intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hộ mậu dịch

Xem 1-20 trên 372 kết quả Bảo hộ mậu dịch
 •  Tiểu luận Bảo hộ mậu dịch có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về hàng rào hạn chế mậu dịch, Chương 2 - Thực trạng về hàng rào hạn chế mậu dịch ở Việt Nam, Chương 3 - Những giải pháp, kiến nghị đối với hàng rào mậu dịch tại Việt Nam.

  pdf38p lucha2001 22-07-2015 146 33   Download

 • Bảo hộ mậu dịch là thuật ngữ trong kinh tế học quốc tế chỉ việc áp dụng nâng cao một số tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực như chất lượng, vệ sinh, an toàn, lao động, môi trường, xuất xứ,... hay việc áp đặt thuể suất nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu nào đó để bảo vệ ngành sản xuất các mặt hàng tương tự trong một quốc gia nào đó

  ppt24p kutin1206 04-12-2013 217 16   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Thuế quan – một hình thức hạn chế mậu dịch" có nội dung trình bày về những vấn đề chung về thuế quan, phân tích cân bằng cục bộ tác động của thuế quan, thuế quan danh nghĩa và tỷ lệ bảo hộ mậu dịch, chính sách thuế quan của Việt Nam.

  ppt42p jangni5 26-04-2018 82 3   Download

 • Từ các kết quả xét nghiệm mẫu bắt cặp kháng nguyên - kháng thể của từng cá thể chó, các tác đã xác định giá trị ngưỡng hiệu giá kháng thể HI trong huyết thanh chó nguyên dạng ứng với mức bảo hộ miễn dịch của chó. Đồng thời, với ngưỡng bảo hộ được xác lập đó, hiệu quả tiêm vaccine CPV trên địa bàn nghiên cứu đã được đánh giá.

  pdf11p larachdumlanat129 19-01-2021 3 0   Download

 • Nhà nước sử dụng những biện pháp thuế và phi thuế : thuế quan, hệ thống thuế nội địa, giấy phép xuất nhập khẩu, hạn ngạch, các biện pháp kỹ thuật... để hạn chế hàng hóa nhập khẩu. Nhà nước nâng đỡ các nhà sản xuất nội địa bằng cách giảm hoặc miễn thuế xuất khẩu, thuế doanh thu, thuế lợi tức, giá tiền tệ nội địa, trợ cấp xuất khẩu...để họ dễ dàng bành trướng ra thị trường nước ngoài....

  doc33p phamkhanhlinhneu 23-09-2011 604 153   Download

 • Trong những năm gần đây,một vài lý thuyết nói về tại sao một đất nước có thể đạt được nguồn lợi từ một thuế quan hoặc là công cụ chính sách thương mại khác đã xuất hiện. Chúng thường được gọi là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mới hoặc là những lý thuyết về chính sách thương mại chiến lược . Ðặc điểm khác biệt của sự tiếp cận trong những lý thuyết mới này là cạnh tranh không hoàn hảo tồn tại trong những ngành được xem xét, khác với những phân tích cổ điển trước...

  pdf16p ntgioi120404 10-11-2009 238 90   Download

 • Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận một vài tranh luận về việc bảo hộ mậu dịch trong nhiều thập kỷ qua và vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến những nhà hoạch định chính sách. Những tranh luận này có thể được phân biệt bởi tên gọi khác nhau, đó là Chủ nghĩa bảo dịc mới, hoặc chính sách thương mại chiến lược.

  pdf12p ntgioi120404 10-11-2009 217 85   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế do TS. Nguyễn Văn Sơn biên soạn trình bày các nội dung sau: Tổng quan kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, chính sách bảo hộ mậu dịch, chính sách tự do hóa thương mại, các xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, các định chế hợp tác kinh tế quốc tế.

  pdf194p thephuong112 26-02-2014 197 63   Download

 • Chương 6 Chính sách bảo hộ mậu dịch thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, mục tiêu trong chương này nhằm tìm hiểu nội dung, phương thức và ý nghĩa tác dụng của chính sách bảo hộ mậu dịch để thấy rõ tính tất yếu phải loại bỏ dần chính sách này trong đời sống thương mại quốc tế.

  pdf21p kevinle124 04-06-2014 270 53   Download

 • Bài giảng Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế: Chương 1.1 - Toàn cầu hóa và những tác động của nó bao gồm những nội dung về định nghĩa, đo lường của toàn cầu hóa; khía cạnh tích cực - tiêu cực của toàn cầu hóa; ai sợ toàn cầu hóa, tại sao và ở đâu? Các tổ chức kinh tế quốc tế; tranh cãi chủ nghĩa Bảo hộ Mậu dịch; tranh cãi tự do hóa thương mại; thế giới phẳng.

