Biến đổi amino acid

Xem 1-15 trên 15 kết quả Biến đổi amino acid
 • Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh học, một khối lượng lớn dữ liệu sinh học phân tử (gene, protein, genome) đã được thu thập, lưu trữ và chia sẻ tại các ngân hàng dữ liệu thế giới như NCBI (National center for biotechnology information).

  pdf41p chieu_mua 29-08-2012 48 16   Download

 • Chức năng sinh học - Sự vận động - Sự đáp nhận những kích thích bên ngoài - Bảo vệ cơ thể - Sự sinh trưởng và phát dục - Sự di truyền và biến dị - Sự biến dưỡng nội tại và trao đổi với môi trường - Cung cấp 10-15% nhu cầu năng lượng cho cơ thể

  ppt24p nguyentainang1610 10-03-2010 187 66   Download

 • Thành phần và cấu tạo của amino acid: Protein là polymer của các amio acid nối với nhau bằng các liên kết cộng hoá trị là liên kết peptide.Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.

  pdf21p thanhthao100 04-11-2011 96 25   Download

 • Hình 1.6: Sao chép và dịch mã Trong 64 codon, ta có thể kể:  Ba codon UAA, UAG, UGA là các “codons non sens”, không đƣợc dịch thành amino acid; chúng là dấu hiệu chấm dứt sự đọc, nên còn đƣợc gọi là “codon stop”.  61 codon còn lại mã hóa 20 amino acid. Trừ Met và Trp chỉ đƣợc mã hóa bởi 1 codon, các amino acid khác đƣợc mã hóa bởi nhiều codon. Nhƣ vậy có nhiều codon cùng nghĩa.

  pdf22p zues03 19-06-2011 26 4   Download

 • Protein - “protos” là hợp chất liên quan đến sự sống của sinh vật, có 2 đặc tính hóa học: Nitrogen (N) là nguyên tố thường trực, với tỉ lệ 16%. Trọng lượng phân tử rất lớn (đại phân tử protein).

  ppt35p quocnamdhnl 08-12-2010 189 81   Download

 • Trình tự DNA của gen có thể bị thay đổi theo một số cách. Đột biến gen có nhiều hiệu ứng khác nhau đối với sức khỏe, tùy thuộc nơi chúng xảy ra và khi chúng biến đổi chức năng của protein thiết yếu. Bao gồm các loại đột biến:Đột biến sai nghĩa (Missense mutation) Loại đột biến này thay đổi một cặp base DNA trong gen dẫn đến kết quả thế một amino acid này bằng amino acid khác trong protein tạo nên từ gen đó. ...

  pdf10p heoxinhkute8 22-12-2010 87 15   Download

 • Khóa luận đƣợc thực hiện trên đối tƣợng nấm bào ngƣ Pleurotus spp.. Đây là loại nấm rất phổ biến trên thị trƣờng Việt Nam. Vì thế, thành phần dinh dƣỡng của chúng, đặc biệt là thành phần amino acid rất đƣợc quan tâm. Để thực hiện phân tích amino acid trên nấm, chúng tôi tiến hành trồng nấm tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học và sử dụng thiết bị là sắc ký lỏng cao áp (HPLC) của Trung tâm Hóa Lý đều thuộc Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh...

  pdf10p zues02 18-06-2011 182 74   Download

 • Toàn bộ gen HA (H5) (gồm 1707 bp) của một chủng virus cúm A/H5N1 phân lập từ gà tại Hậu Giang năm 2005 (ký hiệu A/Ck/Vietnam/HG4/2005) đã được thu nhận, giải trình trình tự (đăng ký Ngân hàng gen số: EF051513). Thành phần nucleotide, amino acid gen H5 của A/Ck/Vietnam/HG4/2005(H5N1) được sử dụng để phân tích và xây dựng quan hệ phả hệ giữa chủng này với một số chủng của Trung Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á phân lập trong các năm 2005 - 2008.

  pdf8p sunshine_3 26-06-2013 41 5   Download

 • Vai trò và đặc điểm của biến dưỡng protein, sự tiêu hóa protein và hấp thu amino acid, sự biến dưỡng trung gian của amino acid, quá trình sinh tổng hợp protein, sự điều hòa biểu hiện gene,...Là những nội dung chính trong "Bài giảng Sinh hóa học (Phần II: Trao đổi chất và năng lượng sinh học): Chương IV". Mời các bạn tham khảo

  pdf28p vidinh678 25-12-2015 34 5   Download

 • Trong những năm gần đây công nghệ sinh học phát triển như vũ bão, hàng loạt công nghệ mới ra đời như genomics, proteomics…và đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm v.v…đặc biệt là lĩnh vực y-dược học.

  pdf88p abcdfef 14-10-2010 407 250   Download

 • Thủy phân là con đường phân giải protein phổ biến ở thực vật và động vật. Quá trình thủy phân protein xảy ra tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein là protease. Quá trình thủy phân xảy ra qua 2 giai đoạn - Nhờ peptid-peptido hydrolase, protein bị thủy phân thành các đoạn peptid ngắn. - Nhờ peptid-hydrolase thủy phân tiếp các peptid thành amino acid.

  doc12p thehungbiology 29-10-2009 277 141   Download

 • Chương 11 Trao đổi Protein 11.1. Sự phân giải protein và amino acid 11.1.1. Phân giải protein Thủy phân là con đường phân giải protein phổ biến ở thực vật và động vật. Quá trình thủy phân protein xảy ra tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein là protease. Quá trình thủy phân xảy ra qua 2 giai đoạn - Nhờ peptid-peptido hydrolase, protein bị thủy phân thành các đoạn peptid ngắn. - Nhờ peptid-hydrolase thủy phân tiếp các peptid thành amino acid.

  pdf17p northernlight 19-07-2011 204 78   Download

 • Trong phần này trình bày: đặc điểm dinh dưỡng động vật thủy sản, sinh lý tiêu hóa của cá, chuyển hóa và tich lũy chất dinh dưỡng ở cá, năng lượng và nhu cầu năng lượng, dinh dưỡng protein và amino acid, dinh dưỡng lipid, carbohydrate và nhu cầu đối với cá, dinh dưỡng và nhu cầu vitamin.

  pdf73p saodoivangem 12-01-2015 119 51   Download

 • Hai hợp chất liên quan của niacin – acid nicotinic và niacinamide (nicotinamide) - đều được gọi là niacin. Niacin cũng thường được gọi là vitamin B3, một vitamin tan trong nước ngăn ngừa bệnh Pellagra. Niacin cũng có thể đươc tạo ra trong cơ thể từ một amino acid thiết yếu là tryptophan. Cần có 60 phân tử tryptophan để chế tạo một phân tử niacin (có một ngoại lệ là là ở những phụ nữ mang thai sự biến đổi này hiệu quả hơn tới 2 lần).

  pdf5p doremonmap 09-08-2010 183 47   Download

 • - Hàm lượng protein nằm vào khoảng 50- 60%, tuy nhiên hàm lượng acid nucleic có thể lên tới 15%, vì vậy cần phải tiến hành các biện pháp để làm giảm lượng acid nucleic. - Thành phần amino acid cân đối nhưng so với vi khuẩn thì hàm lượng các amino acid chứa lưu huỳnh còn thấp hơn. Để sử dụng cần phải bổ sung thêm methionine. - Giàu các vitamin nhóm B. d) Đối với nấm sợi. Khi chọn giống nấm sợi để sản xuất SCP trước hết cần lưu ý có nhiều loài mang độc tố, chúng...

  pdf15p poseidon02 16-07-2011 65 38   Download

Đồng bộ tài khoản