intTypePromotion=3

Bộ luật hình sự 2012

Tham khảo và download 26 Bộ luật hình sự 2012 chọn lọc sau:
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY NÃ

  pdf10p oggianoel 09-01-2013 154 19   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật về rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

  pdf10p stingdautaydo 07-12-2012 170 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 03/2012/ttlt-btp-bca', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p coolandclean 22-05-2012 76 13   Download

 • PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG

  pdf18p coolandclean 22-05-2012 102 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  pdf6p socoladaungot 13-07-2012 69 11   Download

 • Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf32p lawttnh10 12-11-2009 64 3   Download

 • KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2016 Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012”;...

  pdf9p luatsuminhtri 19-06-2013 44 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf5p kuckucucu 16-05-2012 39 5   Download

 • Biểu số: 20d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Số việc thực hiện (Việc) Số việc tham gia tố tụng Số việc tư vấn pháp luật (TVPL) Chia ra Chia ra Tổ chức/luật sư hành nghề với tư...

  pdf5p banhbeonhanthit 30-07-2013 34 3   Download

 • Biểu số: 20c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. SỐ LUẬT SƯ VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Tổng số

  pdf5p banhbeonhanthit 30-07-2013 47 4   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM, SẢN PHẨM THỦY SẢN DẠNG MẮM VÀ THỦY SẢN KHÔ DÙNG LÀM THỰC PHẨM

  pdf2p dhoomagain 23-02-2012 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN HIỆU LỰC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 382/QĐ-BTTTT NGÀY 21/3/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ SẢN XUẤT MỚI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf2p thanlorax 05-04-2013 98 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

  pdf7p dhoomagain 23-02-2012 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 56 6   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO

  pdf15p oggianoel 09-01-2013 99 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

  pdf19p oggianoel 09-01-2013 107 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

  pdf21p naubanh_tet 01-02-2013 64 6   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 1. Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự, ký tại Mát-xcơ-va ngày 25 tháng 8 năm 1998, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2012; ...

  pdf29p keodualadua 14-12-2012 34 3   Download

 • 1

  1

  1p 1 01-01-1970 1 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lệnh số 02/2012/l-ctn', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p mitthai 26-05-2012 55 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
627 lượt tải

strTagCode=bo-luat-hinh-su-2012

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode
Đồng bộ tài khoản