intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Build a full cms project

Xem 1-11 trên 11 kết quả Build a full cms project
 • This book is for intermediate-level PHP developers who want to build custom content-driven web sites. Secondly, this book serves as a very readable reference with real-world examples of many of the core Zend Framework components. Table of Contents Getting Started Designing Your Site Building and Processing Web Forms with Zend_Form Managing Data with Zend Framework Working with CMS Data Managing Content Creating the Site Navigation Handling Security in a Zend Framework Project Searching and Sharing Content Extending Your CMS Advanced Topics Installing and Managing a Site with Your CMS...

  pdf266p ken333 06-07-2012 222 86   Download

 • các hồ sơ sẽ biến mất . Đó là bởi vì nó hiển thị chỉ khi có truy vấn vào hồ sơ, và ứng dụng của bạn hiện đang phục vụ nội dung mà không cần nhấn cơ sở dữ liệu.thêm một thẻ bộ nhớ cache để trình đơn này để bạn có thể cập nhật menu lưu trữ

  pdf31p kennguyen6 07-11-2011 52 7   Download

 • Bây giờ các mô-đun liên lạc được tạo ra, bạn cần phải cấu hình ứng dụng của bạn để tải nó. Điều này đòi hỏi hai điều, bạn cần phải cập nhật các tập tin cấu hình ứng dụng chính và tạo ra một tập tin tải khởi động cho các mô-đun liên lạc. Để bắt đầu, mở các tập tin cấu hình (ứng dụng / configs / application.ini)

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 55 8   Download

 • Tiếp theo nó chạy deleteItem (). Sau đó, nó thiết lập các tham số đơn và chuyển tiếp indexAction (). Ví dụ 7-46 cho thấy phương pháp hoàn chỉnh.Bây giờ các thành phần quản lý menu là hoàn tất, bạn đã sẵn sàng để làm cho các menu. Để làm điều này, tạo ra một hành động mới trong renderAction tên là MenuController (). Bạn có thể làm

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 68 8   Download

 • iếp theo tạo các phương pháp deleteAction () trong MenuItemController. Hành động này sẽ tạo ra một thể hiện mới của mô hình MenuItem và tìm thấy những mục trình đơn phù hợp với ID đã được thông qua để hành động trong các tham số URL.

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 61 7   Download

 • Sử dụng dòng Zend_Tool trong Ví dụ 4-10 để tạo ra các hành động và xem. Ví dụ 4-10. Danh sách hành động với Zend_Tool zf hành động tạo ra danh sách lỗi Bây giờ mở bộ điều khiển lỗi để cập nhật hành động này. Trong thời gian này, điều này sẽ tạo ra một mới

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 46 5   Download

 • SQL phụ thuộc vào các bộ chuyển đổi cơ sở dữ liệu bạn đang sử dụng, mà làm cho mã di động.Bây giờ bạn có một phương pháp để lấy tất cả các lỗi từ cơ sở dữ liệu, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc với họ. Vì vậy, tạo ra một danh sách hành động trong bộ điều khiển lỗi.

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 58 7   Download

 • Lưu ý đối tượng Zend_Db_Select là một API SQL được sử dụng để lập trình xây dựng các truy vấn. có một số lợi thế của việc sử dụng API này chứ không phải là văn bản SQL. Có lẽ quan trọng nhất là một thực tế rằng đối tượng Chọn sẽ thích ứng với

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 66 7   Download

 • Trước tiên, để tạo ra loadSkin () helper xem, bạn cần để tạo ra các lớp học. Thêm một tập tin mới để ứng dụng / views / người giúp việc tên là LoadSkin.php Tiếp theo, mở tập tin này, và thêm các lớp học dành cho trợ giúp của bạn. Tên lớp nên được Zend_View_Helper_LoadSkin, và nó nên mở rộng

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 59 10   Download

 • điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ lưu trữ thông tin hoặc hệ thống thu hồi, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền tác giả và nhà xuất bảnVOiCE ® của chuyên gia trong phpLời nói đầu bởi dự án chì

  pdf26p kennguyen6 07-11-2011 57 10   Download

 • Hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình xây dựng một hệ thống quản trị nội dung tùy chỉnh bằng cách sử dụng nhiều khía cạnh khác nhau của Zend Framework cung cấp Tất cả các quyền. Không có một phần của công việc này có thể được sao chép, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện,

  pdf27p kennguyen6 07-11-2011 84 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2