intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ so lệch mba

Xem 1-19 trên 19 kết quả Bảo vệ so lệch mba
 • Rơle so lệch dòng điện Micom P634 là hợp bộ rơle kỹ thuật số, dùng để bảo vệ so lệch cho MBA hai cuộn dây, ba cuộn dây hoặc 4 cuộn dây với nhiều tổ đấu dây khác nhau.

  doc5p mylove_042007 14-03-2010 863 349   Download

 • Khi đóng không tải máy biến áp, dòng điện xung sơ cấp rất lớn trong khi không có dòng ở phía thứ cấp. Điều này có thể làm bảo vệ hiểu nhầm là ngắn mạch trong máy biến áp nên đưa tín hiệu mở máy cắt. Thành phần hài bậc 2 và bậc 5 trong dòng điện xung kích rất lớn có thể làm cho bảo vệ so lệch MBA tác động. Để tránh bảo vệ tác động không mong muốn như trên, trong rơ le lọc các thành phần hài bậc 2, 5 và đưa vào thành phần hãm...

  doc19p hoangdkt28aqn 18-11-2012 468 148   Download

 • Bảo vệ quá dòng điện, bảo vệ so lệch dọc, bảo vệ MBA ba cuộn dây dùng rơle so lệch có hãm, bảo vệ chống chạm đất cuộn dây MBA,... là những nội dung chính trong bài viết "Bảo vệ chống sự cố trực tiếp bên trong MBA". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p chelseanb 19-10-2015 68 8   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần Tính toán bảo vệ rơle bao gồm: Bảo vệ dòng điện; bảo vệ khoảng cách; bảo vệ so lệch MBA, MF; bảo vệ thanh cái, tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf244p doinhugiobay_09 04-01-2016 227 122   Download

 • Để kiểm tra độ nhậy của bảo vệ so lệch MBA ta cần tính hệ số độ nhậy Kn đối với những điểm ngắn mạch trong vùng bảo vệ và hệ số an toàn Kat đối với những điểm ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ của bảo vệ so lệch MBA. Chọn cấp tính toán cơ sở: Tính toán dòng so lệch và dòng hãm của rơ le 7UT 513 theo công thức sau: ISL = {İ1 + İ 2 + İ 3}(*) IH = {İ1 {+ {İ 2 {+ {İ 3}(**) Trong đó İ1 ,İ 2 ,İ 3 dòng...

  pdf6p chicominhem21 12-09-2010 181 63   Download

 • Rơ le 7SJ 600 là loại Rơ le kĩ thuật số. Rơ le này được ta chọn làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch MBA . Các chức năng. + Bảo vệ quá dòng, dòng điện pha cắt nhanh I : 50 + Bảo vệ quá dòng, dòng điện TTK cắt nhanh I0 : + Bảo vệ quá dòng, dòng điện pha có thời gian I ,t : 51 + Bảo vệ quá dòng, dòng TTK có thời gian I0 , t : 51N + Bảo vệ quá tải theo nhiệt độ : 49 2. Các...

  pdf9p vdau14 26-10-2010 140 57   Download

 • HTĐ min với trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập: a- Xét điểm ngắn mạch N'1. Dạng ngắn mạch N(3). Theo kết quả tính toán ngắn mạch phục vụ cho bảo vệ so lệch MBA: N(2) BI1 59,7 26 I0 0 0 0 BI2 0 BI3 0 BI1 69,42 8 21,92 2 I1 + I2 59,7 26 0 0 47,05 6 0 0 0 0 N(1) BI2 0 BI3 0 BI1 69,39 7 20,92 4 61,09 2 0 0 0 0 N(1,1) BI2 0 BI3 0N'1 If Theo công thức tính Ih: Ih = IBI1 +...

  pdf7p vdau14 26-10-2010 151 48   Download

 • Rơ le 7SJ 600 là loại Rơ le kĩ thuật số. Rơ le này đ-ợc ta chọn làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch MBA . Các chức năng. + Bảo vệ quá dòng, dòng điện pha cắt nhanh I : 50 + Bảo vệ quá dòng, dòng điện TTK cắt nhanh I0 : + Bảo vệ quá dòng, dòng điện pha có thời gian I ,t : 51 + Bảo vệ quá dòng, dòng TTK có thời gian I0 , t : 51N + Bảo vệ quá tải theo nhiệt độ : 49 3.4.2. Các...

  pdf11p chicominhem21 12-09-2010 140 45   Download

 • MBA là phần tử quan trọng nhất liên kết hệ thống phát, truyền tải và phân phối. Do đó bảo vệ phần tử này phải làm việc với độ tin cậy cao. Sơ đồ bảo vệ tùy thuộc vào cỡ MBA. Công suất định mức MBA được dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối từ vài trăm KVA đến vài trăm MVA. Đối với MBA nhỏ có thể dùng cầu chì để bảo vệ, đối với MBA cỡ trung bình bảo vệ dòng điện được dùng, các MBA công suất lớn thì bảo vệ so lệch sẽ là bảo vệ chính....

  doc25p mylove_042007 14-03-2010 262 124   Download

 • Bảo vệ điện áp giảm Rơle tín hiệu Chức năng định hướng công suất Chức năng dao động điện Chức năng định hướng công suất thứ tự nghịch Rơle mức dầu tại mba Chức năng bảo vệ mất từ trường Rơle dòng cân bằng pha Chức năng thiểu áp thứ tự thuận Bảo vệ quá dòng cắt nhanh Bảo vệ so lệch cắt nhanh Chức năng từ chối cắt (sự cố máy cắt) Bảo vệ quá dòng chạm đất tức thời Chức năng bảo vệ đóng điện vào...

