở vị trí gần đầu tập tin. Nếu bạn thử chuyển đến trình duyệt trước để xác lập một cookie bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi. Có rất nhiều biến sẵn có của PHP và Server. Bạn có thể liệt kê một danh sách đầy đủ bằng cách sử dụng lệnh phpinfo() để xem.

  pdf9p muaythai3 24-08-2011 76 14   Download

 • TRỘN TÀI LIỆU 6.1 Khái niệm về trộn tài liệu Một tính năng rất mạnh của phần mềm soạn thảo văn bản OpenOffice.org Writer là trộn tài liệu (Mail Merge). Điều này đã giúp ích cho các nhân viên văn phòng rất nhiều trong việc in danh sách của mình ra các phiếu nhỏ. Chúng ta hãy tìm hiểu tình huống sau: Công ty MISA cần soạn thảo các giấy mời để gửi tới khách hàng của mình. Danh sách khách mời đã được liệt kê trên một bảng Excel hoặc Calc. Vậy phải làm như thế nào? ...

  pdf13p vitconmengu 16-08-2011 280 29   Download

 • Bài viết khái quát hóa bộ ba nhân vật trần thuật ở trung tâm tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử bằng nhóm ba từ khóa “cuồng quyến”, “hương nguyên”, và “trung dung” của Luận ngữ, điều này giúp ta đi xa hơn trên con đường tiếp cận nội hàm văn hóa của danh tác này. Thưởng thức Chuyện làng Nho trên nền tri thức chú giải sách chép lời thầy - Luận ngữ cũng là một dịp nhìn lại lịch sử - lịch sử của cái quá trình tạm gọi “từ lời của Thầy đến trò của Thầy”.

  pdf9p nganga_02 09-09-2015 47 2   Download

 • Trong những năm qua với nhiều thay đổi về tổ chức hệ thống y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng (YTDP), yêu cầu cấp thiết được đặt ra là cần phải đánh giá tình hình về nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc lĩnh vực YTDP và tìm hiểu các bất cập trong quá trình triển khai các chính sách có liên quan và đưa ra khuyến nghị chính sách cho phù hợp. Nghiên cứu này áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp định tính và định lượng được thực hiện để đáp ứng yêu cầu đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa phần nhân lực của các đơn vị thuộc độ tuổi từ 30–50 (52.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 27 1   Download

 • Bộ lọc thư rác là các ứng dụng ngăn chặn thư rác bằng cách nhận thư số lượng lớn trên một danh sách các thuê bao một dịch vụ hoặc bằng cách nhận diện thư rác bằng cách sử dụng bộ lọc thống kê. Họ không ngăn chặn máy chủ của bạn khỏi bị khai thác để chuyển tiếp thư rác, họ chỉ bảo vệ người dùng của bạn xem nhiều nhất của nó.

  pdf27p kimku8 28-10-2011 35 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảng kê khai danh sách nhân sự
p_strCode=bangkekhaidanhsachnhansu

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2