   

  ppt34p thuytrang_6 27-07-2015 208 39   Download

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản về rào cảnh thương mại, thương mại tự do và bảo hộ mậu dịch, giới thiệu một vài nét chính về xuất khẩu Việt nam và các doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam. Trên cơ sở nghiên cứu các rào cản thương mại của Mỹ, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ trong những năm tới.

  pdf99p one_12 10-01-2014 154 38   Download

 • (NB) Bài giảng "Kinh tế quốc tế" do TS. Nguyễn Văn Sơn biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Tổng quan về kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, chính sách bảo hộ mậu dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf194p doinhugiobay_01 09-11-2015 144 36   Download

 • Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận một vài tranh luận về việc bảo hộ mậu dịch trong nhiều thập kỷ qua và vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến những nhà hoạch định chính sách.

  pdf11p daisyshop 28-07-2010 108 28   Download

 • Tranh luận về bảo hộ mậu dịch của ngành công nghiệp non trẻ Tranh luận về tỷ số thương mại trong bảo hộ mậu dịch Thuế quan làm giảm thất nghiệp chung Thuế quan làm gia tăng việc làm trong một ngành Thuế quan sẽ bù đấp lại việc bán phá giá của nước ngoài Thuế quan chống lại trợ cấp nước ngoài Thuế quan làm cải tiến cán cân thương mại

  pdf10p abcdef_37 12-10-2011 75 13   Download

 • Nội dung bài bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương trình bày các cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế, lý thuyết lợi thế, vấn đề bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

  pdf29p vespa_12 15-04-2014 102 9   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 5 Chính sách thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về nội dung, phương thức và ý nghĩa tác dụng của chính sách bảo hộ mậu dịch để thấy rõ tính tất yếu phải loại bỏ dần chính sách này trong đời sống thương mại quốc tế.

  pdf15p cheap_12 08-07-2014 66 4   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 4 Thuế quan một hình thức bảo hộ mậu dịch thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nêu các kiến thức về thuế quan như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế quan bảo hộ, tác động của thuế quan bảo hộ, các công cụ chính sách thuế quan bảo hộ.

  pdf26p thin_12 25-07-2014 65 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Các hình thức hạn chế mậu dịch phi thuế quan – đàm phán mậu dịch đa phương cung cấp cho người học các kiến thức: Quota (Hạn ngạch), các hình thức hạn chế MD phi TQ khác, khía cạnh kinh tế chính trị của chủ nghĩa bảo hộ MD (các lý lẽ biện minh cho chủ nghĩa bảo hộ MD),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p koxih_kothogmih10 26-10-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Khái niệm và phân loại chính sách thương mại quốc tế giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về cách phân loại chính sách thương mại quốc tế; hình thức của chính sách thương mại quốc tế; chính sách mậu dịch tự do; chính sách bảo hộ mậu dịch; nguyên tắc áp dụng trong thương mại quốc tế;... Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những ngành có liên quan.

  ppt61p kid286 15-03-2015 198 27   Download

 • Có thể nói, chất lượng thúc đẩy xuất khẩu - là sự lựa chọn của hầu hết các nước đang phát triển hiện nay - xét về mặt ngắn hạn, là sự kết hợp giữa các chính sách đẩy mạnh xuất khẩu và bảo hộ mậu dịch có lựa chọn. Cho tới nay, hệ thống chính sách này đang còn rất nhiều bất cập, kỹ thuật xây dựng còn thô sơ, việc phối hợp thực hiện giữa các bộ, các cấp, các ngành chưa đồng bộ. Đặc biệt, những biện pháp chính sách tạo lợi thế cho kinh tế...

  pdf12p ttcao3 01-08-2011 60 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hộ mậu dịch
p_strCode=baohomaudich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2