Biểu mẫu báo cáo tồn kho

Xem 1-20 trên 20 kết quả Biểu mẫu báo cáo tồn kho
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"

  doc2p giangltg 11-10-2009 1090 130   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

  doc1p giangltg 11-10-2009 552 55   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho"

  doc1p giangltg 11-10-2009 1178 186   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B07- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 5119 406   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 278 76   Download

 • Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BÁO CÁO TỒN KHO ĐẦU NĂM Kho :............................................................................................... STT Loại: Cộng loại Cộng kho Tên Số lượng Số tiền Note : Group by Stock .

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 100 8   Download

 • "Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp" ngoài việc kiểm kê lại các thông tin của hàng hóa, còn nhằm báo cáo lại giá cả của hàng hóa: theo giá sổ KT, theo giá xác định lại của các mặt hàng tồn kho ứ đọng và vật tư hàng hóa kém mất phẩm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

  pdf4p vit_momo 23-07-2011 500 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng dự trữ nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 460 36   Download

 • 22/ Mẫu Báo cáo Quyết toán ấn chỉ bán thu tiền Tên cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Quý …….. Năm ………….. Số lượng ấn chỉ ST T Tồn đầu kỳ 4 xxx xxx Nhận trong kỳ 5 xxxx Nộp cấp trên 6 xxxx Số hủy, mất tại kho 7 xxxx Số tiền nợ kỳ trước 8 xxxx Phần thanh toán

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 77 6   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu tiêu thụ và tồn kho hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

  pdf1p xedapcam 07-05-2010 301 63   Download

 • Mẫu Báo cáo tổng hợp tồn kho

  doc1p babymickeybeautiful 29-03-2010 153 12   Download

 • 21/ Báo cáo nhập, xuất, tồn Cơ quan thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------BÁO CÁO NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Quý STT 1 Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 ĐV tính 4 Tồn đầu kỳ 5 năm Nhập trong kỳ 6 Xuất trong kỳ 7 Tồn cuối kỳ Ở kho 8 Ở cấp dưới 9 Cộng 10 BC9/AC

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 169 12   Download

 • Một số mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 12 năm 2011

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 67 9   Download

 • 35/ Bảng kê nhập, xuất, tồn kho Cơ quan thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------BẢNG TỔNG HỢP TRỊ GIÁ ẤN CHỈ NHẬP, XUẤT, TỒN KHO Từ tháng .... đến tháng ......... năm.... Kho ấn chỉ: STT 1 1 2 3 4 5 Cộng: xxx xxx xxx xxx xxx Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính (VNĐ) 4 Giá vốn ấn chỉ tồn đầu kỳ 5 Giá vốn ấn chỉ nhập trong kỳ 6 Giá trị ấn chỉ xuất trong Giá vốn ấn kỳ chỉ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 91 6   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ 2 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - ... 2. Gạo - ... II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - ... B. Thiết bị - ... C. Vật tư khác - ... Tổng cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Tồn kho đầu năm SL TT 4 5 Nhập Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT 6...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 431 103   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO Tháng :........................................ Loại :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Cộng theo loại Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 340 95   Download

 • 16/ Mẫu Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn ấn chỉ Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Mẫu ấn chỉ Chứng từ Số 1 Ngày tháng 2 Tồn đầu kỳ Kho Cục Tồn đầu kỳ ở Chi cục A ………….. Cộng tồn đầu kỳ (I) Phát sinh trong kỳ Nhập từ nhà in Nhập Chi cục A nộp lên Cấp cho Chi cục B Nộp lên cấp trên Nhập từ CQ thuế cấp trên Xuất hủy Báo cáo mất tại kho Cộng phát sinh trong kỳ (II) Cộng tồn đầu kỳ (I) Cộng lũy kế...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 454 32   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã số 3 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Kỳ báo cáo Lượng 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I / Tồn kho đầu năm II / Tồn kho đầu kỳ III / Nhập 1 - Mua 2 - Điều chuyển trong ngành 3...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 95 14   Download

 • 15/ Mẫu: Số theo dõi ấn chỉ bán thu tiền ST11/AC SỔ THEO DÕI ẤN CHỈ BÁN THU TIỀN Cơ quan thuế Mẫu ấn chỉ: Tên ấn chỉ Đơn vị tính: Chứng từ Số 1 Ngày 2 Tồn đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Nhập từ CQT cấp trên Nộp cấp trên Mất tại kho Hủy Thanh toán …………… Cộng phát sinh Cộng cuối kỳ Diễn giải 3

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 38 2   Download

 • Ung thư biểu mô tế bào đáy: Nhận biết và xử trí Ung thư biểu mô tế bào đáy thường thấy ở các vùng da hở, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như ở mặt, chân, tay… Ung thư biểu mô tế bào đáy ở mi mắt thường biểu hiện dưới dạng một cục nổi gồ lên, bề mặt óng ánh và có các mạch máu nhỏ bị giãn ngoằn ngoèo hoặc như một vết loét “gặm nhấm” hình bản đồ bờ gồ cao, lõm sâu ở giữa, tồn tại dai dẳng, khó liền và có nhiều sắc tố nâu...

  pdf6p ctnhukieu1 20-05-2011 49 2   Download

Đồng bộ tài khoản