  pdf1p cuong4488 02-01-2011 672 182   Download

 • Đối với MBA có trung tính nối đất, để bảo vệ chống chạm đất một điểm trong cuộn dây MBA có thể được thực hiện bởi rơle quá dòng điện hay so lệch thứ tự không. Phương án được chọn tuỳ thuộc vào loại, cỡ, tổ đấu dây MBA. Khi dùng bảo vệ quá dòng thứ tự không bảo vệ nối vào BI đặt ở trung tính MBA, hoặc bộ lọc dòng thứ tự không gồm ba BI đặt ở phía điện áp có trung tính nối đất trực tiếp (hình 2.10). Đối với trường hợp trung tính cuộn dây...

  pdf16p minhloi7733 04-09-2010 311 171   Download

 • HARMON (địa chỉ 1610): hãm của rơle khi đóng máy biến áp có thể đ−ợc tắt (ON) hoặc bật (OFF). Nó dựa trên sự đánh giá sóng hài bậc 2 do dòng xung kích của MBA gây ra. Tỷ số I2f/I1 = 15% đã được đặt khi rơle xuất xưởng và thường được sử dụng mà không cần phải thay đổi.

  pdf13p bichtram857 18-04-2011 113 17   Download

 • Việc điều chỉnh cho phù hợp với MBA có công suất và tổ nối dây khác nhau và các tỉ số biến dòng khác được thực hiện bằng toán học hoàn toàn. Thường thường không đòi hỏi biến dòng trung gian. Khối AE làm nhiệm vụ: Khếch đại, lấy mẫu, và lưu giữ các đại lượng đầu vào, chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số và đưa tới khối xử lý.

  pdf13p bichtram857 18-04-2011 61 9   Download

 • Thêm vào đó rơle có thể đ−ợc điều chỉnh theo tần số của hệ thống điện. Ví dụ: Cấu hình cho phạm vi hoạt động của MBA 3 cuộn dây, có nối đất trực tiếp, có biến dòng trung tính, khi đó bảo vệ chạm đất giới hạn đ−ợc sử dụng cho cuộn dây nối đất.

  pdf13p phuoctam22 03-06-2011 46 5   Download

 • Khối AE làm nhiệm vụ: Khếch đại, lấy mẫu, và l−u giữ các đại l−ợng đầu vào, chuyển đổi tín hiệu t−ơng tự sang tín hiệu số và đ−a tới khối xử lý. • Khối xử lý: Bên cạnh việc giám sát giá trị đo, nó cần thực hiện các chức năng sau: - Xử lý các đại l−ợng sao cho phù hợp với tổ nối dây của MBA, phù hợp với tỷ số biến đổi của MBA đ−ợc bảo vệ và các biến dòng.

  pdf13p bichtram865 30-05-2011 33 4   Download

 • Khối AE làm nhiệm vụ: Khếch đại, lấy mẫu, và lưu giữ các đại lượng đầu vào, chuyển đổi tín hiệu t−ơng tự sang tín hiệu số và đưa tới khối xử lý. • Khối xử lý: Bên cạnh việc giám sát giá trị đo, nó cần thực hiện các chức năng sau: - Xử lý các đại lượng sao cho phù hợp với tổ nối dây của MBA, phù hợp với tỷ số biến đổi của MBA được bảo vệ và các biến dòng.

  pdf13p phuoctam22 03-06-2011 52 3   Download

 • Khối AE làm nhiệm vụ: Khếch đại, lấy mẫu, và lưu giữ các đại lượng đầu vào, chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số và đưa tới khối xử lý. • Khối xử lý: Bên cạnh việc giám sát giá trị đo, nó cần thực hiện các chức năng sau: - Xử lý các đại lượng sao cho phù hợp với tổ nối dây của MBA, phù hợp với tỷ số biến đổi của MBA được bảo vệ và các biến dòng. - Tính toán các giá trị đo như thành phần dòng điện so lệch và...

  pdf13p phuoctam39 13-07-2011 58 7   Download

 • HARMON (địa chỉ 1610): hãm của rơle khi đóng máy biến áp có thể đ−ợc tắt (ON) hoặc bật (OFF). Nó dựa trên sự đánh giá sóng hài bậc 2 do dòng xung kích của MBA gây ra. Tỷ số I2f/I1 = 15% đã đ−ưkhông cần phải thay đổi. Tuy nhiên độ lớn cần cho hãm cũng phải xác định để đảm bảo chỉnh định ổn định hơn trong các tr−ờng hợp ngoại lệ đóng máy biến áp đăc biệt

  pdf13p bichtram865 30-05-2011 34 3   Download

 • HARMON (địa chỉ 1610): hãm của rơle khi đóng máy biến áp có thể đ−ợc tắt (ON) hoặc bật (OFF). Nó dựa trên sự đánh giá sóng hài bậc 2 do dòng xung kích của MBA gây ra. Tỷ số I2f/I1 = 15% đã đ−ợc đặt khi rơle xuất x−ởng và th−ờng đ−ợc sử dụng mà không cần phải thay đổi. Tuy nhiên độ lớn cần cho hãm cũng phải xác định để đảm bảo chỉnh định ổn định hơn trong các tr−ờng hợp ngoại lệ đóng máy biến áp đăc biệt....

  pdf13p phuoctam22 03-06-2011 67 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ so lệch mba
p_strCode=baovesolechmba

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2