intTypePromotion=3

Bảo trì đường bộ

Xem 1-20 trên 1835 kết quả Bảo trì đường bộ
 • Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La. Mời các bạn tham khảo nắm nội dung trong quyết định.

  pdf8p buitubt 06-03-2014 50 1   Download

 • Nội dung của luận văn được chia thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học của quản lý nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ của dự án BOT; Thực trạng Nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ trong các dự án BOT ở Việt Nam; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ trong các dự án BOT ở Việt Nam.

  pdf30p anhinhduyet000 01-07-2019 2 1   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những cơ sở khoa học của quản lý nhà nước và thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ của dự án BOT nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ của dự án BOT.

  pdf94p anhinhduyet000 01-07-2019 7 0   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản, hệ thống quản lý khai thác đường bộ, mạng lưới đường bộ và hệ thống tổ chức quản lý đường bộ Việt Nam, các vấn đề thể chế trong quản lý khai thác đường bộ, đánh giá thực hiện quản lý khai thác và bảo trì đường bộ, thông tin và hệ thống thông tin quản lý đường bộ.

  pdf41p uocvong07 27-10-2015 122 36   Download

 • Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

  doc10p quangdnt 13-08-2009 293 34   Download

 • Tóm tắt: Đường bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng giao lưu quốc tế. đường bộ đã được quan tâm đầu tư, phát triển bởi vì nó là một trong những hệ thống huyết mạch quan trọng của đất nước, nhưng chưa được cấp đủ vốn cho bảo trì vì ngân sách nhà nước có hạn. Các nước có sáng kiến huy động nguồn từ người sử dụng đường đưa vào Quỹ để có đủ vốn cho bảo trì đường bộ.

  pdf7p thulanh2 06-09-2011 61 17   Download

 • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ nền sản xuất nông nghiệp, đời sống người nông dân cũng như cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đã cơ bản thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn.

  pdf99p lalan38 01-04-2013 46 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 38 3   Download

 • Quyết định số 202/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2012.

  pdf57p tuyetroimuahe123 13-03-2014 30 1   Download

 • Quyết định số 1581/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định về việc thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động bảo trì đường bộ.

  pdf9p tuyetroimuahe123 13-03-2014 42 1   Download

 • Quyết định số 2505/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bảo trì đường bộ nghệ an.Mời các bạn tham khảo văn bản để hiểu rõ qui định về kinh phí bảo trì đường của tỉnh.

  pdf10p tuyetroimuahe123 13-03-2014 33 1   Download

 • Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

  pdf7p talata_1 11-12-2014 33 1   Download

 • Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

  pdf13p thongtucp 03-11-2017 20 1   Download

 • Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p buitubt 05-03-2014 33 0   Download

 • Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng.

  pdf7p huongruoutinhnong123 27-03-2014 19 0   Download

 • Quyết định số 955/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.

  pdf6p huongruoutinhnong123 27-03-2014 32 0   Download

 • Quyết định 3121/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 27 0   Download

 • Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2013 quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 26 0   Download

 • Nghị định Số: 56/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 43 0   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1193 lượt tải
368 tài liệu
1002 lượt tải

p_strKeyword= Bảo trì đường bộ
p_strCode=baotriduongbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản