Bộ máy golgi

Xem 1-9 trên 9 kết quả Bộ máy golgi
 • Chế biến protein lấy từ lưới nội sinh chất nhám. Góp phần vào việc vận chuyển lipids trong tế bào, và sự tạo thành các lysosome. Enzymes trong chồng túi Golgi có khả năng chế biến các chất nhờ vào cacbonhydrat và Phosphate. Chế biến proteoglycan. Photpho hóa cá phân tử.

  ppt15p thanhsanglk1 19-05-2011 154 46   Download

 • Bộ máy Golgi (hay còn được gọi là thể Golgi, hệ Golgi, phức hợp Golgi hay thể lưới) là một bào quan được tìm thấy trong phần lớn tế bào nhân chuẩn, kể cả thực vật và động vật (nhưng không có ở nấm). Nó được Camillo Golgi, một nhà giải phẫu học người Ý và phát hiện vào năm 1898 được đặt tên theo tên của ông. Chức năng chính của bộ máy Golgi là chế biến và bao gói các đại phân tử cho tế bào như protein và lipid....

  pdf7p heoxinhkute 16-07-2010 274 40   Download

 • Bộ máy Golgi : dự trữ, sửa đổi, và đóng gói protein Bộ máy Golgi (do Camillo Golgi khám phá) thay đổi từ loài này sang loài khác, nhưng nó bao gồm các túi màng gọi là Cisternae và các bóng màng (vescile). Cisternae được đặt xếp chồng lên nhau. Toàn bộ bộ mày dài khoảng 1 um. Bộ máy Golgi có nhiều vai trò : - Nhận protein từ màng nội chất và sửa đổi chúng. - Tập trung , đóng gói và phân loại protein trước khi xuất chúng đến các nội tế bào và ngoại tế bào....

  pdf9p heoxinhkute6 25-11-2010 78 5   Download

 • Theo R. Cavalier-Smith thì Cổ trùng (như Giardia) bao gồm các cơ thể đơn bào nguyên thuỷ có nhân thật, có ribosom 70S, chưa có bộ máy Golgi, chưa có ty thể (mitochondria) chưa có thể diệp lục (Chloroplast), chưa có peroxisome. Sắc khuẩn bao gồm phần lớn các cơ thể quang hợp chứa thể diệp lục trong các phiến (lumen) của mạng lưới nội chất nhăn (rough endpplasmic reticulum) chứ không phải trong tế bào chất (cytoplasm), chẳng hạn như Tảo silic , Tảo nâu, Cryptomonas, Nấm noãn....

  pdf10p poseidon02 18-07-2011 92 41   Download

 • Thuộc loại tế bào nhân nguyên thuỷ có vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn lam (cyamobactena). Tế bào của chúng có kích thước từ 0,5 - 3µm, thiếu màng nhân, thiếu các bào quan chính thức như: lục lạp, thể lyzosom, phức hệ Golgi... Ở bọn này, thông tin di truyền được tích trong nhiễm sắc thể gồm mạch xoắn kép ADN dạng vòng, nhiễm sắc thể này không chứa các protide kiềm, thiếu bộ máy phân bào và hạch nhân. Ví dụ: tế bào vi khuẩn escherichia coli. ...

  pdf7p heoxinhkute5 09-11-2010 102 19   Download

 • Tài liệu Ôn tập phần Di truyền học giúp các bạn trả lời được những câu hỏi về cấu trúc và chức năng Lipit màng tế bào Eukaryota; cấu trúc protit màng tế bào Eukaryota; chức năng màng tế bào Eukaryota; cấu trúc và chức năng của Ribosom; hình thái, thành phần hóa học, chức năng của lưới nội sinh chất có hạt; hình thái, thành phần hóa học, chức năng của lưới nội sinh chất nhẵn; cấu trúc, chức năng chính của bộ máy Golgi;...

  doc11p juliadressshort1001 23-10-2016 42 8   Download

 • Trình bày được các đặc điểm chung của tế bào nhân thực. - Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào. - Mô tả được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào chất: lưới mội chất, bộ máy golgi, ribosome, ty thể và lục lạp.

  pdf8p paradise8 20-12-2011 90 7   Download

 • Mô tả được cấu trúc hệ thống màng trong tế bào. Giải thích được cấu trúc màng phù hợp với chức năng của nó. - Mô tả cấu trúc & chức năng của lưới nội chất, bộ máy Golgi, lizôxôm, không bào. - Giải thích được mối liên quan giữa các hệ thống màng trong tế bào thông qua 1 VD cụ thể. - Thấy rõ sự thống nhất giữa cấu trúc & chức năng của lưới nội chất, bộ máy Golgi, lizôxôm, không bào.

  pdf6p convert111 26-03-2011 79 3   Download

 • Các túi được cho là di chuyển từ các vùng trong bộ máy Golgi để nghỉ giải lao sâu tế ​​bào chất, nơi mà họ hoàn thành nội dung của họ. Các nghiên cứu trên mô phôi cho thấy rằng N-propeptides vẫn còn gắn liền với sợi 20-30 nm

  pdf34p meomap10 27-12-2011 26 3   Download

Đồng bộ tài khoản