Bão hòa các hydrocacbon thơm

Xem 1-13 trên 13 kết quả Bão hòa các hydrocacbon thơm
 • Giới thiệu chung Quá trình hydro hóa cũng như quá trình đề hydro hóa được biết từ rất lâu, được ứng dụng nhiều trong các quá trình Lọc - Hóa dầu. Có thể định nghĩa quá trình hydro hóa, đề hydro hóa như sau: • Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tách nguyên tử H ra khỏi hợp chất hữu cơ được gọi là quá trình đề hydro hóa. Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tác dụng của phân tử H2 được gọi là quá trình hydro hóa. Ứng dụng trong lĩnh vực...

  pdf30p tukhuyen123 12-09-2012 326 73   Download

 • Hiđrôcacbon là các hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ gồm cacbon và hiđrô.Chúng lại được chia thành hydrocacbon no, hydrocacbon không no, xycloparafin và hyđrocacbon thơm.Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin....

  pdf75p ktct_1669 09-05-2012 126 61   Download

 • Các hydrocacbon thơm đa vòng (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon -PAHs), hay còn được gọi là hydrocacbon thơm đa vòng ngưng tụ là hợp chất hóa học trong đó bao gồm các vòng thơm và không chứa các dị tố hoặc mang theo nhóm thế. [1] PAHs có trong dầu mỏ, than đá, và nhựa , và là sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy nhiên liệu bao gồm nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối.

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 236 42   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì tập trung khảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia thêm vào đến các chỉ tiêu như RON, áp suất hơi bão hòa, hàm lượng oxy, hàm lượng hydrocacbon thơm, hàm lượng lưu huỳnh, đường cong chưng cất…

  pdf26p codon_05 04-12-2015 41 4   Download

 • Dầu bôi trơn là những sản phẩm thu được từ VGO hoặc từ cặn khí quyển ít nhiều đã loại chất nhựa đường và các hydrocacbon thơm, chủ yếu gồm từ các parafin, isoparafin, naphten được gọi là dầu bôi trơn khi chúng dùng để bôi trơn.

  pdf13p hiepsi2sung 16-01-2011 80 24   Download

 • Áp suất hơi (Reid) ở 37.8 oC, kPa Hàm lượng Benzene, % thể tích, max Hydrocacbon thơm, % thể tích, max Olefin, %thể tích, max Hàm lượng oxy, % khối lượng, max Hàm lượng kim loại (Fe, Mn)mg/l, max Ngoại quan 43-75 2.5 40 38 2.7 5 Trong, không có tạp chất lơ lửng.

  pdf8p nobita_12 14-11-2013 40 6   Download

 • Nồng độ 188 HAPs trong không khí xung quanh 4,1 GIỚI THIỆU Như chương trước đã thực hiện rõ ràng, 188 HAPs là một nhóm đa dạng bao gồm các hợp chất không cực và cực hữu cơ dễ bay hơi (VOC), các hợp chất hữu cơ semivolatile (SVOCs) (bao gồm cả thuốc trừ sâu và các hydrocacbon thơm đa vòng), các hợp chất hữu cơ bay hơi (NVOCs), cơ và vô cơ hợp chất và các yếu tố.

  pdf47p tuongmatdo 13-12-2011 23 5   Download

 • Thành phần của dầu mỏ chủ yếu chứa họ của ba hydrocacbon là ankan, xycloankan và aromatic. • Trong công nghiệp dầu mỏ các ankan gồm ankan mạch thẳng và nhánh đợc gọi chung là các parafin, các xycloankan đợc gọi là các naphten chủ yếu là các vòng 5, 6 cạnh, các hợp chất chứa vòng thơm từ bezen trở lên đợc gọi là aromatic. • Khí tự nhiên bao gồm khí khai khác từ mỏ khí tự nhiên và khí dầu mỏ....

  pdf236p 986753421 28-05-2012 245 128   Download

 • Công nghệ lọc dầu ngày càng phải quan tâm đến nguồn nguyên liệu nặng. Bởi vì nhu cầu nhiên liệu của xã hội ngày càng tăng, nhịp độ phát hiện các mỏ dầu mới ngày càng giảm. Do đó, người ta chú ý đến nguồn nguyên liệu nặng. Nguồn nguyên liệu này không những rẻ tiền mà còn dễ kiếm vì các nhu cầu khác sử dụng nguồn nguyên liệu nặng ngày càng giảm dần.

  pdf37p nobita_12 14-11-2013 71 30   Download

 • Dẫn xuất halogen hóa hydrocarbon và các dẫn xuất halogen hydrocacbon thơm Giới thiệu Halogen là các yếu tố liên quan đến clo (Cl), brom (Br), flo (F), và i-ốt (I). Họ có thể tồn tại dưới dạng khí (Cl2, F2), một chất lỏng (Br2), hoặc rắn (I2). Phần chìm, còn được gọi là organohalogens, là một nhóm các hợp chất hữu cơ của cấu trúc đa dạng mà một trong các halogen đã được đính kèm.

  pdf18p tuongmatdo 12-12-2011 35 6   Download

 • Hydrocarbons là các hợp chất bao gồm carbon và hydro một mình. Họ có thể được phân loại thành hai nhóm chính. 1 hydrocacbon thơm, có chứa hệ thống vòng với các điện tử delocalised, ví dụ như Benzene. 2 phi hydrocacbon thơm, không chứa một hệ thống vòng. Bao gồm ở đây là alkan, hoàn toàn bão hòa hydrocacbon, alkene, có chứa một hoặc nhiều liên kết đôi, và alkynes, có chứa một hay nhiều liên kết ba. Một số ví dụ về các loại khác nhau của hydrocarbon được đưa ra trong hình 9.1.

  pdf12p bengoan741 24-12-2011 35 6   Download

 • Hydrocarbons là các hợp chất bao gồm carbon và hydro một mình. Họ có thể được phân loại thành hai nhóm chính: 1. Thơm hydrocarbon có chứa hệ thống vòng tròn với các điện tử delocalized, ví dụ, benzen. 2. Nonaromatic hydrocarbon không chứa một hệ thống vòng. Bao gồm ở đây là alkan, hoàn toàn bão hòa hydrocacbon alkene, có chứa một hoặc nhiều liên kết đôi và alkynes, có chứa một hay nhiều liên kết ba. Một số ví dụ về các loại khác nhau của hydrocarbon được đưa ra trong hình 9.1...

  pdf11p giangsinh_trang 05-01-2012 34 6   Download

 • Ung thư vú là loại bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ. Các nguyên nhân gây ung thư vú thường là các tác nhân từ môi trường như một số loại hoá chất, tia UV, khẩu phần ăn uống… DMBA (7,12 dimethyl benz[a] anthracene) là một hoá chất mang cấu trúc hydrocacbon vòng thơm (Polycyclic aromatic hydrocacbon - PAH) có khả năng gây đột biến gen và là một yếu tố gây ung thư vú.

  pdf5p tuanlocmuido 13-12-2012 33 2   Download

Đồng bộ tài khoản