intTypePromotion=1
ADSENSE

Bồi dượng phát truyển nguồn nhân lực

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bồi dượng phát truyển nguồn nhân lực
 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về phát triển NNL của doanh nghiệp góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực của Đài; tập trung tìm hiểu phát triển nguồn nhân lực, xem xét đánh giá ở khía cạnh thể lực, trí lực, tâm lực, hiệu quả sử dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng mới, đánh giá và phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong những năm qua (2010-2015) và đặt ra các vấn đề cần giải quyết cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

  pdf128p kexauxi9 03-12-2019 51 7   Download

 • Qua 70 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945 – 2014), dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành c đã từng bước trưởng thành, đào tạo được nhiều thế hệ anh hùng dũng sĩ trên các mặt trận chiến đấu giành độc lập tự do, lao động sản xuất, xây dựng bảo vệ quê hương.

  pdf10p nguathienthan1 20-11-2019 47 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực của Đài; tập trung tìm hiểu phát triển nguồn nhân lực, xem xét đánh giá ở khía cạnh Thể lực, trí lực, tâm lực, hiệu quả sử dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng mới, đánh giá và phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong những năm qua (2010-2015),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p hetiheti 08-03-2017 113 27   Download

 • LUẬN VĂN: Nghiên cứu về báo chí trong phạm vi tuyên truyền về vấn đề nhân tài và phát huy vai trò của nhân tài trong cụng cuộc xây dựng đất nước .Mở đầu Ngày nay, khi nói đến sức mạnh của một quốc gia, mọi người đều thừa nhận rằng, nguồn nhân lực, nhân tài là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất. Trong đó, nhân tài là bộ phận tinh túy, cú giỏ trị nhất của nguồn nhõn lực quốc gia. Vỡ vậy, việc nghiên cứu và phát triển nhân tài, đào tạo bồi dưỡng nhân tài, thu hút và...

  pdf124p dellvietnam 24-08-2012 150 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn : công tác đào tạo, bồi dượng và phát truyển nguồn nhân lực ở càng khuyến lương', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p chipmoon 19-07-2012 141 39   Download

 • Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới.

  pdf12p carnation89 14-02-2012 52 3   Download

 • A : ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lời mở đầu: Nghị quyết Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 về công tác đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chơng trình và phơng pháp giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc , phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục ở các nớc phát triển trong khu vực và trên thế giới....

  pdf10p kimku11 03-10-2011 216 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bồi dượng phát truyển nguồn nhân lực
p_strCode=boiduongphattruyennguonnhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2