intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu phí bảo hiểm xe cơ giới

Xem 1-13 trên 13 kết quả Biểu phí bảo hiểm xe cơ giới
 • Tài liệu "Biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới" trình bày về biểu phí bảo hiểm TNDS tự nguyện của chủ xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe. Cùng tham khảo nhé.

  doc8p honganhminh1109 08-09-2010 355 74   Download

 • Quyết định số 504-TC/BH về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p ngankhanh 10-10-2009 84 10   Download

 • BÁO CÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI Tên doanh Loại hình nghiệp vụ/ hợp đồng bảo hiểm I. Bảo hiểm sức khỏe 1. Bảo hiểm tai nạn con người Cộng (1) 2. Bảo hiểm y tế 3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ Tổng cộng I = [(1) + (2) + (3)] II. Bảo hiểm phi nhân thọ 1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3. Bảo hiểm hàng không 4. Bảo hiểm xe cơ giới ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 68 3   Download

 • Quyết định số 504-TC/BH về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 50 2   Download

 • BÁO CÁO BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ……………………………………………………. - Báo cáo quý:……/……….. Từ …………. đến …………………. Loại xe Số lượng xe (chiếc) Đầu kỳ I II Xe mô tô 2 bánh Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự Phí bảo hiểm (triệu Số vụ tai nạn (vụ) đồng) Cuối kỳ Đầu kỳ Phát sinh Số người chết (người) Cuối kỳ Số tiền...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 49 2   Download

 • Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

  pdf34p nguyenchien 08-08-2009 550 75   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 126/2008/TT-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI VÀ THÔNG TƯ SỐ 103/2009/TT-BTC NGÀY 25/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

  pdf17p cunghoangdao 27-12-2012 75 4   Download

 • Thông tư số 126/2008/TT-BTC về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  doc10p luuduchoa 10-10-2009 194 26   Download

 • Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  doc20p lybangbang 10-10-2009 143 9   Download

 • Quyết định số 299/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf10p ngankhanh 10-10-2009 93 3   Download

 • Thông tư số 126/2008/TT-BTC về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawgtvt1 26-11-2009 120 10   Download

 • Quyết định 23/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

  doc22p thuylam 16-08-2009 97 5   Download

 • Quyết định số 299/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 74 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu phí bảo hiểm xe cơ giới
p_strCode=bieuphibaohiemxecogioi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2